Odyoloji bölümünde odyoloji mezunlarına şans verilmedi!

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğretim üyesi ilanlarında alan mezunlarına şans verilmedi!

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Temmuz 2021 17:09
Odyoloji bölümünde odyoloji mezunlarına şans verilmedi!

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Tıp, Sağlık, Diş, Eczacılık ve Mühendislik programlarında asgari program açma ölçütlerini belirleyerek kamuoyuyla paylaştı.

Belirlenen program açma ölçütleri çerçevesinde asgari akademik kadro sayıları belirlenmiş, bununla birlikte ilgili programlara alınacak öğretim elemanlarının hangi alanlarda olacağı da güvence altına alınmıştır.

Yükseköğretimde kaliteyi yükseltmek ve farklı üniversitelerdeki benzer programlar arasında uyumu sağlamak amacıyla hazırlanan ölçütlere yükseköğretim kurumları tarafından azami düzeyde hassasiyet gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Nitekim, asgari program ölçütlerine aykırı olarak yapılan her atama anılan bölümlerde ilerleyen süreçte sorunlu durumları beraberinde getirebilecektir.

Bu bakımdan, üniversitelerin henüz öğrenci alımı gerçekleştirmemiş programlarda verdikleri öğretim üyesi ilanlarının YÖK tarafından asgari program ölçütlerine doğrudan uyması gerektiği kuşkusuzdur.

Bu kapsamda, Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından 19 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de ilanını incelediğimizde, Odyoloji alanındaki doktor öğretim üyesi kadrolarının YÖK tarafından belirlenen asgari program ölçütlerine kısmen uymakla birlikte ilgili alanda doktora yapmış adaylara fırsat verilmediğini görüyoruz.

Halihazırda Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünün akademik kadrosuna baktığımızda, yalnızca 1 (bir) doktor öğretim üyesinin görev yaptığını, ilgilinin de alanının Odyoloji olmadığı görülmektedir.

YÖK'ün asgari ölçütlerine göre değerlendirildiğinde, en az 2 (iki) kadronun Odyoloji ya da Dil ve Konuşma Terapisi alanında olması gerekirken üniversite bu alımları da yaptığında 3 (üç) kadroya ulaşmasına rağmen henüz zorunlu alanlardan öğretim üyesi istihdamı yapmış duruma gelemeyecektir.

Sonuç olarak, nitelikli eğitime ancak nitelikli bir kadroyla erişilebileceği su götürmez bir gerçek olduğu bilinmekte iken, üniversitelerimizin tüm akademisyen alımlarında öncelikle alanında eğitim görmüş adaylara başvuru şansı verilmesi gerekmektedir.


Bu Habere Tepkiniz