Hukuk Mesleklerine Giriş sınavında soru sayısı değişti

TBMM Adalet Komisyonu, yargı reformu paketinde tek maddelik değişiklik yaptı. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavındaki soru sayısı değişti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Ekim 2019 08:48, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58
Hukuk Mesleklerine Giriş sınavında soru sayısı değişti

TBMM Adalet Komisyonu dün itibariyle yargı reformu paketi üzerindeki görüşmeleri tamamladı.

Pakette daha önce Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavıyla ilgili şu madde yer almaktaydı:

"Sınavlar test şeklinde yapılır. Sınavlarda beş şıklı, çoktan seçmeli en az yüz elli soru sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.Sınavlar test şeklinde yapılır. Sınavlarda beş şıklı, çoktan seçmeli en az yüz elli sporu sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Ancak, verilen bir önergeyle madde metnindeki "beş şıklı," ibaresi çıkarılmış ve soru sayısı da 150'den 100'e düşürülmüştür.

İlgili önerge teklifi şu şekildedir: Görüşülmekte olan (2/2215) esas numaralı Kanun Teklifi'nin çerçeve 5'inci maddesiyle Yökseköğretim Kanunu'na eklenmesi öngörülen ek 41'inci maddenin altıncı fıkrasında yer alan "beş şıklı," ibaresinin madde metninden çıkarılmasını ve "yüz elli" ibaresinin "yüz" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz

Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya önergeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylemiştir:

"Sayın Başkanım, ÖSYM Başkan Yardımcımız buradaydı herhalde. Teknik olarak bu, ÖSYM'nin talebi. ÖSYM diyor ki: "150 soru sorduğumuzda çok uzun ve çok büyük zorluk çıkar." Bu sınavın bu kadar detaylı düzenlenmesinin sebebi Barolar Birliğimizin arzusu.Diyorlar ki: "Mümkün olduğu kadar objektif olsun, ucu açık veyahut da yazılı olursa bir kısım haksızlıklara sebebiyet vermeyelim. Soru sayısı fazla olsun." Ancak soru sayısı da çok fazla olunca bu sefer, ÖSYM "Sınav yapamayız." diyor. "5 şık mı, 6 şık mı, 4 şık mı, bunları da protokole bırakalım." dedi ÖSYM ve daha iyi uygulanması açısından getirilmiş bir konu. Makul ve mantıklı diye düşünüyoruz"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber