Başbakanlık ve bağlı kuruluş personeline 20 YTL'lik zam

Denge tazminatı düzenlemesi yapılırken, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlar kapsam dışında tutuldu. Bu kapsam dışında tutulmanın nedeni bu personelin aldığı fazla çalışma idi. 18 Eylül 2006'da yaptığımız açıklamada Maliye Bakanlığı tarafından yazımı yapılan kanuni metnin bu bağlamda adaletsiz olduğunu belirtmiştik ve bu kurum personelinin de denge tazminatı alan kurumlar listesine eklenmesi gerektiğini belirtmiştik. Ancak, Maliye Bakanlığı farklı bir düzenleme yaptı. devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2008 16:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

BAŞBAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞ PERSONEL DENGE TAZMİNATI ALAMIYOR

Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel, saat 17:00 yerine saat 18:00'de mesaiyi terk edebilmektedir. Bu saat, bazı kurumlarda 18:30'dur. Bu fazla çalışmadan dolayı da personele fazla çalışma ücreti verilmektedir. Ancak uygulama puantaja göre değilde, tüm personele verildiğinden, Maliye Bakanlığı, ödemeleri seyyanen bir ödeme olarak kabul etmiştir. Yani Maliye Bakanlığına göre bu personel ek ödeme almaktadır. Ancak belirtmiş olduğumuz üzere bu ödemeler bir ek ödeme olmayıp saat 17:00'den saat 18:30'a kadar olan ödemelerin bir karşılığıdır.

Maliye Bakanlığının bu uygulaması çok tepki aldı. Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarında yapılan tüm kurum idari kurumu toplantılarında bu husus dile getirilmiş ve Başbakanlık ve bağlı kuruluşları personelinin de denge tazminatı alan kurumlar arasına eklenmesi istenmiştir.

BÜTÇE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Ancak, Maliye Bakanlığı farklı bir uygulamaya gitmiştir. Bakanlık Bütçe Kanununun 28. maddesinin 4 nolu fıkrasına hüküm koymuş ve Başbakanlık teşkilat kanunda değişiklik yapmıştır. 3056 sayılı Başbakanlık teşkilat kanununda yapılan değişiklik şu şekildedir:

"Makam, temsil veya görev tazminatı ve ek ödemeden yararlananlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler hariç olmak üzere; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunan personel ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığındaki personelden 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükmünden yararlananlar için anılan maddede yer alan ?% 20? oranı; 1/1/2008 tarihinden itibaren ?% 24?, 1/7/2008 tarihinden itibaren ?% 28?; ?% 25? oranı ise 1/7/2008 tarihinden itibaren ?% 28? olarak uygulanır."

Bu değişikliğin bir benzeri 3254 sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel müdürlüğü teşkilat kanununda, bir benzeri de 4009 sayılı Dışişleri bakanlığı teşkilat kanununda yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklikler fazla çalışma ücretinin arttırılmasına ilişkindir. Fazla çalışma ücreti en yüksek devlet memuru aylığının maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara maddede geçen oranların uygulanması ile belirlenmektedir.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ MİKTARI NE KADARDIR?

En yüksek devlet memuru maaş şu şekilde belirlenmektedir. 8000 (ek gösterge) + 1500 (gösterge) * maaş katsayısı= 9500* 0,049486=470,117

Bu miktara uygulanacak oranlar şu şekildedir:

a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara % 20'sini,
b) 10 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara % 25'ini,
c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara % 30'unu,
d) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara % 35'ini, geçmemek üzere ...

15-11 derece arasından aylık alan bir memur yüzde 4 fark alacaktır. Bu da yüzde 20 için 94, yüzde 24 için ise 112 YTL'dir. Fark ise 20 YTL'dir. Bu fark 1/1/2008 tarihinden itibaren verilecektir.

10 ile 7 derece arasından aylık alan bir memur da yüzde 3 fark alacaktır. Bu da yüzde 25 için 117, yüzde 28 için ise 131 YTL'dir. Fark ise 14 YTL'dir. Bu fark 1/7/2008 tarihinden itibaren verilecektir.

BU ÖDEME SADECE KADROLU MEMURLARADIR

Bu fark, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarında çalışan kadro karşılığı sözleşmeli personele verilmeyecektir. Fark sadece kadrolu personele verilecektir.

Bu Habere Tepkiniz