'Karma Eğitim tek sorun değil'!

Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, kız çocuklarının okullaşma oranındaki azalmanın yalnızca karma eğitim modeline dayandırılmasını meclis gündemine taşıdı. Ayşegül Doğan, eğitimdeki cinsiyet eşitsizliğine ve kız çocuklarının okula devam edememesi sorununa dikkat çekerek, bu konuda daha derinlemesine bir tartışmanın ve çözüm arayışının gerekliliğine vurgu yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 11:57, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 14:09
'Karma Eğitim tek sorun değil'!

Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, kız çocukların okullaşma oranındaki azalmanın tek nedeninin karma eğitime dayandırılmasına ilişkin açıklamaları meclis gündemine taşıdı. Karma eğitim sisteminin yanı sıra, ekonomik sebepler, aile içi baskılar, erken yaşta evlilikler gibi bir dizi faktörün de kız çocuklarının eğitimine olan katkısız erişimini engellediğini belirten Milletvekili Ayşegül Doğan, bu sorunları çözmek için hükümetin daha fazla çaba harcaması gerektiğini dile getirdi. Kız çocuklarının eğitime erişimini artırmak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltmak ve daha adil bir toplum oluşturmak için önemli bir adım olacaktır" dedi.

Velilerin en temel sıkıntısı, beslenme çantalarını "boş" okula göndermek!
Ülkede yaşanan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, herkesi derinden etkilerken, velileri özellikle kırtasiye ve okul malzemelerini almakta zorlanır hale getirdiğine dikkat çeken Doğan, yaşanan kriz sonrasında maalesef, birçok veli çocuklarına beslenme dahi koyamamaktadır dedi. Bu durumun çocukların okullaşmasında ciddi aksamalara yol açtığını, ağırlıkla kız çocukların eğitim hakkından mahrum kalmasına neden olduğunu ifade eden Doğan, Bakanlığın asli görevinin okullaşma oranındaki azalmanın "gerçekçi" nedenlerini ortaya koymak ve bu oranı artırmak amacı ile plan/program yapmak iken; kız çocukların okula gitmeme nedenini "karma eğitim" olarak ifade etmiştir.
Doğan, TÜİK'in açıkladığı verilerde dahi, yılda 13 binden fazla "kız çocuğu" aile baskısı nedeniyle evlendirilmektedir. Çocuk işçiliği ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri nedeniyle "çocuk evliliklerinin" sayısı ise her geçen gün artmaktadır. Son 10 yılda evlendirilen kız çocuğu sayısı 300 bini aşkındır. Kız çocuklarının okula gitmeme nedeni, eğitimde fırsatların eşit sunulmaması, eğitim sisteminin sürekli yap poz şeklinde değiştirilmesi ile ailelerin yaşadığı ekonomik zorluklardır dedi.

Kız çocukların okula gidememe nedeni "karma eğitim" değil var olan "yoksulluk"!
Sözlerine şöyle devam eden Doğan, Milli Eğitim Bakanlığı kız çocukları başta olmak üzere çocukların okullaşma oranını artırmak hedefinde ise velilerin sırtındaki ekonomik yükü ortadan kaldıracak planlama yapmalıdır. Yaşanan ekonomik kriz sonucunda okula gidemeyen çocukları tespit edip buna yönelik harekete geçmelidir. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek, kırtasiye ve okul masraflarını karşılayacak planlar hayata geçirmelidir.

Karma eğitim, erkek ve kızların her türlü eğitim çalışmasını birlikte yürütmeleri için uygun öğrenme ortamlarının oluşturulduğu, pedagojik açıdan çok yönlü özellikler içeren bir uygulamadır. O nedenle karma eğitimin kaldırılmasını tartışmaya açmak kabul edilemez diyen Doğan, umarım ki Bakanlık 2024 bütçesinde eğitimde fırsat eşitliğini artıracak çalışmalara yönelik harcama yapacaktır.

Doğan Milli Eğitim Bakan'ı Tekin'e yanıtlaması istemi ile şu soruları yöneltti:

1.Kız çocukların eğitim hakkından yoksun bırakılmasının temel nedeni karma eğitim midir?
2.Artan yoksullaşma ve ekonomik kriz nedeniyle çocuklarını, özellikle kız çocuklarını okula gönderemeyen aile sayısı kaçtır? Bakanlık tarafından bunun tespiti için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?
3.Bakanlığın, kız çocuklarının okullaşma oranını artırmak için herhangi bir çalışması var mı?
4.2019-2023 yılları arasında ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde eğitimine ara veren, okulu bırakan kız/erkek öğrenci sayısı kaçtır? Öğrenciler, hangi nedenler ile eğitime ara vermiş, okulu bırakmıştır?
5.Eğitimde yaşanan eşitsizliğin önlenmesi için Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma mevcut mudur?
6.Kız çocukların okullaşma oranı ile karma eğitim arasında bağ kurmak yerine, bu oranı artırmak için Bakanlık başka hangi projeler üzerinde çalışmaktadır?
7.Yoksul aile çocuklarının okul ve beslenme giderlerinin, Bakanlığınız tarafından karşılanması ile ilgili bir çalışmanız var mı?
8.Bakanlık tek cinsiyete dayalı bir eğitim sistemini savunmak yerine, sistemdeki sorunların çözümü için konunun tarafları ile bir araya gelerek projeler üretmeyi değerlendirecek mi?

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber