MEB'den özür grubu atamalarına ilişkin açıklama

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2008 00:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

28 Ocak 2007

... VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların yönetici ve öğretmenlerinin norm kadrolarına ilişkin yönetmelik
b) Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği
c) 28/01/2008 tarihli ve 5472 sayılkı onay
c) 2008 yılı öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzu

İlgi (d) kılavuz gereğince özür durumundan il içi ve iller arası yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerden, başvurusu uygun görülerek onaylanmış olanlar, Bakanlıkça değerlendirilmiş olup bu değerlendirme sonucuna göre, ilgi (C) onayla il içinde ve iller arasında yeni görev yerleri belirlenenlerin, isim listeleri ile tebliğp belgeleri elektronik ortamda gönderilmiştir.

Bunlardan, dağıtım için il milli eğitim müdürlükleri emrine verilen öğretmenlerin il içindeki görev yerleri, bu yer değiştirme döneminde doğrudan eğitim kıurumlarına yerleştirilenlerin hizmet puanları emsal alınarak, ilgi (d) kılavuzun "Başvuruda Bulunacakların Dikkat Edeceği Hususlar" başlıklı kısmındaki açıklamalara göre alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları olacak şekilde en kısa sürede belirlenecektir.

Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ilgi (d) kılavuzun yarıyıl tatil özür durumuna bağlı yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde yapılacaktır. İlişik kesme işlemlerini yasal süre içinde tamamlamayanların yer değiştirme kararnamelerinin iptali için Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına teklifte bulunulacaktır.

Eşinin görev yeri dışında hatalı tercihte bulunanlar ile belge eksikliği nedeniyle başvurusu reddedilenler ve özür durumu yeni oluşanların belgelerini, 08.02.2008 tarihine kadar dilekçe ekinde il milli eğitim müdürlükleri kanaıyla Bakanlığın ilgili atama biriminin ilgi (d) kılavuzda belirtilen e-posta adresine elektronik ortamda göndermeleri halinde tekrar değerlendirmeye alınacaktır.

Bakanlığına gönderilen belgelerin ilgi (b) yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde, ilgili öğretmenler yukarıda belirtildiği şekilde dağıtılmak üzere özrünün bulunduğu il emrine atanacaklardır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bekir ERDOĞAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber