Bakanlar Kurulu Kararı

Bakanlar Kurulu Kararı

Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Zam ve tazminat kararnamesinin son hali
Zam ve tazminat kararnamesinin son hali
Emniyet merkez teşkilatında 1 şube müdürlüğü kuruldu
Emniyet merkez teşkilatında 1 şube müdürlüğü kuruldu
İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirleri oranında değişiklik
İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirleri oranında değişiklik
4/C kararnamesi Resmi Gazete'de
4/C kararnamesi Resmi Gazete'de
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
2014 yılı 4/C kararnamesi Resmi Gazete'de
2014 yılı 4/C kararnamesi Resmi Gazete'de
TMMOB'a bağlı 11 oda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı
TMMOB'a bağlı 11 oda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı
Maliye Bakanlığı'nda 10 yeni daire kuruldu
Maliye Bakanlığı'nda 10 yeni daire kuruldu
Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar
Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar
Engellilerin haklarına ilişkin sözleşmenin onaylanması hakkında karar
Engellilerin haklarına ilişkin sözleşmenin onaylanması hakkında karar
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
YÖK Başkan ve üyelerinin ücretlerine ilişkin BKK
YÖK Başkan ve üyelerinin ücretlerine ilişkin BKK
Ek ödemeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Ek ödemeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar
Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar
K.K.T.C.'ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar
K.K.T.C.'ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar
KİT Personelinin ücretlerine ilişkin 2007 yılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
KİT Personelinin ücretlerine ilişkin 2007 yılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
Sözleşmeli Personele ek ödeme yapılmasına ilişkin BKK
Sözleşmeli Personele ek ödeme yapılmasına ilişkin BKK
KİT'lerdeki personelin ücretlerine dair 2006 YPK kararı
KİT'lerdeki personelin ücretlerine dair 2006 YPK kararı
Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi yayımlandı
Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi yayımlandı
İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar
İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar
Şehit ve malulllerle yükümlülük süresi uzatılanlara ilişkin Karar
Şehit ve malulllerle yükümlülük süresi uzatılanlara ilişkin Karar
2005/8681 sayılı Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
2005/8681 sayılı Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Memurların tazminatını düzenleyen yan ödeme kararnamesi tümden değişti
Memurların tazminatını düzenleyen yan ödeme kararnamesi tümden değişti
Sağlık meslek liselerindeki öğretmenlerin 'Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar'
Sağlık meslek liselerindeki öğretmenlerin 'Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar'
E-Devletin teknik altyapısına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı
E-Devletin teknik altyapısına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı
KKTC'ye yapılacak yolculuklarda verilecek gündelikler belirlendi
KKTC'ye yapılacak yolculuklarda verilecek gündelikler belirlendi
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar
2004/6996 sayılı yan ödeme kararnamesinin tam metni (229 KB)
2004/6996 sayılı yan ödeme kararnamesinin tam metni (229 KB)
Yan ödeme kararnamesi olarak bilinen 2004/6996 sayılı BKK'nda değişiklik yapıldı
Yan ödeme kararnamesi olarak bilinen 2004/6996 sayılı BKK'nda değişiklik yapıldı
2004/6996 sayılı yan ödeme kararnamesinin metin kısmı
2004/6996 sayılı yan ödeme kararnamesinin metin kısmı
2004 yılı Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı metni
2004 yılı Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı metni
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar