Emekli eşler, asgari geçim indiriminde, çalışmayan kabul edilecek

Kaynak : Zaman
Haber Giriş : 05 Aralık 2007 08:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Çalışanlar, asgari geçim indirimi için işyerine 'çocuk sayısı'nı bildirecek

Maliye Bakanlığı, vergi iadesi uygulamasının kaldırılmasının ardından ortaya çıkan boşluğu 'asgari geçim indirimi' ile dolduruyor.

1 Ocak 2008'de hayata geçecek olan yeni düzenleme ile çalışanlar asgari geçim indiriminden daha yüksek oranda yararlanabilmek için çalıştıkları kurumlara aile bildiriminde bulunacak. İşverenler, medeni durum ve çocuk sayısı bilgileri doğrultusunda, her yıl ocak itibarıyla Asgari Geçim İndirimi Bordrosu düzenleyecek.

Her ücretlinin faydalanacağı indirim miktarı, bordroda ilgili aya ait sütunda gösterilecek. Memur ve işçinin hak ettikleri indirim yıllık olarak hesaplanıp, her ay maaşla birlikte ödenecek.

Düzenlemede emekli eşler de çalışmayan ve herhangi geliri olmayan eş olarak kabul edilecek. Münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecek. Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren indirimden faydalanmaya devam edecek.

Maliye Bakanlığı, asgari geçim indiriminin uygulama esaslarını Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirledi ve Başbakanlık'a gönderdi. Sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan ve geliri olmayan eşi için yüzde 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk 2 çocuk için yüzde 7,5'i, diğer çocuklar için de yüzde 5'i olarak uygulanacak.

İndirim, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları da kapsayacak. İndirim, belirlenen oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için de eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanacak. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacak.

Net ücret üzerinden anlaşmak suretiyle çalışanlar da asgari geçim indiriminden faydalanacak. Bunların hesaplanan vergiden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarları, net ücretleri ile birlikte ödenecek. İndirim tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde fazlası dikkate alınmayacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber