Anayasa Mahkemesi Mayıs bitmeden 7 dosyayı daha esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 31 Mayıs 2023 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme toplam 13 dosyayı görüşecek. 7 dosya hakkında esastan karar verilecek. Kahramanmaraş depremi sonrası çıkartılan OHAL kararnamelerinden biri de gündemde

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 15:38, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 15:42
Anayasa Mahkemesi Mayıs bitmeden 7 dosyayı daha esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 31 Mayıs 2023 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme toplam 13 dosyayı görüşecek. 7 dosya hakkında esastan karar verilecek. Kahramanmaraş depremi sonrası çıkartılan OHAL kararnamelerinden biri de gündemde

Esastan görüşülecek dosyalar:

" 5/1/2021 tarihli ve (69) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi.

" I. 6/2/2018 tarihli ve 7082 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi.

" 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na 22/7/2020 tarihli ve 7251 sayılı Kanun'un 27. maddesiyle eklenen 305/A maddesinin birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

" 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

" 8/6/2022 tarihli ve 7409 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

A. 2. maddesiyle 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 177. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının birinci cümlesinin,

B. 3. maddesiyle 1136 sayılı Kanun'un 180. maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen altıncı cümlede yer alan "...yüzde kırkı o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise..." ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

" 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi.

" 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi.

Deprem sonrası çıkarılan bir OHAL Kararnamesi hakkında ilk inceleme yapılacak

5/4/2023 tarihli ve 7452 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 2. maddesinin;

A. (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

B. (2) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Bu Habere Tepkiniz