Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Devlet yönetiminde genel olarak mevzuatların yanı sıra uygulanmakta olan gelenekler mevcuttur. Dolayısıyla 10 yılda bir gelen Zorunlu hizmet affının gelmesi kaçınılmazdır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Mart 2023 12:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2023 10:15
Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

2010 YILINDA ZORUNLU HİZMET AFFI GELMİŞTİR

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri" başlıklı 27. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar;. çalışmakla yükümlüdürler." hükmüyle yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 06.05.2010 tarihinden önce göreve başlayan öğretmenleri zorunlu hizmetten muaf tutmuştur.

Daha sonra bu yönetmeliği yürürlükten kaldıran 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri" başlıklı 42. maddesi 1. fıkrasında; "(1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 6.5.2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar:" şeklinde bu muafiyet korunmuştur.

MEB 2017 YILINDA YENİ BİR ZORUNLU HİZMET SİSTEMİNE GEÇECEĞİNİN İŞARETİNİ VERDİ

2017 yılında dönemin Müsteşarı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre; Coğrafi bilgi sistemindeki bilgilerin revize edilecek olması, Okulların, içinde bulunduğu sosyo kültürel şartlar, coğrafi koşullar, güvenlik koşulları, fiziki imkanların yeniden değerlendirilmesi, Buna göre okullarda yeni bir notlandırma sistemine geçilecek olması, Türkiye'deki 70 bine yakın okullun/kurumun tamamının, 200'e yakın bir gösterge üzerinden notlandırılacak olması nedeniyle MEB'in yeni bir zorunlu hizmet sistemine geçmek için hazırlık yapması zorunlu hizmet affı bekleyenleri heyecanlandırmıştı fakat bu proje bir türlü gerçekleşmedi.

MEB 2019 YILINDA ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK İÇİN ÇALIŞTAY YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 02.10.2019 tarih ve 18751357 sayılı yazısında; "Bu kapsamda Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılması düşünülen düzenlemeler için görüş önerileri sunmak, öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerine ilişkin yapılan uygulamaları genel olarak değerlendirerek geliştirme önerileri sunmak ve yer değiştirme takvimini gözden geçirmek amaçlarıyla görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Başkent Öğretmenevinde Bakanlık, il ve okul yöneticileri ile eğitim iş kolunda faaliyet gösterin sendika temsilcilerinin katılımıyla ekte çalışma planı yer alan bir çalıştay planlanmıştır." şeklinde "ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME SÜREÇLERİNİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI -EKİM/2019" çalıştay yapacağını ortaya koymuş ve çalıştay yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, 15.05.2020 tarihinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptıklarını, düzenlemenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından onaylandığını en kısa sürede Resmi Gazete'de yayımlanmasını beklediklerini söylemişti.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'nun 10 Haziran 2020 tarihinde Aksaray Valisi olarak atanmasının ardından 19 Haziran 2020 Cuma tarih ve 31160 sayılı resmi gazetede Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile kısmi bir değişiklik yapılmış fakat zorunlu hizmet affı içeren değişiklik yürürlüğe konulamamıştır.

Şu an için Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde; "Öğretmenlere zorunlu çalışma affı gündemde midir?" sorusuna cevaben; "Halen yürürlükte bulunan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 06.05.2010 tarihinden sonra Bakanlığımız öğretmen kadrolarında göreve başlayan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlüsüdür. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin herhangi bir mevzuat düzenlemesi yapılması durumunda Bakanlığımızca kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır. " açıklaması bulunmaktadır.

SON 4 YILDIR ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK RESEN ATAMA İŞLEMLERİ YAPILMAMAMAKTADIR

Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl yayınlanan zorunlu hizmet erteleme evraklarının sisteme girilmesi yazılarında "Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerin, 2023 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmaması, Bakanlık Makamının ilgi Onayı ile uygun görülmüştür." denilerek son 4 yıldır zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemleri yapılmamaktadır.

Her 10 yılda bir yapılan zorunlu hizmet affı son 4 yıldır ertelenerek 3 yıl gecikmiş ve affın gelmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Çünkü 4 yıldır hayatını şekillendiren zorunlu hizmetini ertelediğiniz öğretmenleri zorunlu hizmete gönderemezsiniz.

PEKİ, ZORUNLU HİZMET AFFI İSTEYEN ÖĞRETMENLER İÇİN ÇÖZÜM NEDİR?

MEB'in son 4 yıldır sürekli imada bulunarak dolaylı bir şekilde gündeme getirdiği ve her 10 yılda bir gelen zorunlu hizmet affının gerçekleşebilmesi için 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri" başlıklı 42. maddesi 1. fıkrasında; "(1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 6.5.2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar:" şeklinde yer alan 2010 yılı tarihini Resmi Gazetede yayımlanacak yönetmelik değişikliği ile 2023 olarak güncellemesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber