İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan uzman doktor, memur statüsünde tekrar göreve başlarsa yaşlılık aylığı kesilir, tekrar emeklilikte duruma göre tek aylık veya 2 ayrı aylık alma imkanı da bulunur.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 00:10, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 00:21
İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan uzman doktor, memur statüsünde tekrar göreve başlarsa yaşlılık aylığı kesilir, tekrar emeklilikte duruma göre tek aylık veya 2 ayrı aylık alma imkanı da bulunur.

Soru: Merhaba, Sizlere danışmak istediğim bir konu var. Cevaplarsanız sevinirim. 4. Eylül 1961 doğumlu Erkek Uzman doktorum. 2022 yılında Yeniden atama ile devlet hastanesinde Uzman doktor olarak çalışmaya başlayacağım. Ancak şu anda bir şirkette işyeri hekimliği yapıyorum. Ayrıca özelden emekliyim. Yani emekli çalışanım. Devlet memurluğuna başlamadan önce;

1. SGK Emekli maaşımı kestirmem mi gerekiyor?

2. 10 yıl devlette çalıştım.10 yıl özelde çalıştım sonra emekli olup 16 yıldır yine özelde çalışıyorum. Şu anda emekli maaşım 8000 TL. 3 yıl 6 ay çalıştıktan sonra mı devletten emekli olabilirim.

3. Emekli olunca tüm bu devlet ve özel sektör hizmetlerim toplanıp mı emekli maaşım belirlenecek? Bu şekilde Emekli maaşım ne kadar olacaktır? Karar verme aşamasındayım.

Rica etsem Hesaplama yapabilir misiniz?

Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetleri olanlar hakkında 5434 hükümleri uygulanır.

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları olanlar hakkında 2829 sayılı hizmetlerin bütünleşmesini sağlayan kanun uygulanır. Bu Kanun uyarınca da son 7 yıl hizmet hesabı vardır ve son 7 yıllık hizmet toplamının yarısından fazlası (1260 gün ve fazlası) hangi statüde geçmişse o statü uygulanarak emeklilik şartlarına bakılır.

Ayrıca, herhangi bir statüden, yani işçi, esnaf, memur olarak emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar, yeniden kamu işyerlerinde görev aldıklarında aylıkları kesilmektedir. Bu görev kadrolu bir görev veya kadrolu olmayan bir görev olsa da değişmemektedir. Bu durum 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmünde belirtilmiştir. Ayrıca bu madde hükümde şarta bağlı olmadan Devlet kurumlarına atama yapılacak görevlerde bulunmaktadır. Bu görevler arasında Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar da yer almaktadır. Yani, ister işçi, ister esnaf, ister memurluktan emekli olan doktorlar Bakanlığın da uygun görmesi halinde memur statüsünde göreve başlayabilmektedirler.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz şöyle olacaktır.

Devlet hastanesinde uzman olarak, yani memur statüsünde göreve başlamadan önce işçi statüsündeki yaşlılık aylığınızı iptal ettirmenizi tavsiye edebiliriz. Yani, yine işçi statüsünde kaydınızı yaptırıp bu şekilde iptal edilmesini söyleyebiliriz. Yukarıya hükmünü aldığımız 5335 sayılı Kanuna göre aylık kesilmesi hizmet bütünleşmesini sağlamaz. Bu şekilde yaşlılık aylığınız iptal edildikten sonra uzman doktor olarak göreve başlamanız halinde 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetlerinizin de olması nedeniyle en az 1260 gün veya daha fazla Devlet hastanesinde uzman doktor olarak görev yaparsanız işçilikte geçen süreler (emeklilikten sonra işçilikte geçen süreler hariç) ve memurlukta geçen süreler toplamı üzerinden tamamıyla memur statüsünde emekli olur ve emekli aylıklarınız uzman doktorlar için öngörülen mali haklar üzerinden ödeneceğini değerlendirmekteyiz.

Şayet, işçi olarak almakta olduğunuz yaşlılık aylığınızı yine işçi statüsünde bir işyerinde çalışmadan, dolayısıyla bu aylığınızı iptal ettirmeden tekrar Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak göreve başlamanız halinde ise, memur statüsünden emekli olabilmeniz için en az 15 yıl + 61 yaşınızı doldurmanız gerekmektedir. Doğum tarihinize göre 61 yaşınızı doldurmuş olmanıza rağmen en az 15 tam yıl hizmet yapmanız ve memur statüsünden bu hizmet üzerinden aylık bağlanması gerekir. Bu durumda ise hem işçi yaşlılık aylığınızı hem de memur statüsündeki emekli aylığınızı ayrı ayrı alabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Verdiğiniz bilgilere göre 10 yıl memur, 10 yıl işçi, 4 yıl da yine memur ve ¼ 3600 ek gösterge üzerinden uzman doktor olarak bugün için 1 aylık tutarınız şöyle olacaktır.

1 Aylık tutar; 8937 TL.

Ayrıca, emekli olduktan sonra hiçbir şekilde çalışmanızın olmaması şartıyla emekli aylığı tutarından ayrı olarak 5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmü uyarınca ilave ödeme tutarı yapılır.

Uzman doktor olduğunuzu belirtmeniz nedeniyle 26000 gösterge rakamı x bugün için memur maaş katsayısı 0,333603 = 8.674 TL. ödenir. Bu tutar ister işçilik + memurluk hizmeti toplamı üzerinden ödenecek olan tek aylık, ister 15 tam hizmet yılı üzerinden ayrı ödenecek aylık da olsa ödenmektedir.

Ayrıca, memurluktan aylık hesaplama için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmü:

Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (26.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (20.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.
.
Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.
.
(Ek fıkra: 16/6/2022-7411/2 md.) Yukarıdaki hükümler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz