Başbakanlıktaki 113 taşeron şoför için özel düzenleme yapıldı

24 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe konulan Kanunda yer alan %70 işçilik maliyeti sınırlaması, Başbakanlıkta görev yapan 113 şoför için kaldırıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Temmuz 2018 22:49, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2018 22:54
Başbakanlıktaki 113 taşeron şoför için özel düzenleme yapıldı

24 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe konulan taşeron kanununda; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı şu şekilde tanımlamıştır:

"Bu maddenin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder."

Maddede yer alan yüzde 70 işçilik maliyetinden dolayı çok sayıda taşeron personel kadroya geçemedi.

Ancak, 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK'da Başbakanlıkta görev yapan 113 şoför için özel düzenleme yapıldı.

İşte o düzenleme:

"4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca nitelikleri ve sayısı ihale dokümanında belirlenmiş, çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4/12/2017 tarihi itibariyle Başbakanlıkta şoför olarak çalışmakta olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte de çalışmaya devam edenlerden; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve Başbakanlığa karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat etmeleri kaydıyla, sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş sayılırlar. Bu şekilde sürekli işçi kadrolarına geçenler Başbakanlığın kapatılmasıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına bir ay içinde atanırlar. "

Yapılan düzenlemeyle, yüzde 70 işçilik maliyetine takılan Başbakanlıktaki taşeron şoförler kadroya geçirilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz