İl İçi Yer Değiştirmelerde Yönetmeliğe Aykırı Hususlar

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 2008 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Ancak, bu kılavuzda kılavuzun dayanağı olan ?Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?ne aykırı hususlar bulunmaktadır. Bu durum düzeltilmelidir. Hukukta Normlar Hiyerarşisine göre bir alt norm bir üst norma aykırı olamaz. Dolayısıyla yönetmeliğe dayanarak çıkarılan bir kılavuz yönetmeliğe aykırı olamamalıdır. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mart 2008 00:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Nedir bu sorun? Sorusunun cevabına gelince;

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 22.maddesi şu şekildedir:

"İl içinde ve iller arası yer değiştirmeler
MADDE 22-(1) Öğretmenler bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il içinde veya iller arası yer değişikliği isteğinde bulunabilirler.
a) İl içi yer değiştirme; Bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler ile özür durumunu belgelendirenler il içinde eğitim kurumu tercihi yapmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
Mart ayı içinde yapılacak başvurular, Nisan ayı içinde yapılacak değerlendirme sonucu tercih edilen eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır.
Bu sıralar millî eğitim müdürlüklerince ilân edilir.
Atamalar, bu sırada bulunanlar arasından eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde o okul veya kurumu tercih edenlerden hizmet puanı en fazla olandan başlanması suretiyle Mayıs ayı içinde gerçekleştirilir. Ataması yapılanların eski görev yerlerinden ayrılmaları Haziran ayı sonu itibarıyla sağlanır.
Ataması yapılamayanlara ait sıra durumu, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar geçerli olup, dönem içinde oluşacak öğretmen ihtiyacı bu sırada bulunanlardan karşılanır. Sıra kapsamındaki il içi yer değiştirmeler, eğitim-öğretimin aksatılmaması bakımından yarı yıl ve yaz tatillerinde yapılır. Ancak, sırada bulunan öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası konumunda olmaları halinde bu dönemler dışında da yer değiştirmeleri yapılabilir."

Yayımlanan 2008 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun "3. Yer Değiştirme İşlemleri" başlıklı maddesi ise şu şekildedir:

"İsteğe bağlı başvurular Mart ayı içinde belirlenen takvim süresi içinde alınacaktır.
Alınan başvurular değerlendirilecek tercih edilen eğitim kurumları bakımından hizmet puanı üstünlüğüne göre sıra oluşturulacaktır. Bu sıralar millî eğitim müdürlüklerince Nisan ayı içinde ilan edilecektir.
?
İsteğe bağlı yer değiştirme, sırada bulunan öğretmenlerin il içinde dengeli dağılımları da gözetilerek ve eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı ile illerin bu alandaki öğretmen durumu dikkate alınarak, aynı eğitim kurumunu tercih edenlerden hizmet puanı üstünlüğü esasına göre EK-1 takvimde belirtilen tarihte gerçekleştirilecektir."

EK-1' de ise takvim şu şekilde belirlenmiştir.

"1. 2008 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
? İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvuruların Kabul Edilmesi 12 - 25 Mart 2008
? Eğitim Kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü Onay Süreci 12 - 25 Mart 2008
? Sıra Listelerinin İlan Edilmesi 10 - 18 Nisan 2008
? Sıradan Yer Değiştirme Suretiyle Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının İlan Edilmesi: 04 Ağustos 2008
? Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması Ağustos ayı içinde"

Buradaki incelemeden de anlaşılacağı gibi öğretmenlerin sıra tayinleri yönetmeliğin yukarıda da yazdığımız 22. Maddesinde yer alan?Atamalar? Mayıs ayı içinde gerçekleştirilir. Ataması yapılanların eski görev yerlerinden ayrılmaları Haziran ayı sonu itibarıyla sağlanır." hükmüne aykırı olarak 04 Ağustos 2008'de gerçekleştirilecek ve tebliğ ile ilişik kesme Ağustos ayı içerisinde yapılacaktır.

Yine yönetmeliğin aynı maddesinde yer alan ?Ataması yapılamayanlara ait sıra durumu, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar geçerli olup, dönem içinde oluşacak öğretmen ihtiyacı bu sırada bulunanlardan karşılanır. Sıra kapsamındaki il içi yer değiştirmeler, eğitim-öğretimin aksatılmaması bakımından yarı yıl ve yaz tatillerinde yapılır.? hükmüne aykırı bir uygulama yapılmaktadır. Yani öğretmenlere yaz tatili ve yarıyıl tatilinde de sıraların çalıştırılması suretiyle yer değiştirme hakkı verilmesi gerekirken bunun uygulanmayacağı görülmektedir.

Çünkü kılavuzda ?İsteğe bağlı yer değiştirme,? aynı eğitim kurumunu tercih edenlerden hizmet puanı üstünlüğü esasına göre EK-1 takvimde belirtilen tarihte gerçekleştirilecektir.? Denilmektedir. Ek-1 de sadece 04 Ağustos 2008 tarihi var olduğundan bu husus ta yönetmeliğe aykırıdır.

Bakanlık Geçen Yıl yani 2007'de yayımladığı kılavuzda yer alan Takvim ise şu şekildedir:

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

? İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvuruların Kabul Edilmesi 05 - 30 Mart 2007
? Eğitim Kurumu ile İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü Onay Süreci 05 - 30 Mart 2007
? Sıra Listelerinin İlan Edilmesi 10 - 20 Nisan 2007
? Yer Değiştirme Suretiyle Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının İlan Edilmesi 02 Mayıs 2007
? Sıraya Bağlı Atamaların Yapılması (Sıramatiğin Çalıştırılması) ve Sonuçlarının İlan edilmesi Temmuz ve Ağustos Aylarının İlk Haftaları, Aralık Ayının Son Haftası

Yani 2007 yılında Temmuz, Ağustos ve Aralık aylarında sıraların çalışması öngörülmüştür. Yönetmeliğe aykırı olan bu hususlar düzeltilmelidir. Aksi taktirde öğretmenler mağdur olacaklardır.

Bir örnek verecek olursak; A okuluna Matematik öğretmeni olarak yer değiştirme isteyen Ahmet öğretmenin 1.sırada olduğunu düşünelim. Bu okulda Matematik öğretmeni olarak görev yapan Hasan öğretmen kanun gereği Ağustos ayının sonunda emekliye ayrılsa bile Ahmet öğretmen oraya atanamayacaktır.

Oysa ki sıra çalıştırması devam ettiği taktirde bu öğretmen en kötü ihtimalle Aralık ayındaki sıra çalıştırmasında yer değiştirebilecek ve 2.dönem yeni okulunda göreve başlayabilecektir.

Eğer burada yarı dönemde öğretmen değişikliği yapmamak gibi bir durum gözetilmişse geçmişte uygulamalarını gördüğümüz şekilde öğretmenlerin yer değiştirmeleri Şubat ayında gerçekleştirilir fakat eğitim öğretimin bütünlüğü açısından göreve başlamaları Haziran ayı sonuna bırakılabilir. Bu da yönetmelikte yapılacak düzenlemeyle mümkündür.

Ya da yönetmelikte yapılacak bir değişiklikle, Mayıs sonunda sıra ataması yapılır Haziran sonunda göreve başlatılır, Haziran sonunda sıra çalıştırılır, Temmuz ayında göreve başlatılır, Temmuz sonunda sıra çalıştırılır, Ağustos'ta göreve başlama yapılır, Ağustos sonunda (ki emeklilik istemek için son zamandır) tekrar sıra çalıştırılır ve Eylül başında yani eğitim öğretim başlamadan göreve başlatılır. Böylece Mayıs-Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında olmak üzere 4 kez sıra çalıştırılmış olur. Böylece puanı yeterli olan öğretmenler istedikleri kurumlarda çalışma imkanına kavuşmuş olurlar.

Bakanlık tarafından geçmişte sıra çalıştırmaları sürekli yapılabilmekte iken 04.03.2006 da çıkarılan yönetmelikle bu husus yaz tatili ve yarıyıl tatili olmak üzere düzenlenmiştir. Geçtiğimiz yıl yani 2007 kılavuzuna göre sıralar 4 kez çalıştırılmışken, 2008 kılavuzunda sadece 4 Ağustos 2008 ile sınırlandırılmıştır.

Saygılarımla

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi
[email protected]

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber