EYT kapsamına girmek için 8 Eylül 1999 öncesi 3 yıl görev yapma şartı var mıdır?

8 Eylül 1999 öncesi çalışma hayatına başlamış olanlar için, bu tarihten önce sınırlı bir süre (3 tam yıl gibi) görev yapmış olma şartı bulunmaz, EYT kapsamında 1 gün, 2 gün, 3 ay, 2 yıl, 3 yıl vb. gibi SGK primleri ödenmiş hizmette bulunma yeterli olur.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Mart 2023 00:10, Son Güncelleme : 14 Mart 2023 14:18
EYT kapsamına girmek için 8 Eylül 1999 öncesi 3 yıl görev yapma şartı var mıdır?

Soru: İyi günler Sayın İlgili, EYT ile ilgili yeni kanun düzenlemesi çerçevesinde emeklilik şartıyla ilgili bir sorum var.

Şöyle ki; Ben çalışma hayatına 10.09.1997 tarihinde SSK'lı olarak başladım. Daha sonra 08.1999-03.2000 tarihleri arasında kısa dönem askerlik yaptım. 09.02.2004 tarihinde memuriyete başladım. Kesintisiz olarak bu güne (08.03.2023) kadar memuriyet yaptım. 4A kapsamında 1681 gün, 4C kapsamında ise 6871 gün olmak üzere toplam 8551 günlük primim var. E-devlet' ten (çalışma hayatım) sorguladığımda 4A emeklilik şartlarım sağlanmış gözüküyor ancak 4C memurluktan emeklilik şartlarım arasında yaş şartı 57 olarak halen duruyor. Yukarıdaki bilgilerin ışığında, ben acaba memuriyetten (4C) ne zaman emekli olabilirim? Yoksa 2002 öncesi kesintisiz üç yıllık memuriyetim olmamasından mı (askerlik bölüyor) emekli olamıyorum? Eğer öyleyse askerlik borçlanması mı yapmam gerekiyor? Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

EYT konusuyla ilgili 7438 sayılı Kanun 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kanun metni şu şekildedir:

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir."

MADDE 2- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Hükümlerin yorumu:

5434'e tabi memurların bu kanundan önce 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanların 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmet toplamına göre emeklilik yaşları, kanunda yer aldığı üzere 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmüne göre yapılmaktaydı. Ayrıca bu madde hükmünde kadın ise 20 hizmet yılı erkek ise 25 hizmet yılı emeklilik için gereken hizmet yılları olarak belirlenmiştir.

Bu kanun ile söz konusu 5434 sayılı Kanun Geçici 205. Maddede yer alan yaş şartı kaldırılmış, sadece hizmet yılları kalmıştır. Dolayısıyla 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, memur fark etmeksizin SGK ya kayıtlı olarak ve primleri ödenmiş şekilde çalışmaya başlayan ve halen memurluk görevini yapmakta olanlar EYT kapsamında olmaktadırlar.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Belirttiğiniz şekilde 8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK.lı olarak hizmetlerinizin olması ve bu hizmetlerinizin de ne kadar süre olduğunun önemi olmaksızın, ayrıca çalışma arasında askerlik görevinizi de yapmış olmanızın bir engeli olmaksızın sizin EYT kapsamına girdiğinizi ve yaş şartı aranmaksızın işçi, memur, borçlanma yapmış iseniz bu süreler dahil 25 tam hizmetinizin (9000 gün) olması şartıyla istediğiniz zaman emeklilik müracaatınızı yapabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, 3 tam yıl hizmet yapmaya yönelik bir şartın ve EYT kapsamına girmeyi engelleyecek bir yasal düzenlemenin de olmadığını belirtmek isteriz.

Esasen, EYT konusunda hazırlanan teklif aşamasında sitemizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerde bu yöndedir.


Bu Habere Tepkiniz