Tarım ve Orman Bakanlığından 2020/7 KPSS yerleştirmesi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı Danıştay 2. Dairesinin kararı üzerine yapılan 2020/7 KPSS ek yerleştirmesinde yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Ekim 2021 23:04
Tarım ve Orman Bakanlığından 2020/7 KPSS yerleştirmesi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı açıklama şu şekildedir:

Danıştay İkinci Dairenin 22.06.2021 Tarih Ve E:2020/973 K:2021/2246 Sayılı İptal Kararı Gereği KPSS 2020/7 Yerleştirilmesi Yapılan Sözleşmeli Personel Hakkında

Danıştay İkinci Dairenin 22.06.20221 tarih ve E:2020/973 K:2021/2246 sayılı iptal kararı gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyonda görev yapmak üzere açıktan atama işlemlerinin yapılabilmesi için ekte yazılı olan evrakların 28/10/2021 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ile süresi içinde yapılmayan belge teslimleri dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

İSTENEN EVRAKLAR:

1- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

2- İki adet vesikalık fotoğraf (4.5 x 6 cm),

3- KPSS sonuç belgesi,

4- Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydının olmadığına dair savcılık belgesi,

5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

6- Nüfus kayıt örneği,

7- Sağlık Raporu (Devlet Memuriyetine engeli olmadığını belirten),

8- Mal Beyannamesi.

Bu Habere Tepkiniz