Toplu Görüşmelerde Neler Kazanıldı?

2009 yılı toplu görüşmeleri 15 Ağustos tarihinde başlıyor. Görüşmelere Kamu Sen 7, Memur Sen 3, KESK ise 1 hizmet kolunda aldığı yetki ile katılacak. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl, Tarım ve Ormancılık Hizmetleri kolunda, yetkili sendika değişti. Daha önce Türk Tarım Orman Senin yetkili olduğu hizmet kolunda bu yıl yetki Memur Sen'e bağlı Toç Bir Sen'e geçti. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2008 12:14, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TOPLU GÖRÜŞMELERİN TARİHİ

Toplu görüşmeler, adı üzerinde, bir toplu görüşme olduğu için çokça eleştirilsede, memurun sosyal ve özlük haklarında önemli bazı değişiklikler yapmıştır. İlk yıllarda mevzuat gereğince sadece mali konularda odaklanmasına rağmen, son bir kaç toplu görüşmede mali haklar dışındaki konularda da önemli bazı kararlar alınabilmiştir.

2002 YILI

Sendikalarla hükümet temsilcileri arasındaki ilk görüşme 2002 yılında yapılmıştır. Bu görüşmelere Kamu Sen 8, KESK 3 hizmet kolunda aldığı yetkiyle katılmıştı. Koalisyon hükümetinin son günlerine denk gelen görüşmelerde, tüm memurlara 100 YTL seyyanen zam yapılması kararı alınmış. Yapılan zam taban aylığına yaıldığı için bu zammın en büyük katkısı emekli ikramiyelerinde olmuştur.

2003 YILI

2003 yılındaki görüşmelere yine Kamu Sen 8, KESK 3 hizmet kolunda aldığı yetkiyle katılmıştır. Görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştır. Ancak, hükümet görüşmeler sırasında teklif ettiği 160 milyon TL'lik zammı yasalaştırmıştır. Zam 2004 yılı içinde iki taksitte verilmiştir.

2004 YILI

Bu yılki görüşmelerde tüm memurlara bir derece verilmesi kararı alınmıştır. Görüşmelere Türkiye Kamu Sen 7, KESK 3, Memur Sen ise bir hizmet kolunda aldığı yetkiyle katılmıştır. İlk kez mutabakat metni imzalanmıştır. KESK'i metne imza koymamıştır. Yine bu görüşmelerde disiplin affı çıkarılması, açıktan vekil imam hatip olarak çalışanların asil olarak atanması, kadın memura doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 1 yıl gece nöbeti yazılmaması, doğum yardım ödeneğindeki katsayı 75'ten 2500'e çıkarılmış, çocuk yardımının (0-72 ay)iki kat ödenmesi kararları alınmış ve bu kararlar yürürlüğe konulmuştur.

2005 YILI

2004 yılına göre katılımcı niteliğinde bir değişme olmamıştır. Bu yılki görüşmelerde, masaya nasıl otulacağı sorunu ile başlanmış ancak Devlet Bakanı Şahin sert tavrı nedeniyle eski deüzende görüşme yapılmaya devam edilmiştir.

Bu yıkki görüşmelerde, ek ödeme almayan kurum personeline 2006 yılımdan itibaren başlamak üzere 40+80 YTL'lik denge tazminatı verilmesi, aile yardımı ödeneği gösterge rakamının 1250'den 1450'ye çıkarılması ve sendikalı olan memurlara 5 YTL sendika ödeneği verilmesi kararı alınmıştır. KESK mutabakat metnine şerh koymuştur.

2006 YILI

Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Eğitim Sen eğitim hizmet kolunda, KESK'e bağlı Eğitim Sen'den; Memur-Sen'e bağlı Bem Bir Sen'de yerel hizmet kolunda KESK'e bağlı Tüm Bel Sen'den yetkiyi almıştır. Bu nedenle Kamu Sen görüşmelere 8, Memur Sen 2, KESK 1 hizmet kolu ile katılmıştır. KESK bu yılki toplantılarda, görüşmelerden çekilmiştir. Görüşmeler sonrasında mutabakat sağlanamamıştır. Ancak uzlaştırma kurulu kararı sonrasında yapılan görüşmelerde, Kamu Sen masadan kalkmış Memur Sen ise mali ve sosyal haklar dışındaki metne imza atmıştır. Bu metinde yer alan, banka promosyonları için genelge çıkarılması, 4/B'lilere sendika üyesi olma hakkı sağlanması hususları konularında düzenleme yapılmıştır. Ayrıca 2007 yılında denge tazminatı 80-120 YTL olarak ödenmiştir.

2007 YILI

KESK görüşmelerin ilk gününde masadan çekilmiştir. Kamu Sen 8, Memur Sen 2 hizmet kolunda aldığı yetki ile toplantılara devam etmiştir. Görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştır. Görüşmelerde hükümet tarafı, taban aylıklarının 15- 15 YTL artttırılması ve sendika üyesi memurlara verilen aidatın 10 YTL'ye çıkarılması, denge tazminatına 20-20 YTL zam yapılmasını önerilmiş ancak mutabakata varılaammıştır.

2008 YILI

2008 yılı görüşmeleri 15-30 Ağustos 2008 tarihleri arasında yapılacaktır. Geçen yılki görüşmelerden farklı olarak Memur Sen tarım hizmet kolunda da yetki almıştır. Bu nedenle Kamu Sen 7, Memur Sen 3, KESK ise eğer katılırsa bir hizmet kolunda aldığı yetki ile katılacak.

TOPLU GÖRÜŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yukarıdaki bilgilerden de görüleceği üzere bir toplu sözleşme imkanı olmamasına ve tarafların eşit bir güçle masaya oturmamış olmasına karşın özlük ve sosyal haklarda önemli kazançlar sağlanmıştır. Bu nedenle, yapılan toplantılara; görüşmelerin küçümsenmesi, hiçbir sonuç çıkmaması gibi bir karamsarlıkla yaklaşılmaması gerektiğina inanıyoruz.

Evet, bir toplu sözleşme imkanı olmadığı için kazanımlar istenen miktarda değildir. Ancak bir toplu sözleşme imkanının doğması da, ancak kamu personelinin olaya aktif olarak ilgi göstermesi, sendikalarını desteklemesi ve sivil gösterilerle sesini yükseltmesi sayesinde olabilecektir.

Bu bağlamda bize düşen görev, asosyal olmak değil legal platformlarda sosyal bir şekilde yer almaktır. Varolan örgütlülük ve bu örgütlülüğün gücü bir süre sonra toplu sözleşme imkanını doğuracaktır.

Bu Habere Tepkiniz