İdari hakim adaylığı için %20 kotası yeniden getirildi

İdari hakim adayı alınırken, Siyasal, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarına yeniden yüzde 20 kotası getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Ekim 2019 11:38, Son Güncelleme : 01 Ekim 2019 12:52
İdari hakim adaylığı için %20 kotası yeniden getirildi

Hakim aday alımı 2802 sayılı Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 8/a maddesinde daha önce, siyasal ve idari bilimler için %20 kotası yer alıyordu. Ancak bu düzenleme 2017 yılında, madde metninden çıkarılmıştı. 2018 yılında yapılan düzenlemeyle de, hukuk dışındaki hangi bölüm mezunlarının idari yargı hakim adayı olabileceği husus da Adalet Bakanlığının insiyatifine bırakılmıştı. Ancak Adalet Bakanlığı bu takdire rağmen hukuk dışı alanları siyasal, idari bilimler, maliye ve iktisat alanları dışına çıkarmamıştır.

Yargı reformuyla birlikte yüzde 20 kotası ve hukuk dışı alanlardan neyin kast edildiği bir kez daha madde metnine yazılmıştır.

TBMM'ye sunulan Kanun teklifinde yer alan düzenleme şu şekildedir:

"MADDE 9- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin ikinci paragrafında yer alan "bulunmak ya da bakanlığın ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer alanlarda" ibaresi "bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında" şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın mülga (e) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:
"eHukuk Mesleklerine Giriş Sınavı veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak"

Bu Habere Tepkiniz