MEB, 2008 özür grubu yer değiştirme sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2008 yılı özür grubu yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Daha önce kılavuzda açıklanan takvime göre sonuçların 25 Ağustos'ta açıklanması gerekiyordu. Binlerce öğretmen, dünden bu yana, sonuçların açıklanmamasından dolayı bakanlığa tepkiliydi. Sonuçları görmek için başlığa tıklayınız.
* 26/08/2008 - 10: 25- MEB Personelde değişen bir şey yok?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ağustos 2008 10:48, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı bir günlük gecikme sonrasında özür grubu yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.05.01 /69469 26 AĞUSTOS 2008
Konu : Yaz Tatili Özür Durumuna
Bağlı Yer Değiştirmeler

??????.. VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
c) 26/08/2008 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.10.03- 420 / 69466 sayılı Onay,
d) 2008 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu.

İlgi (d) Kılavuz gereğince özür durumundan il içi ve iller arası yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerden, başvurusu uygun görülerek onaylanmış olanlar Bakanlıkça değerlendirilmiş olup bu değerlendirme sonucuna göre, İlgi (c) Onayla il içinde ve iller arasında yeni görev yerleri belirlenenlerin, isim listesi ile tebliğ belgeleri elektronik ortamda gönderilmiştir.

Bu yer değiştirme döneminde hizmet puanları da dikkate alınarak doğrudan eğitim kurumlarına yerleştirilen öğretmenlerin; eşinin görev yeri ile ulaşımı dikkate alınarak, dağıtım için il millî eğitim müdürlüğü emrine verilen öğretmenlerle birlikte alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları olacak şekilde puan üstünlüğü esasına göre yeniden değerlendirilmesi, Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri İlgi (d) Kılavuzun yaz tatil özür durumuna bağlı yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde yapılacaktır. İlişik kesme işlemlerini yasal süre içinde tamamlamayanların yer değiştirme kararnamelerinin iptali için Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına teklifte bulunulacaktır.

Her ikisi de zorunlu hizmete tabi öğretmen olup 06-20.08.2008 tarihleri arasında eşinin bulunduğu ilçede açık kontenjan bulunmadığı için başvuru yapamayan öğretmenler ile bu tarihler arasında eşinin bulunduğu ilçeyi tercih etmesine rağmen yer değiştirmesi gerçekleştirilmeyenlerinde, eşinin bulunduğu ilin D ve E sınıfı ilçelerine atanmak üzere başvurularının kabul edilmesi, Eşinin görev yeri dışında hatalı tercihte bulunanlar ile belge eksikliği nedeniyle başvurusu reddedilenlerden belgelerini tamamlayanlar ve özür durumu yeni oluşanlar belgelerini en geç 29.08.2008 tarihi saat 12:00'ye kadar dilekçe ekinde il millî eğitim müdürlükleri kanalıyla Bakanlığın ilgili atama biriminin İlgi (d) Kılavuzda belirtilen e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilmesi hâlinde tekrar değerlendirmeye alınacaktır.

Bakanlığa gönderilen belgelerin İlgi (b) Yönetmelik hükümlerine uygun olması hâlinde, ilgili öğretmenler yukarıda belirtildiği şekilde dağıtılmak üzere özrünün bulunduğu il emrine atanacaklardır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Necmettin YALÇIN
Bakan a.
Genel Müdür

EKLER:
1- Liste (?.. sayfa)
2- Kararname (?.adet)

Bu Habere Tepkiniz