HSK'den idari izin Genelgesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, idari izin genelgesi yayımladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2020 15:30, Son Güncelleme : 23 Mart 2020 14:32
HSK'den idari izin Genelgesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, idari izin genelgesi yayımladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yayımladığı Genelge

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Sayı : 93586998/7104/16867 16/03/2020 Konu : İdari İzin

DAĞITIM YERLERİNE

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarih ve 12362 sayılı, "idari izin" konulu yazısıyla,

1) Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları,

2) Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,

3) Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması,

Hususlarının Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görüldüğünün belirtilmesi üzerine, Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu 16/03/2020 tarihinde toplanarak,

Söz konusu idari izinlerin,

1) Bölge Adliye Mahkemesi Başkanları,

2) Bölge İdare Mahkemesi Başkanları,

3) Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcıları,

4) Başsavcılar ve Başsavcı vekilleri,

5) Komisyon Başkanları,

6) Müstakil Komisyon Üyeleri

Hariç olmak üzere, bu kapsamdaki tüm ilgililere kullandırılması gerektiği yönünde karar almıştır.

Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim.

Mehmet YILMAZ Başkanvekili

Dağıtım:

Gereği:

Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına

Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına

Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına

Cumhuriyet Başsavcılıklarına

Bu Habere Tepkiniz