Hakim adayına adalet hizmetleri tazminatı ödenir mi?

Hakim ve savcı adaylarına adalet hizmet tazminatı ödenir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 09 Ekim 2021 16:16
Hakim adayına adalet hizmetleri tazminatı ödenir mi?

Son toplu sözleşme ile Adalet Bakanlığında çalışan bir kısım personel hakkında adalet hizmetleri tazminatı getirildi. Ankara'da çalışan Adalet Bakanlığı G.İ.H kadrosunda bulunan hakim adayı bu ödemeden yararlanabilir mi?

Adalet hizmetleri tazminatı belirli kurumlarda görev yapan Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler sınıflarında görev yapan Devlet memurlarına en yüksek Devlet memuru aylığının belirli oranları esas alınarak yapılan bir ödemedir. Halihazırda en yüksek tazminat oranı % 180, en düşük tazminat oranı ise % 53'tür.

Devlet Memurları Kanunu'nun 152/II-G maddesinde Adalet Hizmetleri Tazminatının Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli, İdari Yargı, ceza infaz kurumları ve icra müdürlüklerinde görev yapan Devlet memurlarından Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görevli olanlara ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı, Adalet Akademisi Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulunda görev yapan memurlar ile kapsamdaki kurumlarda görev yapan sözleşmeli personel bu ödemeden yararlanamamaktadır.

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ve halen uygulanmakta olan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli III Sayılı Cetvelin F bendinde ise unvanlar itibarıyla tazminat oranları belirlenmiştir.

6. Dönem Toplu Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 2022 başından itibaren tazminat oranları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 15 puan, diğer büyükşehirlerde 10 puan, diğer illerde ise 5 puan artırımlı ödenecektir.

Diğer taraftan, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 7. maddesinin üçüncü fıkrasında, aday hakim ve savcıların Devlet Memurları Kanunundaki Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olduğu, hakimlik ve savcılığın sınıf ve derecelerine dahil olmadığı ve haklarında Devlet Memurları Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte hakim ve savcı adaylarına 657 sayılı Kanundaki tazminatlar yerine 2802 sayılı Kanunun 106. maddesi uyarınca hakim ve savcı maaşlarının hesaplanmasına esas alınan kıstas aylığın yüzde 25'i oranında ek ödeme verilmektedir. 106. maddede ayrıca bu maddeye göre ödeme yapılanlara 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde düzenlenen zam ve tazminatların ödenmeyeceği açıkça ifade edilmiştir.

Sonuç olarak hakim ve savcı adayları 2802 sayılı Kanunla birlikte 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olup Genel İdare Hizmetleri sınıfı kapsamında yer almalarına rağmen 2802 sayılı Kanunun 106. maddesindeki sınırlama sebebiyle Adalet Hizmetleri Tazminatı ödemesinden yararlanamamaktadır.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz