MEB Personel Genel Müdürünü Etik Kuruluna Şikayet Ettik

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, herhangi bir ilan yapmaksızın sözleşmeli personel almasını, 20/07/2005 tarihinde Kamu Görevlileri Etik Kuruluna şikayet etmiştik. Bu şikayetimiz sonrasında ilgili kurum uyarılmış ve Başbakanlığa gereği için bilgi yazılmıştı. 29 Ocak 2008 tarihinde yayımladığımız haber sonrasında, temel görevlerinden birisi halkı bilgilendirmek olan Personel Genel Müdürü Remzi Kaya, bu görevini yerine getirmediği için tarafımızca Etik Kuruluna şikayet edilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2008 11:57, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU BAŞKANLIĞINA
Başbakanlık Yeni Bina (DTP Binası)
Necatibey Cad. No:108 Kat:1
06100 Yücetepe/ANKARA

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanunu 8 haziran 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kanuna dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ise 13 Nisan 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin "Halka hizmet bilinci" başlıklı 6. maddesinde;

"Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedeflerler"

"Hizmet standartlarına uyma" başlıklı 7. maddesinde;

"Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar."

"Saygınlık ve güven" başlıklı 10. maddesinde;

"Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar."

hükümleri yer almaktadır.

Memurlar.net'in 29 Ocak 2008 tarihli haberi 61 bin kez okunmuş, 300'ü aşkın yorum yapılmış ve forum.memurlar.net adresinde bine yakın talepte bulunulmuş olmasına rağmen halkı bilgilendirmekle yükümlü olan Sayın Remzi Kaya hiçbir açıklama yapmayarak, yukarıda yer verilen etik ilkeleri ihlal etmiştir.

Ülkemizde 200 bine yakın işsiz öğretmen bulunmaktadır. Ailele ile birlikte düşünüldüğünde sayın Kaya'nın yapacağı açıklamanın 1 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını ilgilendirdiği görülecektir. Bu derece önemli bir topluluğu bilgilendirmemek kamu görevlerinin etik ilkelere uygun yürütülmemesi anlamına gelmemektedir.

Yönetmeliğin "Başvuru usulü" başlıklı 33. maddesinde, en az genel müdür ve Kurulca genel müdür düzeyinde oldukları kabul edilen EK-2 listede bulunan unvanlarda bulunanlar için Kurul Başkanlığına başvuruda bulunacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede, Kurulunuza yapılan bu başvuruyu ivedi olarak mezkur yönetmeliğin 35, 37 ve 39. maddeleri çerçevesinde işleme almanız hususunda gereğini arz ederim.

Memurlar.net adına
Cenk SARIGÖL

EKLER
- 29 Ocak 2008 tarihli haber,
- Habere gelen yorumlar,
- Forumdaki başlıklar

Bu Habere Tepkiniz