Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığından bahisle bu derslerin hafta sonunda verilip verilmeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Kasım 2022 14:00, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 14:28
Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 18'inci maddesinde; "Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki ana bölümden kurulur. Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kuramlarını kapsar. Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar." hükmü ile 26'ncı maddesinde ise; 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikte, "Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar. Bu okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir. Ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması zorunludur." hükmü getirilmiştir.

Mesleki eğitim merkezi programı, mesleki ve teknik ortaöğretim programları arasında yer almıştır. Bu nedenle, örgün eğitim kapsamındadır. Ancak, mesleki eğitim merkezi öğrencileri, diğer mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerinden farklı olarak hafta içi bir veya iki gün okulda yüz yüze teorik eğitim, 3 veya 4 gün işletmede mesleki eğitim almaktadır.

Bilindiği üzere; mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde mesleki eğitim merkezi programları da açılmaktadır. Mesleki eğitim merkezi programları, örgün eğitim kapsamında diplomaya götüren program çeşidi olup mesleki ve teknik eğitim programları ile birlikte değerlendirilmesi ve derslerinin de hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılması esastır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 03.08.2022 tarih ve 54622844 sayılı görüş yazısında; "Ancak, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığı durumlarda hafta sonunda da verilebileceği değerlendirildiğinden, konuyla ilgili iliniz dahilindeki mesleki ve teknik Anadolu lisesi müdürlüklerinin bilgilendirilmesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi programları ile mesleki eğitim merkezi programlarının birlikte planlanması ve eğitim ortamlarının etkin ve verimli kullanılması gerekmektedir." açıklamalarına yer vererek okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığı durumlarda rutin müfredat kapsamındaki derslerin hafta sonunda da verilebileceğini belirtti.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber