Öğretmen nakil kılavuzunun yönetmeliğe aykırılığı Bakan Çelik'e soruldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ocak 2008 11:53, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 17.01.2008

Muharrem İNCE

Yalova Milletvekili

2008 yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun 3. maddesinde ?Zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki illerde kadrolu öğretmen olarak görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamayan öğretmenler, eş durumuna bağlı özür durumundan Birinci Hizmet Bölgesinde çalışan zorunlu hizmete tabi kadrolu veya sözleşmeli öğretmen eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır? hükmü bulunmaktadır.

Buna karşın, 04.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ?Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler? başlıklı 23. maddesinin b bendinde ?Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, yerleşim yerinde ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi gerekmektedir.? denilmektedir.

Anayasa'nın ?Ailenin korunması? başlıklı 41. maddesinde ?ailenin Türk toplumunun temeli? olduğu ifade edilmekte ve devletin ailenin huzur ve refahını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı hükme bağlanmaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

Anayasa'ya açıkça aykırı ve aile bütünlüğünü bozucu nitelikte olan 2008 yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun 3. maddesinde yer alan Zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki illerde kadrolu öğretmen olarak görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamayan öğretmenler, eş durumuna bağlı özür durumundan Birinci Hizmet Bölgesinde çalışan zorunlu hizmete tabi kadrolu veya sözleşmeli öğretmen eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunamayacağı yönündeki düzenleme ile, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ?Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler? başlıklı 23. maddesinin b bendinde yer düzenleme arasındaki çelişkinin gerekçesi nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarında eşi ile aynı il sınırları içinde görev yapmayan öğretmen sayısı kaçtır?

2008 yılı yer değiştirme kılavuzunun ?eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunamayacağı? yönündeki düzenlemesi, Anayasa'da Türk toplumunun temeli olarak ifade edilen aileye ve aile bütünlüğüne bakanlığınızın saygısının olmadığının bir göstergesi midir?

Anayasa'ya ve kendi yayınladığınız Yönetmeliğe açıkça aykırı olan, aile bütünlüğünü bozan bu uygulamadan başvuruların sona erdiği 21.01.2008 tarihinden önce vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

Bu Habere Tepkiniz