KDK, Uyarma cezasıyla ilgili başvuruyu reddetti

Kamu Denetçiliği Kurumu, Uyarma cezasının iptali için yapılan başvuru reddetti

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 11:26, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 11:28
KDK, Uyarma cezasıyla ilgili başvuruyu reddetti

Milli Eğitim Bakanlığında yaşanan olayda, bir memur hakkında çalışma arkadaşları hakkında asılsız ithamlarda bulunarak konuşmalar yaptığı, bu nedenle çalışma ortamında ilgili personelin moralinin bozularak işe odaklanmalarını engellediği, çalışma ortamında huzursuzluk yarattığı ve bu nedenle hakkında soruşturma açıldığı, soruşturma sonucunda eylem sabit görülerek uyarma cezası verilmiştir.

Memur, uyarı cezasının iptali için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmuştur.

- Uyarma cezası 2 yıllık zamanaşımı süresi içinde verildi

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuran hakkında Uyarma cezasının İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından verildiğini, ilgili yönetmelik gereğince üst disiplin amiri olmasından bahisle ve fiilin öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde soruşturmanın başlatıldığı ve cezanın da iki yıl içinde verildiği anlaşıldığından yetki yönünden, mevzuata aykırılığın olmadığını, başvuranın savunmasının ceza verilmeden önce istendiği ve şekil yönünden de aykırılığı oluşmadığı değerlendirmiştir.

Kurum ayrıca, yapılan soruşturma neticesinde başvuranın özelikle birlikte çalıştığı bir iş arkadaşı hakkında söylediği sözlerin varlığına ilişkin tutanak tutulduğu ve başvuranın da bu ifadeleri hiç söylemediğine ilişkin bir itirazının olmadığı, sadece farklı kelimelerle ifade ettiğine yönelik bir beyanının olduğu dolayısıyla fiilin işlendiğinin de sabit olduğu ve mevzuatta ilgili fiile karşılık gelen cezanın verildiği dolayısıyla sebep yönünden de hukuka aykırılık bulunmadığına dikkat çekmiştir.

Kararın sonuç bölümünde "Verilen cezada kamu yararından başkaca bir amaç güdülmediği maksat unsuru açısından da hukuka aykırılık saptanmadığı ve verilen uyarma cezasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından konu bakımından da hukuka aykırılık saptanamamıştır." denilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumunun 27 Ocak 2023 tarihli kararı için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber