KPSS-2007/7 Tercih Klavuzu

KPSS-2007/7 tercih işlemleri başladı... Bu amaçla hazırlanan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2007/7 Tercih Kılavuzunda, ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yer almaktadır. 2004 veya 2006 KPSS'ye girenlerin, 24-28 Aralık 2007 tarihleri arasında tercihlerini internet üzerinden yapmaları gerekmektedir. Kılavuz için başlığa tıklayınız.
- 2007/7 tercihleriniz yapmak için tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2007 10:29, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2019 11:54
KPSS-2007/7 Tercih Klavuzu

Aşağıdaki pdf uzantılı dökümanları açabilmek için Adobe Reader 'ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir. Eğer dökümanları kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğiniz dökümanın üzerine sağ tıklayıp "Hedefi Farklı Kaydet" seçeneğini seçiniz.

KPSS-2007/7 TERCİH KILAVUZU

GENEL AÇIKLAMALAR

TABLO 1 - ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO 2 - ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO 3 - LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

TABLO 4 - MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE

TABLO 5A - MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMLARI

TABLO 5B - MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI

TABLO 5C - MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI


KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI
KPSS-2007/7
TERCİH KILAVUZU
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Ankara

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarına istihdam edilecek personelin seçme ve yerleştirme işlemleri, 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik? ile düzenlenmiştir. Yönetmelik, kamu görevlerine atanmanın sınav sonuçlarına göre yapılmasını öngörmüştür. KPSS-2007/7 Tercih Kılavuzu bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yapılacak yerleştirmelerde 10-11 Temmuz 2004, 01-02 Temmuz 2006 ve 17 Eylül 2006 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2004-KPSS, 2006-KPSS/1 ve 2006-KPSS/2) sonuçları geçerli olacaktır.

1.2 Bu Kılavuz, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunların kontenjanlarını ve bu kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikleri kapsamaktadır.
Adaylar, bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan koşullarını karşıladıklarını, 15'i geçmemek üzere tercih sırasına koyacaklar ve tercihlerini sırasıyla, bu Kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'ye internet yoluyla göndereceklerdir.

1.3 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum veya kuruluşlarının kadrolarına veya pozisyonlarına yerleştirilen ve atanan adayların, 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarını kullanarak bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan tercih yapma hakları bulunmamaktadır. Ancak, daha önce yerleştirmesi yapılmış, fakat ataması yapılamamış olan adayların yapacağı işlemler bu Kılavuzun ?3.Tercihlerin Yapılması ile ilgili İşlemler? maddesinin 3.8 fıkrasında açıklanmıştır.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

2.1 Adayların bu Kılavuzda yer alan kadrolardan ve pozisyonlardan koşullarını karşıladıklarını tercih edebilmeleri için 2004-KPSS, 2006-KPSS/1 veya 2006-KPSS/2'ye girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

2004 ve 2006 yıllarında farklı düzeylerde sınava girilmişse, yerleştirmede son girilen sınavdaki öğrenim düzeyi ve bu düzeyde alınan puan göz önünde tutulacaktır. Bir başka deyişle, 2004- KPSS'ye önlisans veya ortaöğretim düzeyinde girmiş olan adaylar, 2006-KPSS/1'e girmişlerse yerleştirme işlemlerinde 2006-KPSS/1'in sonuçları; 2004-KPSS'ye ortaöğretim düzeyinde girmiş olan adaylar 2006-KPSS/2'ye önlisans düzeyinde girmişlerse yerleştirme işlemlerinde 2006-KPSS/2'nin sonuçları geçerli olacak;
2004-KPSS sonuçları geçersiz sayılacaktır.

2.2 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin son günü, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

2.3 Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

3.1 Adaylar tercihlerini 24-28 Aralık 2007 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir.

3.2 Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1'de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2'de önlisans mezunlarının ve Tablo-3'te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

3.3 Sınava girdiğiniz öğrenim düzeyindeki tablolardan tercihlerinizi yaparken kadro ve pozisyonların yer aldığı tabloların ?Aranan Niteliklerin Kodları? sütunundaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu Kılavuzdaki T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen ?Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar? başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

DİKKAT:
Mezun olunan program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadro ya da pozisyona tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. İnternet üzerinde tercihlerinizi kaydettiğiniz andan itibaren, bu tercihlerinizi değiştirmeniz, kısmen ya da tamamen iptal etmeniz mümkün olmayacaktır.

3.4 Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve sıraya koyunuz. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Kadro ve pozisyonları isteğinize göre karışık olarak sıralayabilirsiniz. Bu hazırlığı yapmanız için bu Kılavuzun 4. sayfasındaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM'ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM'de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece internetten yapılan tercihler geçerlidir.

3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve buradan KPSS-2007/7 Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

Daha once şifre almış olan adaylar; ekrandaki açıklamalar doğrultusunda ilgili alana şifrelerini girerek doğrudan tercihlerini yapabilirler. Şifresi olmayan veya şifresini unutan adaylar; önce ?Şifreyi Oluştur? alanına tıklayarak, açılan ekrandan T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini girecekler ve ekrandaki açıklamalar doğrultusunda şifrelerini oluşturucaklardır. Bu şifre daha sonraki tercih ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır. Ancak daha sonra gerekli olduğu hallerde bu şifre aday tarafından değiştirilebilir veya unutulduğu takdirde aynı yöntemle yeniden oluşturulabilir.

KKTC uyruklu adaylar T.C Kimlik Numarası yerine sınava başvururken kullandıkları numarayı; 2004 ve 2006 yıllarında yapılan sınavların ikisine de girenler 2006-KPSS'de kullandıkları numarayı kullanacaklardır.

3.6 KPSS-2007/7 Tercih İşlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra bilgisayarda size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. (Bu bilgiler ekrana gelmiyorsa aşağıdaki

3.8. maddede açıklanan yönteme göre hareket ediniz.) Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız aşağıdaki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmanız için ekranda ?Tercihleriniz ÖSYM'ye ulaşmış ve tercih yapma işleminiz tamamlanmıştır.? ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada ?Yazdır? alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderilmesi tamamlandıktan sonra bu tercihlerde herhangi bir değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.

3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM'nin ilgili internet sayfasına girip T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi yazdıktan sonra, ÖSYM kayıtlarında size ait cinsiyet, doğum tarihi, mezun olunan program/alan ve öğrenim düzeyi bilgileri ekrana gelecektir.

Ekrandaki öğrenim düzeyi, son girilen sınavın düzeyidir. Eğer bu düzeyde mezun olamamanız nedeniyle daha önce girdiğiniz sınavın sonuçlarının (geçerli olması durumunda) kullanılmasını istiyorsanız, ÖSYM kayıtlarındaki öğrenim düzeyinizi değiştirmeniz gerekir. Bu isteğinizi, bu Kılavuzdaki ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği?ne yazınız, ilgili onaylı resmi belgenizin fotokopisini bu dilekçeye ekleyiniz ve bunlar ile birlikte 27 Aralık 2007 günü saat 17:00'a kadar ÖSYM'ye şahsen başvurunuz.

Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak istiyorsanız bu değişikliği ekranda kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan boş ise bu alanı doldurmanız zorunludur.

3.8 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ÖSYM'ce yerleştirilen ve ataması yapılan adayların, 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarını kullanarak bu Kılavuzla yapılacak yerleştirmeye başvurma hakları bulunmamaktadır.

ÖSYM'de atanamadığına dair bir bilgi bulunmayan adayların bu Kılavuzdan tercih yapmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, bu adaylar ekranda tercih alanına ulaşamayacaklardır. İnternette tercih hakkının olmadığı bilgisi bulunan adaylar tercih yapmak istiyorlarsa, yerleştirildikleri kurum veya kuruluşlardan yerleştirildikleri kadro veya pozisyona atanmadıklarını gösterir resmi bir belge alarak bu belge ile birlikte 27 Aralık 2007 günü saat 17:00'a kadar ÖSYM'ye şahsen başvurmaları gerekmektedir. Daha sonra ÖSYM'ye gelecek olan belgeler işleme konulmayacaktır.

4. YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
4.1 Bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

4.2 Yerleştirme işlemlerinde lisans mezunları için KPSSP3; önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanları kullanılacaktır.

4.3 Aynı düzeyde birden fazla sınava girilmiş ve daha önce yerleştirme yapılmamışsa, bu Kılavuzdaki kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerinde 2004 veya 2006-KPSS puanlarından yüksek olanı kullanılacaktır.

4.4 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.5 Yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen düzey, cinsiyet ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

4.6 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.7 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

5. SONUÇLARIN DUYURULMASI
KPSS-2007/7 Tercih yerleştirme sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM'ce yazılı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum veya kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

6. KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

6.1 ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.
6.2 Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşuna teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ

Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, bu sonuçların internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 30 gün içinde bu Kılavuzdaki ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği?ni kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için, dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 YTL'nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.

KPSS-2007/7
TERCİH LİSTESİ
(Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak, kesinlikle ÖSYM'ye gönderilmeyecektir.)
T.C. Kimlik Numarası: ???????? Mezuniyet Tarihi: ..... / ...... /...?.
Gün Ay Yıl
Adı ve Soyadı: ????????????..
Tercih
Sıra No
Kadro veya
Pozisyon Kodu Kadronun veya Pozisyonun Bulunduğu İl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle okunması son derece önemlidir.

1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1) Türk vatandaşı olmak.
2) Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.)
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
5) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan askerlik şartını taşımak (Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için askerlik şartı aranmamış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak).
6) Kılavuzda yer alan ?pozisyonları? tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan ?kadroları? tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındakibaşvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla
birlikte, eğer ? BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI ...? ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün değildir.

2.1. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak
görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf
atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa
teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı
suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler...
hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu
Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak
şartıyla, valilikçe 5 yıl süreli çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri
hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay
içinde tamamlanır.
Ayrıca yine aynı Kanunun 14 üncü maddesine göre ise; Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve
pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüzyirmi ders saatinden; ... az olmamak üzere
düzenlenir. Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve
bünyesinde güvenlik bölümleri ( fakülte veya meslek yüksekokulu ) açabilecek olan
üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda beş yıl süreyle silah eğitimi hariç özel güvenlik
temel eğitimi şartı aranmaz.
Özel güvenlik eğitimi, ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın izni
ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina araç, gereç ve personel bulunması şartıyla
özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir.
Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde
belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır.
Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla
birlikte, 6236 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin 1 inci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma
ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde
olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda
kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak ?silahlı özel güvenlik görevlisi olur? ibareli sağlık
kurulu raporu istenecektir.
* 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına
ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM'ce
yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv
araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

2.2. PROGRAMCI
?Programcı? kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların, Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları veya diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmaları şarttır.

2.3. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
?Bilgisayar İşletmeni? kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;
a) Öğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,
b) Öğrenim kurumlarının diğer bölümlerinden mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmaları,
şarttır.

2.4. MUHAFAZA MEMURU
Gümrük Müsteşarlığı Muhafaza Memuru kadrolarını tercih edecek adayların 3944 sayılı ?Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı Memurları Teşkilatı Hakkında Kanun? gereği; boy uzunluğunun net olarak erkeklerde 1,71 metreden, kadınlarda ise 1,61 metreden kısa olmaması gerekmektedir.

2.5. SAĞLIK FİZİKÇİSİ
Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, Yükseköğretim Kurulunun 13/04/2006 tarihli Kararı gereği ?Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji ya da Nükleer Tıp? konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı) öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir.

3. DİĞER HUSUSLAR
Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
3.1. Adayların, tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; askerlik durumunu gösterir belge vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

3.2. Adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

3.3. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir.

3.4. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde belirtilen yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler de söz konusu kadroları tercih edebilirler. Denklik tablosu aşağıdadır.

Yeterlilik TOEFL
Düzeyleri KPDS Yeni Eski IELTS AKADEMİK FCE CAE CPE
Yeterli 70 193 523 Her Bölümden En az 6,5 A C C
İyi 80 213 550 Her Bölümden En az 7,5 A B C
Çok İyi 90 250 600 Her Bölümden En az 8,0 - A B

3.5. Başvuru şartları arasında dil şartı olarak sadece ?İNGİLİZCE BİLMEK? gibi bir yabancı dil bilme şartının yer alması halinde, bu kadroları, (3.4.)'de belirtilenler dışında ortaöğretimde yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfını müteakip yabancı dil ağırlıklı eğitim veren Ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirenler, yükseköğrenimde zorunlu/seçmeli yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar ile yabancı dil ağırlıklı ya da yabancı dille eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da, tercih edebileceklerdir.

3.6. Başvuru şartları arasında ?B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİ OLMAK? niteliği aranan kadroları, ?C?, ?D? ve ?E? sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

3.7. Başvuru şartları arasında ?MEB'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak? niteliği aranan kadroları, MEB'den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB'den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

3.8. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.

3.9. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, ?M.E.B.'dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak? niteliğine ve aynı şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, ?M.E.B.'dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak? niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

3.10. Adaylar tercih edecekleri kadro ve pozisyonların nitelikleri arasında birebir kendi mezun oldukları alan/programların yer aldığı kadro ve pozisyonları tercih edebileceklerdir. (Örneğin; (4610)?Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak? şartının yer aldığı bir kadro ve pozisyonu Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarından mezun adaylar, (4611)?Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.? şartı aranan kadro ve pozisyonu ise Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmuş adaylar tercih edemeyeceklerdir.)

ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE:
Özürlü statüsündeki adayların, kamu kurum ve kuruluşların bu kılavuzda yer alan kadro veya
pozisyonlarını tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri
mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun'un 53 üncü
maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma
Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte özürlü memur istihdamı ayrıca
düzenlenmiş olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşları toplam dolu kadro sayılarının (taşra
teşkilatı dahil) %3'ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda olduklarından, bu suretle istihdam
edilecek özürlüler için özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos,
Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında kurumsal bazda ayrı bir sınav uygulaması
yapılmaktadır.
Memur olmak isteyen özürlü vatandaşların; özürlü kontenjanı çerçevesinde Özürlülerin Devlet
Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte belirtilen
prosedür çerçevesinde ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara atanabilmeleri
için bu kurum ve kuruluşlara başvurmaları ve ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılacak sınavlarda
başarılı olmaları halinde memur olarak istihdam edilmeleri de mümkün olabilecektir.
9
KPSS-2007/7 TERCİH
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ *
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına,
06538 ANKARA
Aşağıda yazdığım dileğim ile ilgili işlemin yapılmasını arz ederim. ....... / ...... / ...........
T.C. Kimlik Numarası: Saygılarımla,
(İmza)
Adı, soyadı : ...............................................................
Baba adı : ...................................................................
Doğum tarihi : ....... / ....... / ...........
Telefon alan kodu: .................. Tel: .................................
Varsa cep tel : ............................................
Adres : .
..............
Dileğim: ...............................................................................................................................
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
* Dilekçenizin işleme konabilmesi için sorununuzu açıkça belirtmeniz gerekir.

Bu Habere Tepkiniz