Kaldırılan sevk kağıdı uygulamasında yaşanan sorunlar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ekim 2007 09:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KALDIRILAN SEVK KÂĞITLARININ UYGULANMASINDA YAŞANAN SORUNLAR

Bilindiği üzere, Tedavi Yardımına ilişkin Uygulama Tebliği (sıra No:8) 25.05.2007 tarihli ve 26532 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 15.06.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 20.07.2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? ile memurun bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarına hasta yollama kâğıdı (sevk kâğıdı) olmaksızın müracaat edebilmeleri esası getirilmiştir.

Bu tebliğin yayınlanmasının ardından yaşanacak sorunlara dikkat çekmek için memurlar.net sitesinde 9 Ağustos 2007 tarihli yazımda değinmiştim. Ancak uygulamanın başlaması ile yaşanan sorunlara değinmek gerektiğini düşünerek sorunları yazdık.

Sağlık hizmet sunucuları sağlık karnesi olan herkese sağlık hizmeti vermektedirler. Eczanelerde sağlık karnesine yazılı ilaç bedellerini ödemektedir. Kesilen bu hastane ve eczane faturaları kişilere hizmet verildikten sonra ilgilinin bağlı bulunduğu kurumuna gönderilmektedir. Ancak Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler gibi personel hareketliğinin yoğun olduğu birimlerde sağlık karneleri genellikle sağlık karnesinin verildiği birimlerin yazılı haliyle kalmakta olup, ilgilerin faturaları da sağlık karnelerinin yazılı olduğu birimlere kesilmektedir. Kesilen fatura daha sonra ilgilin en son kadrosunun bulunduğu birimlere kesilmek zorunda olduğundan, sağlık hizmet sunucuları ve eczanelere iade edilmektedir. Hatta personel çok eski tarihte nakil olmuşsa fatura kesilen kurum tarafından da bilinememekte, hastane ve eczaneler fatura sahibinin hangi kurumda olduğunu bulmaya çalışmaktadırlar. Yaşanan bu kargaşa hem hastane ve eczane faturalarının gereksiz yere değişmesine neden olmakta hem de hastane ve eczane faturalarının ödemelerini geciktirmektedir.

Sağlık karneleri memur nakil olduğunda, eskisinin kullanılıp kullanılmayacağı konusunda Maliye Bakanlığının görüşü, memurun nakil gittiği kurum tarafından sağlık karnesinin ön yüzü nakil olduğu birim tarafından onaylanmak koşuluyla kullanılabileceği yönündedir. Bu yüzden nakil olan memurdan sağlık karneleri toplanamamaktadır. Sağlık karnelerindeki kurum değişikliğinin yapılıp yapılmadığının takibi çok güç bir durum arz etmektedir. Ancak olay faturalar kurumlara geldikçe fark edilebilmektedir.

Sağlık karneleri ile direkt sağlık sunucularına başvurula bilmesi kurumların kontrollünü ortadan kaldırmaktadır. Sağlık sunucuları tarafından önce hizmet verilmekte daha sonra fatura kesilip ilgili kurumlara gönderilmektedir. Sağlık karnelerinin sahtesini yapan her kişi bu hizmetten kolaylıkla yararlanabilecektir. Olay fark edildiğinde dahi ortada olayı yapanların bulunması çoğu zaman mümkün olamayacaktır. Faturalar her hangi bir resmi kurumda çalışan birisi üzerinde gösterilen kişiler adına kesilebilecektir. Kişiler kesilen bu faturaları görmeden kurum tarafından ödendiğinden, kendileri tarafından olmadıkları tedavi bedelini çalıştığı kurumlar bütçesinden ödenebilecektir. Hatta adına fatura ödemesi yapılan kişiler bile bunu bilemeyecektir. Diğer taraftan sevk kâğıdı alınmadan gidildiği için kurumda bu kişinin gerçekten o hizmeti alıp almadığını takip edemeyecektir. Kötü niyetli kişilerin kullanımına açık bir durum teşkil ettiği çok açık olarak görülmektedir. Sahte kimlik bilgileri ile bankalardan bile kredi çekildiği düşünülürse, bu durumun önleminin zaman geçirilmeden alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Sonuç olarak devletimizin uygulamaya çalıştığı uygulamanın yukarıda açıklamaya çalıştığım sorunlar yaşanmaktadır. Yaşanan bu sorunların Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak bir tebliğle giderilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Diğer taraftan sağlık bakanlığının emeklilerde uygulamaya başladığı medula sistemine bütün kamu personelinin de geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Saygılarımla

Ayhan Gökdemir

[email protected]

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber