Kredi kartı üyelik ücretini iptal ettirdi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2008 19:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.

DENİZLİ

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

Karar No :2008/04-87

Karar Tarihi :25.02.2008

DENİZLİ

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Başkan Uye Uye Uye Uye Uye

A.ERKAN H.SOYUÇOK C.KILIÇ H.ÖNEL C.BEYDEMİR A.R.TEKİN

RAPORTÖR : Hamdi GÖKÇE

ŞİKAYET EDEN : Hüseyin EKLİ

Cumhuriyet Mah. 565 Sok. Erbaşı Apt. No:7/C Üçler/DENÎZLÎ

ŞİKAYET EDİLEN: T. Garanti Bankası A.Ş. Ödeme Sistemleri

Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Levent/Beşiktaş/İSTANBUL

ŞİKAYET KONUSU: Kredi kartı Yıllık Üyelik Ücreti İtirazı

ŞİKAYET TARİHİ : 11.01.2008

REFERANS NO : 85504

OLAYIN ÖZETİ: Tüketici Hüseyin EKLİ T. Garanti Bankası A.Ş.Men aldığı kredi kartından, yıllık üyelik aidatı adı altında belirli bir meblağ paranın hesap ekstresine yansıtılması sonucu kendisinden tahsil edilen paranın kesilmemesi için Müdürlüğümüze başvuruda bulunuyor. Tüketicinin talebi kendisinden kesilen paranın tarafına geri iade edilmesidir.

ŞİKAYET EDİLENİN SAVUNMASI: Müdürlüğümüzün 18.01.2008 tarih ve 184 sayılı yazı ile bankadan istediği savunmaya , bankanın verdiği 18.02.2008 tarihli cevapta; " kart aidatı bedeli banka ile müşteri arasında imzalanmış olan sözleşmenin 12. maddesinde belirlenmiştir" denilmektedir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Tarafımızca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda;

Kredi kartlarının hizmete sunulması ve kullanımı ile ilgili olarak esas itibariyle üç taraflı bir sistem bulunmaktadır. Bu sistemde kredi kartını çıkaran banka veya kurum, kart hamili ve üye işyerinden oluşan üç taraf vardır. Kart hamili anlaşmalı işyerinden mal ve hizmet şeklindeki gereksinimlerini karşılarken bedeli nakden değil ilgili satış belgesini imzalayarak ödemiş sayılır. Buna mukabil satıcı ise sattığı mal veya hizmetin bedelini kredi kartı çıkaran kurumdan tahsil eder. Hamil de anlaşma koşullarına uygun olarak mal ve hizmet bedelini daha sonra kartı çıkaran kurum veya bankaya ödeyerek kart sistemindeki işlem akışını tamamlar. Yine kart hamili kredi kartını kullanmak suretiyle kredi kartını çıkaran bankadan nakit para çekmek sureti ile de kredi hizmetinden yararlanmış olur. Sözleşmenin sağladığı haklardan yararlanabilmek için, kredi kartına ihtiyaç vardır. Nakitsiz olarak mal ve hizmet temin edebilmek için her şeyden önce hak sahibinin adına düzenlenmiş ve kendisine teslim edilmiş geçerli bir kredi kartına ihtiyaç vardır. Kredi kartının düzenlenip kart sahibine verilmesi geçerlilik şartı değildir. Ancak sözleşmenin ifası için gerekli bir işlemdir. Aksi halde kart sahibinin haklarını kullanması fiilen imkansız hale gelir.

5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi kartları Kanununun 24. Maddesi " kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez." Düzenlemesini getirmiştir,

26458 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik 17/3-a göndermesiyle 17/2-ğ fıkrası " sözleşmede belirtilen ücret komisyon ve masrafların kart hamilinin hesabına borç kaydedileceği kart teslimi sırasında yazılı olarak kart hamilene bildirilecektir." Düzenlemesini getirmiştir.

Banka ile tüketici arasında düzenlenmiş olan sözleşmenin faizler ve ücretler üst başlıklı 12. maddesinde üyelik aidatı " kart ve ek kart hizmetleri için her yıl alman ve banka tarafından belirlenen aidattır." şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre ; kredi kartı sözleşmesinde kredi kartı bedeli tahsil edileceği düzenlenmiş olmakla beraber , bedel ve bu bedelin ne şekilde belirleneceğine ilişkin hükmün sözleşmede açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmemesi halinde sonradan bedel konmuş bulunması sözleşmeye tüketiciyle müzakere edilmeden tek taraflı düzenleme yapıldığı, hak ve yükümlülüklerde tüketici aleyhine dengesizlik yaratılacağı ve bu durum da iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil edeceğinden kredi kartı bedeli istenemez.

KARAR : Bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kredi kartı yıllık kullanım bedeli olarak tüketici Hüseyin EKLİ'den kesilen bedelin tüketiciye geri ödenmesine, bu kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN ÜYE ÜYE

ALİ ERKAN HAŞİM SOYUÇOK CENGİZ KILIÇ

Sanayi ve Ticaret İl Md. Belediye Dıs. İşler Md Baro Temsilcisi

ÜYE ÜYE

HÜSNÜ ÖNEL A.RIZA TEKİN

Tük. Koruma Der. Başkanı Ticaret Odası Genel Sekreteri

Bu Habere Tepkiniz