YÖK, üniversite hastanelerinde, idari izinleri güncelledi!

Sağlık Bakanlığının ardından, Yükseköğretim Kurulu da sağlık uygulama araştırma merkezlerinde çalışan personele yönelik izin işlemlerinde güncelleme yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Mart 2020 14:13, Son Güncelleme : 19 Mart 2020 18:27
YÖK, üniversite hastanelerinde, idari izinleri güncelledi!

Hatırlanacağı üzere, 18 Mart 2020 tarihli haberimizde; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü COVID-19 kapsamında alınan tedbirler sonrasında sağlık kurumlarına yapılan başvurular nedeniyle idari izinleri yeniden düzenlediğini açıklamıştı.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu da, Bakanlıkla birlikte uygulamada birlikteliği sağlamak amacıyla benzer kararları alarak tüm üniversitelere bildirmiştir.

Buna göre;

1- Akademik ve idari kadın personel, doğum sonrası analık izinlerinin bitiminden sonra talepleri halinde ücretsiz izin verilebilecektir.

2- Hamile olup hali hazırda görevde olan akademik ve idari personel, Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtildiği üzere 12 gün süreyle idari izinli sayılacak olup, ayrıca yıllık izin talep etmeleri halinde karşılanacaktır.

3- Yükseköğretim kurumlarında sağlık merkezlerinde görevli engelli personel 12 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

4- Çalışan eşlerinin her ikisinin de yükseköğretim kurumu personeli olması halinde, kamu hizmetinin sürdürebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunanların yıllık izin talepleri kadın çalışana öncelik verilmesi kaydıyla rektörlüklerce değerlendirme yapılarak planlanacaktır.

5- 657 sayılı Kanunda yer alan şua izinleri rektörlüklerin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacaktır.

6- Son olarak bu olağanüstü dönemde sağlık hizmeti sunumunda artan ve/veya acil ihtiyaç olması halinde yukarıda sayılan izinler sonlandırılıp personelin göreve dönmesine ilişkin rektörlükler yetkili kılınmıştır.

Bu Habere Tepkiniz