Hakim adaylığı, avukatlık ve noterlik sınavında, soru alanları belli oldu

Yargı reformu paketinde, hakim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında sorulacak alanlar belli oldu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Ekim 2019 11:35, Son Güncelleme : 01 Ekim 2019 12:29
Hakim adaylığı, avukatlık ve noterlik sınavında, soru alanları belli oldu

Yargı reformu paketi dün itibariyle TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifinde, hakim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında sorulacak alanlar belli oldu.

Kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı alan konuları şu alanlardan oluşmaktadır.

a)Anayasa Hukuku,
b)Anayasa Yargısı.
c)İdare Hukuku,
d)İdari Yargılama Usulü,
e)Medeni Hukuk,
f)Borçlar Hukuku,
g)Ticaret Hukuku.
h)Hukuk Yargılama Usulü,
ı)İcra ve İflas Hukuku,
i)Ceza Hukuku,
j)Ceza Yargılama Usulü.
k)İş Hukuku,
l)Vergi Hukuku,
m)Vergi Usul Hukuku,
n)Avukatlık Hukuku,
o)Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,
ö) Türk Hukuk Tarihi,
alanlarındaki bilgileri ölçülür.

Kanuna göre, İdari Yargı Ön Sınavı konuları şu alanlardan oluşmaktadır.
a)Anayasa Hukuku,
b)Anayasa Yargısı,
c)İdare Hukuku
d)Türk İdari Teşkilatı
e)İdari Yargılama Usulü.
f)Medeni Hukuk
g)Borçlar Hukuku (Genel hükümler),
ı)Hukuk Yargılama Usulü, .
i) Ceza Hukuku (Genel hükümler),
j) Ceza Yargılama Usulü,
k) Vergi Hukuku,
l) Vergi Usul Hukuku,
m) Maliye ve Ekonomi,
n)İmar ve Çevre Hukuku.
o) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,
alanlarındaki bilgileri ölçülür.

SINAVDA 150 SORU SORULACAK

Sınavlar test şeklinde yapılır. Sınavlarda beş şıklı, çoktan seçmeli en az yüz elli sporu sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI YILDA BİR KEZ OLACAK

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa, İdari Yargı Ön Sınavı ise iki yılda en az bir defa olacak sekilde Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.

UYGULAMA, DAHA ÖNCEKİ MEZUNLARI KAPSAMAYACAK

Uygulamanın daha önce mezun olanları kapsamayacağına lişkin olarak 2547 sayılı Kanunun şu şgeçici madde eklenmektedir:

"Geçici Madde 80- Kanunun ek 41 inci maddesinde düzenlenen ve ilgili kanunlarda öngörülen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı veya İdari Vargı Ön Smavmda başarılı olma şartı, ilgili yükseköğretim kurumlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kayıt yaptıranlara uygulanır.

Kanun teklifinin tam metni için tıklayınız.

İdari hakim adaylığı için %20 kotası yeniden getirildi

Bu Habere Tepkiniz