Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı

Toplu sözleşmenin hizmet kolları mutabakat metninde yer alan hükümlere göre Adalet Bakanlığında çalışanların özel hizmet tazminatları Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlar için 15 puan oranında artırılmıştır. Bu düzenleme minimum brüt olarak 130 TL anlamına gelmektedir. Din hizmetleri sınıfında yer alan imam hatip ile müezzin kayyımların ek ödemeleri ise %5 oranında artırılmıştır. Bu artırım ise brüt olarak 89 TL zam anlamına gelmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 26 Ağustos 2021 09:02
Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı

Hizmet kolu bazındaki toplu sözleşme metnine göre Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının bazı mali ödemeleri artırılmıştır.

- Adalet Bakanlığı düzenlemesi şu şekildedir.

"Adalet hizmetleri tazminatı
MADDE 24 (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin "F-Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünde yer alan oranlar; Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlar için 15 puan, diğer büyükşehirlerde görev yapanlar için 10 puan ve diğer illerde görev yapanlar için 5 puan artırımlı uygulanır."

- Özel hizmet tazminat miktarları nasıl hesaplanmaktadır?

Özel hizmet tazminat oranları en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanmaktadır.
En yüksek Devlet memuru aylığı= (Gösterge+ Ek gösterge)*Maaş katsayısı
=9500 *0,188787 (2022 Ocak katsayısı esas alınmıştır)
=1.793

Bu tutara Ankara için %15 oranını uyguladığımızda brüt 269 TL etmektedir. Bu tutardan 5434 sayılı sosyal güvenlik kanununa tabi personel için sadece damga vergisi kesilmektedir. 5510 sayılı sosyal güvenlik kanununa tabi personel için ise sigorta primi kesintisi de yapılmaktadır. Diğer illerde ise özel hizmet tazminatı tutarına %5 eklenecektir, bu ise brüt 89 TL'dir.

Adalet hizmetleri tazminatı kararnamede şu şekilde yer almaktadır.

- Diyanet İşleri Başkanlığı düzenlemesi ise şu şekildedir:

"Ek ödeme
MADDE 15- (1) Din hizmetleri sınıfında yer alan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 5 puan ilave edilir."

Ek ödeme nasıl hesaplanmaktadır?

Ek ödeme tutarları da en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanan oranlarla belirlenmektedir.
En yüksek Devlet memuru aylığı= (Gösterge+ Ek gösterge)*Maaş katsayısı
=9500 *0,188787 (2022 Ocak katsayısı esas alınmıştır)
=1.793

Yüzde 5 ek ödeme oranı uygulanması halinde 1.793*%5=brüt 89 TL tutarı elde edilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz