Disiplin Affı İle Geri Dönenlere Borçlanma İmkanı

Hatırlanacağı üzere, istisnalar dışında, 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile, 2006 yılında çıkarılan 5525 sayılı Kanun ile affedilmiştir. Bu disiplin affı sonucunda görevine dönen memurlar bulunmaktadır. Yeni sosyal güvenlik kanununda, bu şekilde geri dönenlere, açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkanı getirilmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2008 10:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2006 YILINDA DİSİPLİN AFFINDAN YARARLANANMAK SURETİYLE YENİDEN GÖREVE BAŞLAYANLARIN, HİZMET SÜRELERİNDEN SAYILMAYAN AÇIK SÜRELERİ HİZMET OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Konuya ilişkin düzenleme, 08.05.2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5754 sayılı Kanunun 68 inci maddesiyle yapılmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrası şu şekildedir:

"Personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri arasında memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde Kuruma müracaatları halinde, görevlerinden ayrıldıkları tarih ile göreve başladıkları tarih arasındaki prim veya kesenek ödenmemiş süreleri, istekleri halinde, görevlerinden ayrıldıkları derece ve kademelerine prim veya kesenek ödenmemiş veya borçlanmak istedikleri sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının müracaat tarihinde yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranları borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bundan doğacak borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından eşit taksitlerle veya defaten ödenir."

Bu düzenleme ile, personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri arasında memuriyetleri sona erenlerden, haklarında verilmiş disiplin cezaları 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların;

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi öngörülen 01.10.2008 tarihinden itibaren altı ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri halinde, görevlerinden ayrıldıkları tarih ile göreve başladıkları tarih arasındaki süreleri borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılacaktır.

Borçlanmaya esas tutarın tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilgililerin kendileri tarafından eşit taksitlerle veya defaten ödeme imkanı da getirilmiştir.

Kanunun yürürlüğe girmesi durumunda madde kapsamından yararlanmak isteyenlerin 01.10.2008 tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yeni düzenlemede bahsedilen 5525 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 04/07/2006 tarihli ve 26218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun metnini görmek için tıklayınız

Kanunun uygulanmasına ait Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının Disiplin Cezalarının Affı hakkındaki 2006/1 sayılı Genelge 19/07/2006 tarihli ve 26233 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Genelge metnini görmek için tıklayınız.

Düzenleme kapsamına, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tabi personel girmemektedir.

Bu Habere Tepkiniz