Adalet Akademisine görev alacakların ders ücretleri artırılıyor

Türkiye Adalet Akademisine öğretim elemanı olarak atanan veya görevlendirilenlerin yeni yargı paketi ile birlikte düzenleniyor!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ekim 2019 00:04, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58
Adalet Akademisine görev alacakların ders ücretleri artırılıyor

Bilindiği üzere, 02 Mayıs 2019 tarihli ve 30762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Adalet Akademisinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu kapsamda söz konusu akademiye öğretim elemanı olarak atanan veya görevlendirilen hakim ve savcıların ders ücretleri, 30 Eylül 2019 tarihinde TBMM'ye sunulan "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" teklifinde düzenlenmesi ön görülmüştür.

Buna göre, Türkiye Adalet Akademisine öğretim elemanı olarak atanan veya görevlendirilen hakim ve savcılar ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre Akademide görevlendirilen öğretim elemanlarına haftalık on ders saatini aşan kısım için ders ücreti ödenecektir. Bu kapsamda ödenecek ders ücreti yirmi saati geçemeyecektir.

Öte yandan, Akademide ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilere, verdikleri her ders için ders ücreti ödemesi yapılacaktır. Bu düzenleme ile ödenecek ders ücreti otuz ders saati karşılığını aşamayacaktır.

Akademide ders veren üniversite öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre ödenenin bir kat fazlası ders ücreti olarak ödenecektir.

Son olarak, Akademide ders verenlerden üniversite öğretim elemanı olmayanlar bakımından birinci derecede olanlar için profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için öğretim görevlilerine 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre ödenen kadar ders ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu Habere Tepkiniz