Toplu Görüşme notları: Neler talep edildi?

Haber Giriş : 23 Eylül 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Kamu görevlileri sendikaları tarafından memurlar adına talep edilen konular şu şekildedir

ÇALIŞMA ŞARTLARI

A- ATAMA VE NAKİL

1- Eşler kendi isteği dışında diğer eşin bulunduğu belediye hudutları dışına atanamaz.

2- Eş ve çocukları doktor gözetiminde olanların atanma ve yer değiştirmeleri sağlık kurulu raporuna göre yapılmalı

3- Öğrenim durumu halinde yer değiştirme sağlanmalı

4- Başbakanlığın 2003/41 sayılı genelgesi kaldırılmalı

5- İstifa eden devlet memuru boş kadroya öncelikli olarak atanmalı

6- Becayiş talepleri en geç bir ay içinde yerine getirilmeli

7- Yurt dışı görevlendirmeler ve teftiş hariç kamu personeli geçiçi görevlendirilmemeli

8- Üst düzey yöneticiler birden fazla yönetim kurulu üyeliğine atanmamalı

9- Tedviren atama 2 ay ile sınırlandırılmalı

10- Vekil imamlar asaleten atanmalı

11- Kamu görevleri kadro ve görevleri dışında başka bir işte çalıştırılmamalı

12- 4/B ve diğer maddelere göre çalışanlar sınazsız memuriyet kadrosuna atanmalı

13- Kusur, ihmal veya tedbirsizlik sonucu ortaya çıkan zararların devlet tarafından karşılanması

B- SİCİL VE DİSİPLİN

1-Olumsuz siciller ile disiplin cezaları affedilmeli

2- Sicil kavramı "Memur Değerlendirme Formu" olarak değiştirilmeli

3- Olumsuz sicile itiraz edilebilmesi için komisyon kurulmalı

4- Ceza gerektiren fiil ve hallar yeniden düzenlenmeli

5- Ceza vemeye yetkili kurullarda sendika temsilcisi bulunmalı

6- İlk savunma alınmada sendika temsilcisi de bulunmalı

7- Savunma süresi 15 gün olmalı

8- Tüm disiplin cezaları için disiplin kurulan itiraz edilebilmeli

9- İşlenen suçtan dolayı sadece bir ceza verilmeli

10- Sicil amirlei, müfettişler, muhakkik, murakıp vb. idari, denetim ve teftiş elemanlarının hazırladıkları raporlardan sorumlu tutulmalı

C- İSTİHDAM VERİMLİLİK, EĞİTİM VE ÖDÜLLENDİRME

1- Tüm kamu personeline ilişkin ayrıntılı istatistikler yayımlanması

2- Bilimsel kriterler hayata geçirilmeli

3- Eğitim programlarının oluşturulmasında sendika temsilcilerinin görüşlerine başvurulması

D- YASAKLARIN KALDIRILMASI

- Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı,
- Grev yasağı,
- İl dışına çıkma yasağı,
- Siyasal faaliyetlere girme yasağı
- Basına bilgi ve demeç verme yasağı

E- GÖREVDE YÜKSELME

Unvan değişikliklerinde sınav olmamalı.

F- İLERLEME VE YÜKSELME

- 1991 yılından sonra işe girenlere bir derece verilmeli

- Göreve başlayış derece ve kademesi açısından bazı hizmet sınıflarına ya da unvanlarına tanınan ayrıcalıkların kaldırılması

- Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan yer değiştime suretiyle atama tabi kamu görevlilerine iki yılda bir verilen ilave kademenin ayrım yapılmadan o bölgede görev yapan tüm kamu görevlilerine verilmesi

G- İZİNLER

1- Yıllık izinler iş günü olarak düzenlenmeli

2- Erkek memura eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 5 işgünü izin verilmesi

3- Mazaret ve diğer izinlere ilişkin çeşitli arttırma talepleri

4- Sendikal izinlerin arttırılması

H- ÇALIŞMA SÜRELERİ

1- Günlük çalışma süresinin 7, haftalık çalışma süresinin 35 saat olarak belirlenmesi.

2- Mesai günlerinde en fazla iki saat, hafta sonu ve bayramlarda ise en fazla 7 saat fazla çalışma yaptırılması

3- Hamile olan devlet memularının gece nöbetlerine sokulmaması

YÖNETİM VE DENETİME KATILMA

1- İdari kurullara ve şuralara sendika temsilcilerinin alınması

2- Emekli Sandığı Yönetim Kurulunda yetkilikonfederasyon temsilcilerinin yer alması

3- Kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane ve sosyal tesislerinden kamu ayrımı yapılmaksızın tüm kamu görevlilerinin yararlandırılması

4- Maaş alacak bankanın tespitinde sendikanın da görüşünün alınması

HUKUKİ KONULAR

1- Toplu sözleşme hakkının memurlara tanınması

2- Hakkında dava açılan kamu personeline hukuki yardım sağlanması

3- Kurum idari kurullarına işlerlik kazandırılması

SOSYAL GÜVENLİK

1- Emeklilik süresinin yeniden tespiti

2- Sigara içme odalarının bulundurulması

3- Kreş ve emzirme odalarının yapılması

 

Bu Habere Tepkiniz