657'nin İntibak Maddesi Yeniden Yürürlüğe Girdi

5234 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 21.09.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bilindiği üzere Anayasa mahkemesi, 657 sayılı Kanunun intibakı düzenleyen 36/A-12/d maddesi hakkında iptal kararı vermişti. Bu iptal kararı üzerine madde hiç değiştirilmeden yeniden düzenlenmiş, TBMM'de kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı tarafından dün onaylanarak bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İntibaka ilişkin bu düzenleme 16.07.2004 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Devamı için tıklayın.

Haber Giriş : 21 Eylül 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

İntibak maddesi eski iptal edilen maddenin aynısıdır.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5234
Kabul Tarihi : 17.9.2004

MADDE 1.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (12) numaralı bendinin (d) alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

d) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.

 


MADDE 34. - Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesinin (a) fıkrası, 16.7.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

MADDE 35. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Habere Tepkiniz