KPSS-Öğretmenlik İçin Resmi Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, ÖSYM'nin yaptığı açıklama sonrasında, kendisine ulaşan sorular nedeniyle resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 2007-2 atama döneminde toplam 30.000 öğretmen ataması gerçekleştirileceği, buna ilişkin ayrıntılı bilgilerin 2007 yılının Ağustos ayının ilk haftalarında yayınlanacağı belirtilmiş, ancak ÖSYM tarafından 2007 yılında yapılacak KPSS'ye ilişkin olarak Bakanlığında bir bilgi bulunmadığını vurgulamıştır. Açıklamanın tam metni için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2007 12:19, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2007-KPSS'YE KATILACAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİKKATİNE!

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 2007-2 atama döneminde (Ağustos-2007) 10.000 kadrolu, 20.000 sözleşmeli olmak üzere toplam 30.000 öğretmen ataması gerçekleştirilecektir.

Eğitim kurumlarımızda oluşacak öğretmen ihtiyacı belirlenerek, atama yapılacak alanlar, kontenjanları, taban puanları, atama takvimi, başvuru ve onay süreci, genel ve özel şartlar gibi bilgiler 2007 yılının Ağustos ayının ilk haftalarında Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr (memurlar.net'in notu: aynı gün memurlar.net'te) adresinde yayınlanacak olan 2007-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu'nda belirtilecektir.

ÖSYM'ce düzenlenecek sınava başvurular 14-29 Mayıs 2007 tarihleri arasında 2007 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (2007-KPSS) KILAVUZU hükümlerine göre alınacak ve sınav 30 Haziran-01 Temmuz 2007 tarihlerinde uygulanacaktır. Söz konusu Kılavuzda geçmiş yıllarda olduğu gibi Bakanlığımıza ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Ancak, aşağıda belirtilen açıklamalar ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinde de yayınlanmaktadır.

2007-2 atama döneminde (Ağustos) öğretmenlik için başvuru yapacak adaylardan KPSSP10'a katılma ve başarılı olma şartı aranacaktır. Sınava katılacaklar için önemli olan açıklamalar ile özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

İlgililere önemle duyurulur.
11 Mayıs 2007
Personel Genel Müdürlüğü

AÇIKLAMALAR
1. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon eğitimi olmayanların, Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı'nın 7 ve 8'inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleri ile sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atamalarından sonra gelmek şartıyla; Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Karar eki Çizelge'de yer verilen yüksek öğretim programlarından mezun olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamayanların, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)'nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine başvuracağı alanın minimum taban puanı da esas alınarak başvuruları kabul edilecektir.

2. Aynı alana atanacakların KPSS'den alınan KPSSP10 puan üstünlüğü esas alınır. Puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri testindeki doğru cevap, bunun da eşit olması durumunda bütün testlerdeki toplam doğru cevap sayısı fazla olana, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda bilgisayar kurasına başvurulur.

3. Hizmet yükümlülüğü bulunan adayların başka bir kuruma başvurmaları hâlinde bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemiş olması gerekir.

4. Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararı'nın geçici 2'nci maddesine göre; Karar eki Çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenlik programlarından mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan denk oldukları yüksek öğretim programı mezunları gibi değerlendirileceklerinden başvuruları alınacaktır. Ancak, bu kapsamda olanlar alanlarının ve adlarının değiştiğini okullarından alacakları belgeyle belgelendireceklerdir.

5. Talim ve Terbiye Kurulunun 24/01/2006 tarihli 8 nolu Ek Karar'ın geçici 7'nci maddesine göre; lisans öğrenimi üzerine Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayanlar, lisans döneminde aldıkları kredinin en az %30'u kadar krediyi Tezsiz Yüksek Lisans Programında Bilgisayar alanına ait derslerden aldıklarını belgelendirmeleri hâlinde Karar eki Esaslar ve Çizelgede belirtilen Bilgisayar alanına atanabileceklerin atanmalarından sonra gelmek üzere 2007 yılı atama dönemiyle sınırlı olmak üzere Bilgisayar alanına başvurabileceklerdir.

6. 21/05/1999 tarih ve 99-64 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senato Kararı'ndan önce Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuluna kayıt yaptırıp mezun olanların, söz konusu Senato Kararı doğrultusunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı ile eşdeğer sayılarak Beden Eğitimi Öğretmenliğine başvuruları kabul edilecektir.

7. KPSS sonuç belgesinde yer alan KPSSP10 puanı, atamaya esas olan alan ve mezun olunan yüksek öğretim programı bilgileri Öğretmenlik İçin Elektronik Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacağından, ilgililerin mağdur olmamaları için KPSS başvurusunda gerçek durumlarını gösteren bilgileri beyan etmeleri gerekmektedir.

8. Pedagojik Formasyon aranacaklarda; ?Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans?, Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde yurt içinde açılan ?Pedagojik Formasyon? ve 33 kredilik ?İlköğretim Sınıf Öğretmenliği? Sertifika Programlarından herhangi birini başarı ile tamamlayanlar. Bu kapsamda açılmayan yurt dışındaki üniversitelerden (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil) alınan pedagojik formasyon belgeleri geçerli değildir.

9. İngilizce alanına, yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı kapsamındaki ek Çizelgede yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olanlar ile ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen programlardan mezun olup ?Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)?'nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlar başvurabileceklerdir.

İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını tamamlamış olma koşulu aranmaksızın Almanca ve Fransızca Öğretmenliği bölümleri ile Almanca ve Fransızca bölümlerinden mezun olup Bakanlıkça veya Bakanlık ile YÖK işbirliği ile açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarıyla tamamlayanlar en az 40 kredilik İngilizce eğitimi aldığını belgelendireceklerdir.

ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan koşulları taşımakla birlikte (*):

1) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararında belirlenen ve alanlar itibarıyla hizalarında gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olmak,
2) Sağlık durumunun Türkiye'nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını tam teşekküllü hastanelerden son altı aylık süre içinde alınacak ?Öğretmen olur.? kayıtlı sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,

3) Öğretmenlik için yapılacak başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,

4) Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede ceza almamış olmak,

5) Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden öğretmenlik için son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,

6) Yurtdışı yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanlar açısından Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı'nda belirtilen yükseköğretim kurumlarının aynı alana denkliği Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olmak,

7) ?Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans?, Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan 21 kredilik ?Pedagojik Formasyon?, 33 kredilik ?İlköğretim Sınıf Öğretmenliği? ve İngilizce Öğretmenliği için 31 kredilik ?İngilizce Öğretmenliği Sertifikası? Programlarından herhangi birini başarı ile tamamlamış olmak (Eğitim Fakültesi mezunlarından aranmaz),

8) Öğretmenlik başvurusu yaptığı alanla ilgili bir yüksek öğretim programından mezun ya da başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olmak (Lisans öğreniminin ara sınıflarında girilen sınav sonuçları geçersizdir),

9) ÖSYM'ce yapılacak KPSSP10 ile Bakanlıkça yapılacak olan Alan Seçme Sınavı'nda atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak,

10) Askerlik yükümlüsü olanlara başvuruları esnasında, elektronik başvuru formunda yer alan, ?Askerlik hizmetimi yaptım.?, ?Askerlik hizmetimi yapmaktayım.?, ?Askerlik hizmetinden muafım.? ya da ?Askerlik hizmetim tecil edilmiştir.? seçeneklerinden birini işaretleyerek beyan etmek ve atanması durumunda beyan ettiği seçeneği belgelendirmek,
şartları aranır.

* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaz.

Bu Habere Tepkiniz