Yükseköğrenim Mezunlarının Atanabileceği Hizmet Sınıfı ve Kadrolar

Bir önceki dosyamızda, yükseköğrenim görenlerin mezuniyetlerinde aldıkları unvanları açıklamıştık. Şimdi açıklayacağımız dosya ise 657 sayılı kanun kapsamındaki unvanlara ve kadrolara hangi bölüm mezunlarının atanabileceğini göstermektedir. Yine, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) dışında hiç bir kamu kurumunda bulumayacağınız ve ilk kez memurlar.net'te yayımlanacak olan güncel dosyayı görmek için tıklayınız.

Haber Giriş : 04 Kasım 2004 08:18, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Yükseköğrenim Mezunlarının Aldıkları Unvanlar başlıklı bir önceki dosyamıza bakmak için tıklayın.

Yükseköğretim Kurulu Karar Tarihi Program Adı Hizmet Sınıfı ve Kadrolar
17.06.1988 Edebiyat ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji bölümü mezunlarının Sosyal Hizmet Uzmanı kadrolarında Sosyolog unvanı ile görev almaları uygun görülmüştür.
13.12.1988 Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümü mezunlarının ihtisas yapıp yapamayacakları ile biyolog kadrolarına atanıp atanaayacakları İhtisas yerine doktora yapmaları Uygun, Biyolog kadrolarına atanmaları uygun görülmemiştir.
03.04.1989 Edebiyat, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji bölümü mezunlarının Sağlık bilimleri Lisansiyeri sayılmaları ve Sosyal Çalışmacı kadrolarına atanmaları uygun görülmemiştir.
10.07.1989 İstanbul Üniversitesi Edbiyat fakültesi
- Prehistorya ve arkeoloji Bölümü ile
-Klasik Arkeoloji mezunlarının
T.H.S. kapsamı içinde sayılmaları uygun görülmüştür.
13.11.1989 DTCF, Edebiyat,Fe-Edebiyat fakültelerinin
- Sanat tarihi
- Antropoloji
- Etnoloji
- Sümeroloji
- Hititoloji dalıile Klasik Filoloji dalları
T.H.S. kapsamına alınmaları Uygun görülmüştür.
11.12.1989 Fen-Edebiyat fakültelerinin Arkeoloji ve Sanat Tarihi böl. mezunlarının T.H.S. kapsamına alınmaları Uygun görülmüştür.
02.04.1990 Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunlarının S.H.S. ve Yrd. S.H.S. alınmaları ve Biyologlara tanınan haklardan yararlanmaları Uygun görülmüştür.
  Hacettepe Üniversitesi/ Edebiyat fakültesi/ Türk dili ve Edebiyatı Böl./ Türk halk Bilimi A.B.D. mezunlarının T.H.S. sayılmaları Uygun görülmemiştir.
  Ankara Üniversitesi/ Ziraat Fakültersi/ Ev Ekonomisi Y.O. mezunlarının T.H.S.sayılmaları Uygun görülmüştür.
  Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ekonomisi Eğit. Böl./ Aile Akonomisi ve Beslenme Eğt. ABD mezunlarının E.Ö.H.S. sayılmaları Uygun görülmüştür.
17.05.1990 Sürmene Deniz Bilimleri Teknolojisi YO mezunlarının T.H.S.sayılmaları Uygun görülmüştür.
07.06.1990 Hacettepe Üniversitesi/ Ev ekonomisi YO/ Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi G.İ.H. sınıfı sayılmaları Uygun görülmüştür.
14.06.1990 Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Hizmetler YO/ Sosyal Hizmetler unvanı ile mezun olanların SHS ve Yrd. SHS'na dahil Sosyal Çalışmacı unvanlı kadrolara atanmaları uygun görülmüştür.
27.11.1990 Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Hizmet Uzmanı ile mezun olanların SHS ve Yrd. SHS'na dahil Sosyal Çalışmacı unvanlı kadrolara atanmaları uygun görülmüştür.
  Marmara Üniversitesi Güzel sanatlar ve eski adıyla Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar YO mezunlarının ek gösterge ve yan ödemelerinin tespitinde sadece İç Mimarlık Bölümü ile Endüstri Tasarımı bölümü mezunlarına Mimar ve mühendislere uygulanan ölçülerin uygulanması uygun görülmüştür.
  Ege Üni./ Ziraat fakültesi/ Tarım Ürünleri ve teknolojisi AB mezunlarının Diyetisyen olarak istihdamları uygun görülmemiştir.
  Gazi Üni./ İİBF/ Muhasebe böl (1983 mezunun) T.H.S. sayılmaları uygun görülmemiştir.
  Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunlarının Teknik Eleman Statüsünde değerlendirilmesi uygun görülmüştür.
  Meslek Yüksekokullarının Tapu Kadastro Programının İktisadi ve İdari Prpgram bölümü bünyesine aktarılması uygun görülmüştür.
01.03.1991 İstanbul Üni./ Edebiyat Fakültesi/ Coğrafya bölümü mezununu Jeomorfolog unvanı kullanması nedeniyle T.H.S. sayılması uygun görülmüştür.
  Fakültelerin
- Astronomi Böl.
- Astronomi ve uzay Bilimleri böl.
mezunlarının
T.H.S. dahil astronom unvanlı kadrolara atanmaları uygun görülmüştür.
01.03.1991 Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarının S.H.S. ve yrd. S.H.S. sayılmaları uygun görülmemiştir.
  Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü mezunlarının Diyetisyen olarak atanmaları uygun görülmemiştir.
  Sosyolog unvanını alanların T.H.S. sayılmaları uygun görülmemiştir.
01.04.1992 Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu
- Moda Çiçek Öğretmenliği
- Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmenliği
Konya Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu
- Nakış Öğretmenliği
Gazi Ünversitesi Mesleki Eğitim fakültelerinin
- Uygulamalı Resim Öğretmenliği
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (ön lisans)
E.Ö.H.S. sayılmaları uygun görülmüştür.
27.07.1992 Anadolu Üni./ Uygulamalı Güzel Sanatlar Y.O. mezunlarının 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin A bendinin 2. fıkrası kapsamında sayılmaları uygun görülmüştür.
10.11.1992 Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren Fakülte ve MYO mezunları ile en az lise mezunu olup, MEB tastikli bilgisayar programcılığı kurslarını bitirenler ve meslek liselerinin bu programlarından mezun olanların Programcı kadrolarına atanmaları uygun görülmüştür.
  Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ile en az lise mezunu olup, bilgisayar kullanma tecrübesi olanların Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atanmaları uygun görülmüştür.
12.11.1992 Meslek yüksekokullarının Toplum Sağlığı Böl. mezunlarının S.H.S. veya Yrd. S.H.S. sayılmaları uygun görülmüştür.
15.04.1993 İstanbul Üni./ Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü mezunu olup, İstanbul Üni./ Deniz Bilimleri ve Coğrafya Ens./ Klimatoloji ve Meteoroloji dalında yüksek lisans yapanların (Brnzer dersler okutulmuş olması sebebiyle Coğrafya Böl. mezununun) Jeomorfolog kadrosunda çalışabileceğine dair belge verilmesi uygun görülmüştür.
21.09.1993 Çevre mühendislerinin İnşaat Müh. olarak çalışmaları uygun görülmemiştir.
25.01.1994 İşletmeci unvanını alanların T.H.S. sayılmaları uygun görülmemiştir.
  Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunlarının T.H.S. sayılmaları uygun görülmüştür.
15.09.1994 İç mimar unvanına ship olanların Mimar kadrosuna atanmaları uygun görülmemiştir. T.H.S. sayılmaları uygun görülmüştür.
25.10.1994 Anadolu Üni./ AÖF/ Ev İdaresi Prog. mezunlarının GİH sınıfında sayılmaları uygun görülmüştür.
30.03.1995 Endüstriyel Sanatlar Y. Öğrt. Okulunun
- Ev ekonomisi bölümü
- Teknik Eğitim Bölümü
- İş ve Teknik Eğitimi Böl.
Mesleki eğitim fakültesi
-Teknoloji Eğitimi Bölümünün
- Ev İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği
- Ev Ekonomisi Öğretmenliği
- İş ve Teknik Öğretmenliği
- İş ve Teknik Eğitim Öğretmenliği
- Bilgisayar Öğretmenliği
- Bilgisayar Eğitimi Öğretmenliği
3795 sayılı Kanunun 3/d maddesi kapsamında Teknik Eğitim veren programlar olarak kabulü uygun görülmüştür.
30.03.1995 Endüstriyel Sanatlar Eğitimi
- Aile Bilimleri ve Tüketici Eğitimi Bölümü
- Endüstriyel Teknoloji Eğitimi
- Bilgisayar Eğitimi Bölümü
Kız Teknik Öğretmen Okulunun
Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulunun
Mesleki eğitim Fakültesinin
- Çocuk Gelişimi Besin teknolojisi ve Beslenme Eğitimleri Bölümü
- Çocuk Gelişimi ve Ev Eko. Eğt. Böl.
- Çocuk Gelişimi ve Ev Yön. Eğt. Böl.
- El Sanatları Eğitimi Bölümü
- Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü
- Giyim Endüstrisi ve Giyim Eğt. Bölümü
- Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Bölümü
programları mezunlarının
3795 sayılı Kanunun 3/d maddesi kapsamında Teknik Eğitim veren programlar olarak kabulü uygun görülmüştür.
30.03.1995 Uludağ Üni./ Eğitim Fakültesi/Resim İş Eğitimi Böl.
Eskişehir İkt. ve Ticari İlimlert Akademisi/ Muhasebe - İşletme Böl.
mezunlarının
3795 sayılı Kanunun 3/d maddesi kapsamında sayılması uygun görülmemiştir.
30.06.1995

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulunun
- Moda Çiçek
- İşleme Dokuma Örgü
-Aile Ekonomisi
- Giyim
bölümlerinin
Koz Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun
-Giyim bölümünün

Teknik Eğitim veren programlar olarak kabulü uygun görülmüştür.
  Gazi Üni./ Gazi Eğitim fakültesi/ Resim İşEğitimi (Lisans)
Hacettepe Üni./ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Uygulamalı Sanatlar (Grafik) ABD
Bilim Uzmanlığı unvanını alanın yapmış olduğu Bilim Uzmanlığı eğitiminin
Teknik Eğitim sayılması uygun görülmemiştir.
07.11.1995 Hacettepe Üniversitesi/ Sağlık İdaresi yüksekokulu mezunlarının (Y.K. 01.03.1991 kararında SHS sayılmadıkları için) SosyalBilimler Lisansiyeri sayılmaları uygun görülmüştür.
15.05.1996 Ankara Üni./ DTCF/ Bilim tarihi mezunlarının T.H.S. kapsamında sayılması uygun görülmemiştir.
  Ege Üni./ İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi/ Turizm Bölümü mezunlarının GİH kapsamında sayılmaları uygun görülmüştür.
16.04.1997 Eğitim fakültelerinin
- Fizik Eğitimi
- Kimya Eğitimi
- Biyoloji Eğitimi
- Matematik Eğitimi
657 sayılı Kanunun 36/A-4 maddesinde zikredilen THS'de görev almak şartıyla Fen Bilimleri Teknik Bilimler Lisansiyeri sayılmaları uygun görülmüştür.
 

Üniversitelerin
- çocuk Gelişimi
- çocuk Gelişimi ve Eğitimi
- Çocuk Gelişimi ve eğitimi Anaoklu Öğrt.
- Çocuk Gelişimi ve eğitimi Okul Öncesi Eğt.
- Ev ekonomisi Yüksekokullarının Çocuk Gelişimi ABD
mezunlarının

SHS ve Yrd. SHS'de yer alan Çocuk Gelişimcisi kadrolarına atanmaları uygun görülmüştür.
  Üniversitelerin
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
- Çocuk Sağlığı ve Eğitimi
- Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi
mezunlarının
GİH'de yer alan Çocuk eğitimcisi kadrolarına atanmaları uygun görülmüştür.
  Eski adıyla Ege Üni./ İkt. ve Tic. Bil. Fakültesi/ Ticaret ve Sanayi İşletmeciliği mezunlarının GİH'de görev alabileceği uygun görülmüştür.
  Gazi Üni./ Gazi eğitim Fakültesi/ Fen Bilimleri Eğitimi böl./ Matematik eğitimi mezunlarının THS'de çalışmak şartıyla Fen Bilimleri ve Teknik Bilimler Lisansiyerleri sayılmaları uygun görülmüştür.
24.06.1997

Edebiyat (DTCF dahil) Fen - Ed. Fak.'lerinin
- Sanat Tarihi
- Antropoloji
- Sümeroloji
- Etnoloji
- Hititoloji ABD ile
- Klasik Filoloji
(Latin Dili ve Ed., Yunan Dili ve ed.)
programlarının

THS kapsamına alınmaları uygun görülmüştür.
27.01.1998 İstanbul Üni./ edebiyat Fakültesi/ Eğitim Bilimleri prog. mezunlarının Çocuk Gelişimcisi kadrosuna istihdam edilmesi uygun görülmüştür.
27.01.1998 Edebiyat Fakültelerinin Pedagoji bölümlerinden mezun olanların Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmaları ve SHS'de istihdam edilmeleri uygun görülmemiştir.
30.07.1998 - Eğitim bilimleri alanlarında en az yüksek lisans düzeyinde eğitim görenler
- Öğretmenlik meslek bilgisid ersleri (pedagojik formasyon) almış olanlar
Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmaları uygun görülmüştür.
12.01.1999 ankara Üni./ DTCF/ Halk Bilimi ABD mezunlarının GİH sayılması uygun görülmüştür.
20.04.1999 Fırat Üni./ Fen-Ed.Fakültesi/ Sosyoloji Prog. mezunlarının Psikolog kadrolarına atanmaları uygun görülmüştür.
08.02.2000

Üniversitelerin
- Tıp Fakültesi
- Diş Hekimliği
Eczacılık
- Veteriner
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO
- Sağlık Yüksekokulları
- Fakülte ve Yüksekokulların Diyet ve Beslenme Böl.
- Sosyal Hizmetler YO
- Fakültelerin Psikoloji, biyoloji ve Fizik böl.(Sağlık Fizikçisi için)

SHS veya Yrd. SHS kapsamında sayılmaları uygun görülmüştür.
07.03.2000 Meslek Yüksekokullarının Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Programının Teknik Programlar bölümünden çıkartılarak Sağlık Programları bölümüne aktarılması uygun görülmüştür.
27.05.2002 Sağlık Eğitim Fakültesi(lisans Pr.) ile Lisans tamamlama programı mezunlarının Diğer Sağlık Bilimleri Lisansiyeri tablosuna dahil edilmesi uygun görülmüştür.
27.05.2002 Ankara Üni. Sağlık Eğitimi Fakültesi/ Sağlık Eğitimi Bölümü mezunun Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli olarak değerlendirilmesi uygun görülmemiştir.
  a) Sosyal Hizmet YO ile Sosyal Hizmetler Prog. mezunlarının
b) Eğitim Fakültelerinin Öğretmen Yetiştirme Prog. ile Eğt. Bil. Lisans Prog. mezunlarının
c) Psikoloji Bölümü mezunlarının
d) Tıp fakültesi mezunu Psikiyatri Uzman Hekimlerin

a) Sosyal Hizmet Uzmanı ve yardımcı kadrolarına
b) Pedagog kadrolarına
c) Psikolog kadrolarına
d) Psikiyatri kadrolarına

atanmaları uygun görülmüştür.

  Mesleki Eğitim Fakültelerinin,
ÇocukGelişimi ve ev Yönetimi Eğitimi Bölümü
- Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğt. Prg. mezunlarının
SHS istihdam edilmeleri uygun görülmemiştir.
  Sağlık MYO ya da Tıp Fakültelerinden mezun olan Çocuk sağlığı ve hast. Uzmanlarının SHS Çocuk Gelişimcisi olarak istihdam edilecekleri uygun görülmüştür.
10.07.2003 İki yıllık Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunlarının İki yıllık Bilgisayar Operatörlüğü ve teknikerliği böl. mezunlarının atanacağı kadroya atanmaları uygun görülmüştür.
  İki yıllık Kimya Prog. mezunlarının İki yıllık Biyokimya Teknikerliği programı mezunlarının atanacağı kadroya atanmaları uygun görülmüştür.
  Hacettepe Üni./ Sosyal Hizmetler YO mezunlarının 657 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca "Sağlık Bilimleri Lisansiyeri" sayılabileceği uygun görülmüştür.
  Mimar Sinan Üni./ Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Çin programı mezunlarının THS sayılmaları uygun görülmüştür.
  Gazi Üni./ İİBF/ Bankacılık ve Sigortacılık THS sayılmaları uygun görülmemiştir.
26.09.2003

Fakülte ve Yükseokulların
- Fizik
- Fizik mühendisliği
mezunlarının sağlık fizikçisi unvanlı kadrolara atanıp atanamayacakları ile

Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil
- Eğitim Uzmanı
- Eğitim Rehberi
- Programcı
- Kütüphaneci

Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil
- Diyetisyen
- Pedagog
kadrolarına hangi okul mezunlarının atanabileceği konusu

Söz konusu kadrolara kimlerin atanabileceği konusunun ilgili kurum tarafından atama yapılacak kadro tanımları çerçevesinde belirlenmesi gerektiği uygun görülmüştür.

 

Bu Habere Tepkiniz