OHAL sonrası dönemde gözaltı süreleri

OHAL sonrası dönemde gözaltı süresi, terör suçlarında 4 gün uygulanacak. Bu süre iki defa uzatılabilecek

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Temmuz 2018 08:39, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2018 09:07
OHAL sonrası dönemde gözaltı süreleri

TBMM'ye 16 Temmuz itibariyle sevk edilen kanun teklifinde, OHAL sonrası dönemdeki gözaltı süreleri de düzenlendi.

Yapılan düzenlemeye göre, terör suçlarında, 3 yıl süreyle gözaltı süresi 4 gün olarak uygulanacak. Bu süre iki defa uzatılabilecek. Ancak uzatma kararı savcının teklifi üzerine, kişi dinlenilmek suretiyle hakim tarafından verilecek.

İŞTE KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN MADDE

MADDE 11- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 19- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından:

a) Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren kırksekiz saati, toplu olarak işlenen suçlarda dört günü geçemez. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması nedeniyle gözaltı süresi, birinci cümlede belirtilen sürelerle bağlı kalmak kaydıyla, en fazla iki defa uzatılabilir. Gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine yakalanan kişi dinlenilmek suretiyle hakim tarafından verilir. Yakalama emri üzerine yakalanan kişi hakkında da bu bent hükümleri uygulanır.

b) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında bu işlem, Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine kolluk tarafından yapılabilir.

c) 1. Tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara bağlanabilir.

2. Tahliye talepleri en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluğun incelenmesi ile birlikte dosya üzerinden karara bağlanabilir.

3. 108 inci madde uyarınca yapılan tutukluluğun incelenmesi en geç, otuzar günlük sürelerle dosya üzerinden, doksanar günlük sürelerle kişi veya müdafi dinlenilmek suretiyle resen yapılır.

Memurlar.net'in Notu: İkinci Kitap 4. kısım
- 4. bölüm Devletin güvenliğine ilişkin suçlar,
- 5. bölüm Anayasal düzene karşı suçlar,
- 6. bölüm milli savunmaya dair suçları,
- 7. bölüm Devlet sırlarına karşı olan suçları, düzenlemektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber