1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular \ Bilgi ve Belgeler

Bilgi ve Belgeler

 
05 Ağustos 2009 00:12
Kazanılmış hak nedir?
Kazanılmış hak kavramı idare hukukunda en çok kullanılan kavramlardan birisidir. Diğer yandan, hem memur hem de memur adayları karşılaştıkları hukuksuz bir uygulamada bu kavramdan yola çıkarak hak aramaya çalışmaktadırlar. Danıştay dergisinin son sayısında Danıştay Onuncu Dairesi Tetkik Hakimi Yahya ŞAHİN tarafından "Yasa ve düzenleyici idari işlemlerin değişmesinin kazanılmış haklar yönünden incelenmesi" başlıklı 21 sayfalık bir analiz yayınlamıştır. Hak arayacak ziyaretçilerimizin dikkatine sunuyoruz.
 
 
00:01
20 Haziran 2008
Promosyon DosyasıSon bir kaç yıldır gündeme gelen ve geçen yıl yayımlanan Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı Genelgesi ile bir usul ve esas getirilen banka promosyonları konusunda nasıl bir şartname ve Protokol (sözleşme) hazırlanacağı, hangi standart form ve belgelerin kullanılacağı, iş akışının nasıl yapılacağı konusunda bilgiler net değildir. Öğretmenler bölüm sorumlumuz Ahmet Kandemir'in 3 aya yakın yoğun bir çalışma ile hazırladığı 100 sayfaya yakın bu araştırma dosyasında Banka Promosyonu İhale Komisyonunun hazırlayacağı ve dolduracağı tüm standart formlar, örnek şartname ve protokoller bulunmaktadır. Ayrıntılar için tıklayınız
 
 
03 Nisan 2008 07:10
Personel Konularına İlişkin 9 Soru ve 9 Cevap
Bugün, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin personel konularına ilişkin olarak 2007 yılında verdiği görüşlerden önemli gördüklerimizi yayımlıyoruz. Yayımlanan bu görüşlerden bir kısmı daha önce sitemize de sorulmuş olup, editörlerimiz tarafından http://sorucevap.memurlar.net adresinde yayımlanmıştır. Lojman, aday memur, 4/B, harcırah, aile yardımı ödeneği, maaş haciz gibi konuların yer aldığı görüşlere bakmak için tıklayınız.
 
 
27 Şubat 2008 18:15
ÖSYM, Ortaöğretim Kurumlarının listesini yayımladı
 
 
10 Şubat 2008 13:46
Memur maaş ve asgari geçim indirimi unsurlarına ilişkin sunu
 
 
29 Ocak 2008 17:05
Aile Hekimliği Sistemi tanıtım sunusu
 
 
17 Ekim 2007 15:26
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarına hizmet veren özel sağlık kurumları (TAM LİSTE)
 
 
14 Eylül 2007 09:47
Anayasa Taslağının Metin Hali (Tam Metin)
Günlerdir konuşulan ve hakkında her gün bir haber çıkan yeni Anayasa taslağının metin hali nihayet ortaya çıktı. Tüm hukuk camiasının yakından tanıdığı Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN'un başkanlığında hazırlanan taslak toplam 137 maddeden oluşuyor. Taslağın ayrıca genel gerekçe, madde gerekçeleri ve getirdiği yeniliklere dair bölümleri de bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa önerisinin taslak halini görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
13 Eylül 2007 23:56
Yeni Anayasa önerisinin getirdiği yenilikler
 
 
13 Eylül 2007 23:55
Anayasa önerisinin genel ve madde gerekçeleri
 
 
08 Mayıs 2007 16:18
Sorunlu Memuriyet Konularına Cevaplar
Sorunlu memuriyet konularında, sadece kamu kurumlarına görüş vermeye yetkili olan kurumlarının, verdikleri cevapları yayımlıyoruz. Yayımlayacağımız dosyada belediye meclisi üyeleri arasından başkan yardımcısı atanması, iki defa olumsuz sicil alma, sicil raporunun düzenlemediği yıllarda nasıl işlem tesis edileceği ve araştırma görevlilerinin hangi memuriyet kadrolarına naklen atanabileceği gibi konular yer almaktadır. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü WEB sitesinden aldığımız görüşler için başlığa tıklayınız.
 
 
08 Mart 2006 00:08
Kamu Yönetimi Reformu ve Yeniden Yapılanma Konferansı Sunumları
Başbakanlık tarafından 28 Şubat ? 1 Mart 2006 tarihlerinde "Kamu Yönetimi Reformu ve Yeniden Yapılanma: Yerel Yönetimlerin Yetkilendirilmesi" konulu bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferansta Başbakanlık ve OECD ve AB'nin ortak girişimi olan SIGMA yetkililerince bazı sunumlar yapılmıştır. Bir kısmı İngilizce olan sunumlara ulaşmak için başlığa tıklayınız.
 
 
04 Şubat 2006 14:22
Avukat Ebubekir Dere
 
 
18 Ağustos 2005 10:06
Kanun Tasarı veya Teklifi Ne Demektir?
Sitemizde sık sık kanun tasarıları, kanun tasarı taslakları ve kanun teklifleri üzerine haberler yer almaktadır. Örneğin, Kamu Personel Kanun Taslağının son hali dün itibariyle sitemizde yer almıştır. Yine bir milletvekilinin, araştırma görevliliğine yapılacak atamaların merkezi sınavla yapılmasını öngören bir kanun teklifi verdiği haberi dün sitemizde yer almıştı. Peki taslak ne demektir? Tasarı ne anlama gelmektedir? Kanun teklifi ne kadar önemlidir? Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
27 Mayıs 2005 00:23
Kamu Personelinin Maaş Unsurları
23/05/2005 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından hükümet üyelerine iki adet dosya dağıtılmıştır. Dosyalardan birincisini 6 bölüm halinde dün yayınladık. İkinci dosyayı ise bugün yayımlıyoruz. Bu dosyada mevcut sistemdeki kamu personelinin maaş unsurları detaylı olarak yer almaktadır. Yayınlayacağımız bu belgenin yapılacak akademik çalışmalarda yararlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
28 Şubat 2005 20:40
Personeline Ek Ödemede Bulunan Kurumlar (2)
"Personeline Ek Ödemede Bulunan Kurumlar"a ilişkin olarak 2004 yılında sitemizde bir haber yayımlamıştık. Bu haberimizde ve daha sonra yayımladığımız haberlerde bir an önce bu konuda bir standart oluşturulmasını, zira, ek ödemelerin memurların kurum değiştirme taleplerini arttırdığını ve çalışma barışını bozduğunu belirtmiştik. Ancak, aradan bir yıl geçmesine rağmen, personel reformu çıkacak söylenceleri arasında, hiçbir gelişme sağlanamamıştır. Sadece, başka bir hiçbir kamu kurumuna ek ödeme verilmemesi yönünde bir ilerleme sağlanmıştır. Konunun önemine binaen ek ödeme alan kurumları bir kez daha liste halinde sunuyoruz.
 
 
03 Ocak 2005 03:04
Vekalet Aylığı Kimlere, Hangi Şartlar Altında Ödenir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bağlı mevzuatın en karmaşık konularından birisi vekalet aylığıdır. Vekalet aylığının kimlere, hangi şartlar altında ödeneceği konusu uygulamada sürekli tereddütlere neden olmaktadır. Uygulamada karşılaşılan problemleri gidermek, vekil memurların hak kayıplarını önlemek açısından kullanımı pratik kolaylıklar sağlayan bir cetvel yayınlamanın uygun olacağını düşünüyoruz. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
29 Kasım 2004 00:18
Eğitim Sen'in Kapatılması İle İlgili Yargıtay Kararı metni
 
 
11 Kasım 2004 06:39
Azınlık raporunun tam metni
 
 
04 Kasım 2004 08:18
Yükseköğrenim Mezunlarının Atanabileceği Hizmet Sınıfı ve Kadrolar
Bir önceki dosyamızda, yükseköğrenim görenlerin mezuniyetlerinde aldıkları unvanları açıklamıştık. Şimdi açıklayacağımız dosya ise 657 sayılı kanun kapsamındaki unvanlara ve kadrolara hangi bölüm mezunlarının atanabileceğini göstermektedir. Yine, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) dışında hiç bir kamu kurumunda bulumayacağınız ve ilk kez memurlar.net'te yayımlanacak olan güncel dosyayı görmek için tıklayınız.
 
 
04 Kasım 2004 08:06
Yükseköğrenim Mezunlarının Aldıkları Unvanlar
İki yıllık veya dört yıllık yüksek öğrenim mezunlarının hangi unvanları kullanabileceğine, Yükseköğretim Kurulu, karar vermektedir. Kurul, 31.01.1984 tarihinden bu yana belirleme yapmaktadır. Memurlar.net olarak bugün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) hariç hiç bir kamu kurumunda bulumacağınız bu bilgiyi yayımlıyoruz. Program veya bölüm itibariyle, mezunlara verilen unvanları görmek için tıklayın.
 
 
03 Kasım 2004 07:44
Ülkemizin imzaladığı Avrupa Anayasası Nihai Senedi
 
 
05 Mart 2004 11:56
Personeline Ek Ödemede Bulunan Kurumlar
Memurların yer değiştirme talepleri kurumlararası ücret farklılıklarına paralel olarak artmaktadır. Daha önceki hükümetler döneminde yapılan bu uygulamalar 58 ve 59. Hükümet dönemlerinde de aynen devem etmiştir. Hem 2003 hem de 2004 yılı içerisinde bazı kurumlarda çalışan personele maaşa ilave olarak ek ödeme kalemleri getirilmiştir. Ancak, bunlar sadece ilgili kuruma özel olmuştur Memurlar.NET olarak geçen yıl başladığımız ve bu yılda titizlikle takip ettiğimiz bu düzenlemeler bağlamında özel bir dosya oluşturduk. Bu dosyada kamu kurumları arasında personeline maaşa ek olarak özel ödemeler veren kurumları tek tek sıralamaya çalıştık. Ancak, bahis konusu yüzlerce kanun söz konusu olduğu için bazı kurumları gözden kaçırmış olabiliriz. Gözden kaçırdığımız ek ödeme veren kurumları, bizlere kanuni dayanakları ile birlikte "Yorum Ekle" bölümü üzerinden gönderebilirsiniz.
 
SON HABERLER
03:39 - Vali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması: Birinci hedefimiz01:51 - Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği01:46 - Altun'dan Macron açıklaması: Avrupa için ciddi bir tehdit01:45 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Asla geçit vermeyeceğiz00:57 - İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı00:32 - Çataklı: Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz
00:27 - Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir00:25 - Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı00:24 - Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz00:22 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:12 - 27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:05 - Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?
00:01 - 27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Iğdır'da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu23:46 - Emniyet, GYS'ye başvuru uygun görülenleri açıkladı23:42 - Belediye Başkanı'nın çarptığı bisikletli turist öldü23:40 - AİHM Kılıçdaroğlu'nun yaptığı itirazı karara bağlayacak
23:36 - Yunanistan Başbakanı'ndan 'Türkiye'yi kısıtlayın' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam