(KPSS)-2004/2 Ek Yerleştirme ve Tercih Kılavuzu (Kadrolar Hariç)

Haber Giriş : 08 Kasım 2004 14:55, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

GENEL BİLGİLER
1.

1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacak personelin seçme ve yerleştirme işlemleri, 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" (Bundan sonra Yönetmelik olarak adlandırılacaktır.) ile düzenlenmiştir. Yönetmelik, kamu görevlerine atanmanın sınavsonuçlarına göre yapılmasını öngörmüştür.
KPSS-2004/2 ve Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu da bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.

1.2 Bu Kılavuz üç ayrı yerleştirme amacına hizmet etmek üzere hazırlanmıştır. Kılavuzda, atama yapılacak
kadro ve pozisyonlar üç grup halinde düzenlenmiştir.

I. Grup (Ek Yerleştirme): 01-10 Eylül 2004 tarihleri arasında alınan tercihlere göre yapılan genel yerleştirme veya atamalar sonunda boş kalan kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları.

II. Grup (5-9 Nisan 2004 Kadroları) : 05-09 Nisan 2004 tarihleri arasında adaylardan alınan tercihler ile yapılan yerleştirme ve atamalar sonunda boş kalan kamu kurum ve kuruluşlarının kadroları.

III. Grup (Yeni Kadrolar) : 01-10 Eylül 2004 ve 05-09 Nisan 2004 Tercih Kılavuzlarında yer almayan, açıktan atama izni alınmış yeni kadro ve pozisyonlar (Bu yeni kadrolar nedeniyle, Kılavuzun adında 2004/2 ifadesi bulunmaktadır).

Kamu kurum ve kuruluşlarının açıktan atama yapacakları kadro ve pozisyonlar bu Kılavuzda her grup ayrı olmak üzere üç ayrı tabloda yer almıştır. Tablo 1 'de ortaöğretim mezunlarının, Tablo 2'de önlisans mezunlarının ve Tablo 3'te lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

I.Grup ve II. Grup'taki kadrolara daha önce yerleştirme yapılmış olduğundan, bu gruplardaki tablolarda kadro ve pozisyonların en küçük puanları da yer almıştır. Adayların bu tablolardan tercih yaparken kendi puanlarının üstünde en küçük puanı olan kadro ve pozisyonları tercihleri arasında göstermemeleri gerekir (ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sırasında boş kalan kadro ve pozisyonların karşısında en küçük puan yoktur. Bu kadro ve pozisyonlar, koşulları karşılandığı takdirde geçerli puanı olan her aday tarafından tercih edilebilir), m. Grup'taki tablolarda ise yeni kadro ve pozisyonlar yer aldığından, bu tablolardaki kadro ve pozisyonlar için en küçük puan yoktur. Geçerli puanı olan her aday, III. Grup'ta kendi düzeyindeki tablodan koşullarına uymak suretiyle, istediği kadro veya pozisyonu tercihleri arasında gösterebilir.
Adaylar, her üç gruptan da koşullarına uydukları kadro ve pozisyonları tercih edebilirler. Tercihler yapılırken dikkat edilecek en önemli hususlardan biri sınava girdiği düzeydeki tablonun kullanılması, diğeri de kadro veya pozisyonun en küçük puanı varsa bu puanın dikkate alınmasıdır.

1.3 KPSS-2004/2 ve Ek Yerleştirmede, Yönetmelik hükümlerine göre şu sınavların sonuçları geçerli olacaktır

a) 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2004-KPSS).

b) 23 Kasım 2002 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı-Sağlık Bakanlığı (2002-KPSS-SB).

1.4 Adaylar, bu Kılavuzda yer alan sınava girdikleri düzeydeki tablolardan koşullarına uydukları kadro veya pozisyonları bulacaklar, bunlardan istediklerini, toplam 15'i geçmemek üzere tercih sırasına koyacaklar ve tercihlerini sırasıyla, Kılavuz ile birlikte kendilerine verilen Tercih Formuna yazıp kodlayacaklardır

1.5 Bu Kılavuz ve Tercih Formu, Türkiye'de 144 ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa Sınav Merkezi Yöneticiliğinden temin edilecek ve Tercih Formu doldurulduktan sonra bu merkezlere 08 Kasım 2004-12 Kasım 2004 tarihleri arasında teslim edilecektir.KPSS-2004/2 ve Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu ve KPSS-2004/2 ve Ek Yerleştirme Tercih Formu ücreti 3 000 000 TL'dir.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL KOŞULLAR

2.1 Adayların, koşullarını karşıladıkları kadroları KPSS-2004/2 ve Ek Yerleştirme Tercih Formuna yazabilmeleri için 2004-KPSS ve/veya2002-KPSS-SB'den geçerli puana sahip olmaları gerekir.

2.2 Adayların Tercih Formunu doldurup teslim edebilmeleri için daha önce herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun kadrosuna veya pozisyonuna yerleştirilmemiş olması zorunludur. Ancak, atanmak üzere başvuran fakat yerleştirildiği kurum tarafından koşullarına uymadığı için atanması yapılmayan adaylar, bu durumu gösteren resmi belgeyi Tercih Formuna
ekledikleri takdirde yerleştirme işlemine dahil edileceklerdir.

2.3 2004-KPSS genel yerleştirmeye başvurmamış adaylar da, bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan tercih yapabilirler ve Tercih Formunu teslim edebilirler

2.4 Yerleştirme işlemlerinde lisans mezunları için2004-KPSSP3; önlisans mezunları için 2004-KPSSP93 veya 2002-KPSS-SB; ortaöğretim mezunları için 2004-KPSSP94 veya 2002-KPSS-SB puanları kullanılacaktır.

2.5 Bu Kılavuzda yer alan I. Grup ve II. Grup'taki kadroların karşısında en küçük puanlar yer almakta, bazı kadroların karşısında da"- - -" işareti bulunmaktadır. Karşısında en küçük puan bulunan bir kadronun tercih edilebilmesi için bu kadronun karşısında bulunan en küçük puana eşit veya daha yüksek bir 2004-KPSS veya2002-KPSS-SB puanına sahip olunması zorunludur. Karşısında"-" işareti bulunan kadroları ise geçerli puana sahip olan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

2.6 Adayların bir kadroyu tercihleri arasında gösterebilmeleri için o kadroya ilişkin koşulların tümünü karşılamaları gerekir.

2.7 Tercihlerin geçerli olabilmesi için Tercih Formlarının teslim edildiği tarihte sınava girilen düzeydeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. 12 Kasım 2004 tarihinden sonra mezun olanların, yerleştirilseler bile, atamaların yapılmayacaktır.

3. TERCİH FORMUNUN DOLDURULMASI

Tercih Formu yumuşak uçlu ve siyah bir kurşunkalemle zedelenmeden doldurulmalı, kesinlikle kirletilmemeli, buruşturulmamalı ve katlanmamalıdır.

3.1 1.ALAN:T.C. KİMLİK NUMARASI

Tercih Formundaki "1. T.C. KİMLİK NUMARASI" alanı, yeni nüfus cüzdanlarında bulunan T.C. Kimlik Numaranızı yazıp kodlamanız için düzenlenmiştir. Bu numaranın girilen sınavlar ile ilgili Sınav Sonuç Belgesinde yazılı olan numara ile aynı olacağı doğaldır. Nüfus cüzdanlarındaki seri ve no karşısında yazılı olan harf ve rakamlar T.C. Kimlik Numarası değildir. Bu nedenle bu harf ve rakamların T.C. Kimlik Numarası alanına yazılmaması gerekir. Eski nüfus cüzdanlarında T.C. Kimlik Numarası yoktur. T.C. Kimlik Numarası onbir rakamlı bir sayıdır.
Nüfus cüzdanlarında T.C. Kimlik Numarası bulunmayan adaylar, bağlı bulundukları ilçe Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği'nden veya http://tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaralarını öğrenebileceklerdir.
Tüm adaylar T.C. Kimlik Numaralarını Tercih Formuna yazıp kodlamak zorundadırlar.
T.C. Kimlik Numaranızı Tercih Formundaki "1.T.C. KİMLİK NUMARASI" alanına yazınız ve bu rakamları alttaki yuvarlakları doldurmak suretiyle kodlayınız. T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlamayan adayların Tercih Formları yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Ayrıca, adayların ÖSYM ile yapacakları tüm yazışmalarda bu numara kullanılacağından T.C. Kimlik Numarasının Tercih Formunda doğru olarak yazılıp kodlanması büyük önem taşımaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar T.C. Kimlik Numarası alanına, 2004-KPSS Başvurma Belgesine yazmış oldukları numarayı yazıp kodlayacaklardır. 2004-KPSS'ye girmeyen adaylar bu alana2002-KPSS-SB'de T.C. Kimlik Numarası yerine kodladıkları numarayı kodlamalıdırlar.

3.2 2. ALAN: HANGİ SINAVLARA GİRDİNİZ?

Bu alanda, 23 Kasım 2002 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı-Sağlık Bakanlığı (KPSS-SB) ve 10-11 Temmuz2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan(KPSS) hangisine veya hangilerine girdiğiniz sorulmaktadır. Bu sınavların ikisine de giren adaylar, bu alandaki iki yuvarlağı da kaplayacaklardır.

DİKKAT

Tercih Formunun 3., 5., 6., 7. ve 8. alanları cinsiyet, doğum tarihi, askerlik durumu, mezun olunan üniversite ve mezun olunan program/alan bilgilerinin işaretlenmesi için ayrılmıştır. Bildiğiniz gibi, bu alanlardaki bilgiler, 2004-KPSS'ye başvururken doldurduğunuz Başvurma Belgesinde de tarafınızdan işaretlenmiş ve ÖSYM bilgisayar kayıtlarına geçirilmiş durumdadır. ÖSYM kayıtlarındaki bu bilgiler, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinde adayların incelemesine sunulmuş durumdadır. Bu bilgileri, T.C. Kimlik Numaranızı girmek suretiyle internetten titizlikle kontrol ediniz. Bir yanlışlık yoksa, Tercih Formundaki 3., 5., 6., 7. ve 8. alanları boş bırakınız. Bu bilgilerden bazılarında yanlışlık varsa Tercih Formunda sadece o alanları işaretleyiniz ve diğerlerini boş bırakınız. 2004-KPSS Başvurma Belgesinde doğru veya yanlış kodlanmış bilgiler tarafınızdan tekrar bu Tercih Formunda yazılıp kodlanmışsa, yerleştirme işlemlerinde Tercih Formundaki kodlanan bilgiler esas alınacak, bu bilgilerde yanlışlık varsa sorumluluk adaya ait olacaktır. Başvurma Belgesinde doğru olarak kodlanan bir bilginin Tercih Formunda tekrar yazılmamasının istenme nedeni, Tercih Formuna aynı bilginin yazılması sırasında yanlış yapma olasılığının bulunması ve bunun da kontrol edilmesi olanağının olmamasıdır. Sadece 2002 KPSS-SB'ye girmiş adaylar Tercih Formundaki 3., 5., 6., 7. ve 8. alanları mutlaka doldurmalıdır.

3.3 3. ALAN: CİNSİYETİ

Cinsiyetiniz ile ilgili bilgiyi internetten kontrol ediniz; bu bilgi internette doğru olarak görünüyorsa bu alanı boş bırakınız. Internetteki bilgi doğru değilse bu alanda doğru seçeneği işaretleyiniz.

3.4 4. ALAN: 2004-KPSS YERLEŞTİRME VE ATANMA DURUMU

Bu alanda size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

3.5 5. ALAN: DOĞUM TARİHİ

Doğum tarihiniz ile ilgili bilgiyi internetten kontrol ediniz; bu bilgi internette doğru olarak görünüyorsa bu alanı boş bırakınız. Internetteki bilgi doğru değilse bu alana doğru bilgiyi yazınız ve kodlayınız.

3.6 6.ALAN:ASKERLİK DURUMU

Askerlik durumunuz ile ilgili bilgiyi internetten kontrol ediniz; bu bilgi internette doğru olarak görünüyorsa bu alanı boş bırakınız. Internetteki bilgi doğru değilse bu alanda doğru seçeneği işaretleyiniz.

3.7 7. ALAN: MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE

Mezun olduğunuz üniversite ile ilgili bilgiyi internetten kontrol ediniz; bu bilgi internette doğru olarak görünüyorsa bu alanı boş bırakınız. Internetteki bilgi doğru değilse, doğru bilgiyi bu alana Kılavuzdaki Tablo-4'ten yararlanarak yazınız ve kodlayınız. Ortaöğretim mezunları bu alanı boş bırakacaklardır.

3.8 8. ALAN: MEZUN OLUNAN PROGRAM/ALAN

Mezun olduğunuz program/alan ile ilgili bilgiyi internetten kontrol ediniz; bu bilgi internettedoğru olarak görünüyorsa bu alanı boş bırakınız. Internetteki bilgi doğru değilse, doğru bilgiyi vermek için, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören adaylarmezun oldukları lisans programının kodunuTablo-SA'dan, önlisansdüzeyindeöğrenim gören adaylar mezun oldukları önlisans programının kodunu Tablo-SB'den, ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören adaylar mezun oldukları alanları Tablo-5C'den bulacaklar ve bu programların/alanların kodlarını 8. alana yazıp kodlayacaklardır.

Tablo-5Ave5B'dekiyükseköğretim programlarının ve Tablo-SC'deki ortaöğretim alanları n m adları siz mezun olduktan sonra değişmiş olabilir. Eğermezun olduğunuz programın/alanın adını bu tablolarda bulamıyorsanız, bunların yeni adlarını ilgili tablodan bularak yazıp kodlaman iz gerekir.

Başvurma sırasında ilgili alana "Diğer" seçeneği yazıp kodlanmışsa, adaylar mezun oldukları alanı yukarıda sözü edilen ilgili tablodan mutlaka tespit etmeli ve kodunu Tercih Formundaki bu alana yazıp kodlamalıdır.

3.9 9. ALAN: MEZUNİYET TARİHİ

Tercih Formundaki bu alan adayların mezun oldukları tarihi yazmaları için ayrılmıştır. Bu alanda mezuniyet tarihinin gün, ay ve yıl olarak yazılması için kutular vardır. "GÜN" için ayrılan kutulara mezun olunan günün ayın kaçıncı günü olduğu, "AY" için ayrılan kutulara mezun olunan ayın yılın kaçıncı ayı olduğu, "YIL" için ayrılan kutulara da mezun olunan yıl yazılacaktır. Örneğin, 5 Temmuz 2001 tarihinde mezun olan bir aday bu alana sırasıyla 05 07 2001 yazacak ve altındaki yuvarlakları buna göre karalayacaktır.

3.10 10. ALAN: TERCİH SIRANIZA GÖRE ATANMAK İSTEDİĞİNİZ KADROLAR VE POZİSYONLAR

3.10.1 Tercih Formunun bu alanı kadro ve pozisyon tercihlerinizin yazılıp kodlanması içindir. Bu alan, 15 ayrı kadroyu tercih sıranıza koyarakyazıp kodlamanız için ayrılmıştır. Tercihlerinizi yaparken göz önünde tutacağınız hususlar aşağıdadır:

3.10.2 Tercihlerinizi yapmadan önce, bu Kılavuzun 6.-g.sayfalarındaki BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI başlığı altındaki koşulları dikkatle inceleyiniz. Başvurmanın genel şartlarına uymuyorsanız, Tercih Formu doldurmanıza gerek yoktur. Genel şartlara uyuyorsanız, özel şartları bulunan kadroları inceleyiniz; özel şartlarını taşımadığınız kadroları tercihleriniz arasında göstermeyiniz.

3.10.3 Tercihlerinizi belirlemeden önce bu Kılavuzdaki Tablo-1, Tablo-2 veya Tablo-3'ten sizinle ilgili olanı dikkatle inceleyiniz.

Tablo-1'de ortaöğretim (lise ve dengi meslek lisesi) mezunlarının, Tablo-2'de önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulları veyaaçıköğretimin ikiyıllıkprogramları) mezu nların ı n ve Tablo-3'te lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanların tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar yer almaktadır.

3.10.4 Her aday sınava girdiği öğrenim düzeyindeki tablodan tercih yapmak zorundadır. Diğer tablolardan yapılan tercihler geçersiz sayılacaktır.

3.10.5 Her tabloda her kadro ve pozisyon karşısında koşullar sütununda bazı numaralaryer almaktadır. Bu numaralardan her biri bu kadro ve pozisyon için özel bir koşulun veya açıklamanın olduğunu göstermektedir. Bu açıklamalar tabloların sonunda yer almıştır.

3.10.6 Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadroların ve sözleşmeli pozisyonların koşulları incelendiğinde pek çok kadro ve pozisyonda yaş koşulu olduğunu göreceksiniz. Yaşın tespitinde sınava girildiği tarih
esas alınmaktadır. Tercihlerinizi yaparken sınavagirilen tarih itibarıyla yaş koşulunu karşılayıp karşılamadığınızı göz önünde tutmanız gerekir.

3.10.7 Adaylar, tercih edecekleri kadronun veya pozisyonunun karşısında bulunan koşul numaralarını, tabloların sonundaki koşul ve açıklamalar sayfasında bulmalı, bu koşul ve açıklamaları mutlaka dikkatle okumalıdırlar, örneğin, bir kadronun karşısında? koşulu varsa, bu numara, koşul ve açıklamalarda bulunmalı ve dikkatle okunmalıdır. 7 koşulu "Sınav tarihi itibarıyla (31) yaşından gün almamış olmak." demektedir. Sınava girdikleri tarihte 31 yaşından gün almış olan adaylar bu kadroyu tercihleri arasında gösteremeyeceklerdir. Sınava girdiği tarihte 31 yaşından gün almış biraday bu kadroyu tercihleri arasında gösterirse, ÖSYM'ce yerleştirmesi yapılsa bile, kamu kurum ve kuruluşu, yerleştirmesi yapılan bu adayın atamasını yapmayacaktır.

3.10.8 Adaylar, bu Kılavuzdaki öğrenim düzeyi ile ilgili tabloları incelemek suretiyle kendi koşullarına uyan kadro ve pozisyonları kodları ile birlikte belirlemeli, bu kadro ve pozisyonlardan istediklerini bir kağıt üzerinde sıralamalı, tercihleri ve tercih sırasını kesinleştirdikten sonra bunların kodlarınıTercih Formuna yazarak kodlamalıdır.

3.10.9 Tercih Formuna yazılıp kodlanan kadro ve pozisyonlarda birkodlama hatası yapılıp yapılmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Kodlama hatası bulunan kadro tercihleri iptal edilecektir. Kodlama hatası yapılan tercihlerde, Tercih Formlarının tesliminden sonra düzeltme yapılması mümkün değildir.

SÜREKLİ ADRES ALANLARI

Tercih Formunun arka yüzü sürekli adres bilgisine ayrılmıştır. Yer/eştirme sonuçları bu adrese postalanacağından adresin doğru ve eksiksiz olması önem taşımaktadır.

3.11 11. ALAN:ADRES SATIRI-1, ADRES SATİRI-2

Adresin yazılarak kodlanması için her biri 23 kutuluk iki alan ayrılmıştır. Adres bu alanlara, her kutuya bir harf gelecek şekilde ve kelimelerarasmda bir boşluk bırakılarak yazılacaktır. Adres Satırı-1 'eson olarakyazılacak kelime veya numara bu satırda kalan kutulara tam olarak sığmıyorsa, kelime veya numaranın tümü Adres Satırı-2'nin ilk kutusundan başlayarak yazılmalıdır. Bir başka deyişle, Adres Satırı-1 ile Adres Satırı-2 arasında kelime ve numara bölünmeyecektir. Adres, ayrılan alanlara sığmıyorsa anlamlı kısaltmalar yapılabilir. Mahalle için "M", cadde için "C", sokak için "S" yazmak yeterlidir. Numara doğru yazıldığı takdirde apartman adını yazmak gereksizdir. Bu alana semt, ilçe veya il adı yazılmayacaktır. Türkiye dışında oturan adaylarsemt ve oturulan şehir adını da bu alana yazacaklardır. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçilecektir.

3.12 12. ALAN: SEMT/İLÇE

12 kutudan oluşan bu alana yazışma adresinde bulunan semt veya ilçe adı yazılacaktır. Adreste semt veya ilçe adı kullanılmıyorsa (yalnız il adı yeterli ise) bu alan boş bırakılacaktır. Adresteki il adı "12. ADRES İL TRAFİK KODU" alanına kodlanacağı için bu alana il yazılmayacaktır. Türkiye dışında oturan adaylar ülke adını da bu alana yazacaklardır. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçilecektir.

3.13 13. ALAN: ADRES İL TRAFİK KODU

Bu alana adreste geçen ilin trafik kodu yazılarak kodlanacaktır. Adresiniz yurtdışında ise il kodu yerine aşağıdaki kodlardan uygun olanını yazıp kodlayınız.

90 KKTC
91 Yurtdışı

3.14 14. ALAN: POSTA KODU
Sürekli adrese verilen posta kodu PTT dağıtıcısından veya 119 numaralı telefondan öğrenilerek bu alana yazılacak ve kodlanacaktır.

3.15 KPSS-2004/2 ve Ek Yerleştirme Tercih Formunun geçerli sayılabilmesi için, bu formun sağ üst köşesindeki İMZA ALANININ aday tarafından imzalanmış olması şarttır. Buraya atılacak imzanın herzaman kullanılan ve değişmeyen nitelikteki imza olmasına dikkat edilmelidir, imzalanmamış formlarişleme konmayacaktır.

4. TERCİH FORMLARININ TESLİM EDİLMESİ

Tercih Formları doldurulup imzalandıktan sonra teslim edilmeye hazır hale gelecektir. Tercih Formunuzu teslim edebilmek için T.C. Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası veya T. Vakıflar Bankası şubelerinden birine gitmeniz ve ÖSYM'nin ilgili hesabına yerleştirme ücreti olarak 5 000 000 (beşmilyon) TL'yi yatırmanız gerekmektedir. Bu ücretin bankaya yatırılması için, bankayetkilisineT.C. Kimlik Numaranızı (KKTC uyruklu adaylar hariç), adınızı, soyadınızı ve bu Kılavuzun son sayfasında bulunan ilgili bankanın hesap numarasını vermeniz yeterli olacaktır. KKTC uyruklu adayların, banka dekontuna "1. T.C. Kimlik Numarası" alanına yazıp kodladıkları numarayı ad-soyadları ile birlikte yazdırmaları gereklidir. Yatırdığınız yerleştirme ücreti karşılığında bankadan iki nüsha banka dekontu almanız gerekir.

Tercih Formunuzu bankadan aldığınızyerleştirme ücreti dekontunun birnüshası ile birlikte ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine süresi İçinde teslim ediniz. Tercih Formlarının teslim edilmesinin son günü 12 Kasım 2004 mesai bitimidir. Sınav merkezi yöneticiliğinden Tercih Formunuzu teslim ettiğinize ilişkin alacağınız Alındı Belgesini saklayınız.

5. ÖSYM'CE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

5.1 Bu Kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından bilgisayarla merkezi olarak yapılacaktır.

5.2 Yerleştirme işlemlerindeaynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her yeni açıklanan adaya öncelik tanınacaktır.

5.3 Yerleştirme işlemlerine girebilmek için adayların geçerli KPSS puanlarının ve en az bir geçerli tercihinin bulunması gerekir.

5.4 Yerleştirmede, adayların yazıp kodladıkları beyanları esas alınacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile Başvurma Belgesinde ve Tercih Formunda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

5.5 Adaylar, Tercih Formunu doldururken tercih ettikleri kadroların genel ve özel koşullarına uyup uymadıklarını kendileri kontrol edeceklerve koşullarını karşılamadıkları kadroları tercihlerinde kesinlikle göstermeyeceklerdir.

5.6 Yerleştirmeişlemindeadaylaröncepuanınasonra tercih sırasına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday
ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de diğer yüksek puanlı adaylar yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

5.7 Kurum vekuruluşlar, ÖSYM'ceyerleştirmeyapılsa bile, koşullara uymayan adayların atamalarını yapmayacaktır.


6. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yerleştirme işlem lerine giren her adaya KPSS-2004/2 ve Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi gönderilecektir. Bu belgede adayların herhangi bir kadroya yerleşip yerleşmedikleri, yerleşmişlerse yerleştikleri kamu kurum ve kuruluşunun adı, yerleştirildiği kadro kodu ve adı, kaçıncı tercihine yerleştirildiği ve yerleştirmede esas alınan sınavın puanı yer alacaktır. Yerleştirme işlemleri aynı zamanda ÖSYM'nin internet sayfasından da öğrenilebilecektir.

7. KADROLARA ATANMA

7.1 Adayların, ÖSYM'ce yerleştirildikleri karnu kurum ve kuruluşlarına, bu kurumların istedikleri belgeler ile birlikte atanmak üzere 17 Aralık 2004 tarihine kadar başvurmaları zorunludur.

7.2 ÖSYMtarafındanyerleştirilenadaylarkamukurum ve kuruluşlarınca yerleştirme yapılan kadrolara başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın doğrudan atanacaklardır.

7.3 Atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

7.4 Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

8. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile Başvurma Belgesinde ve Tercih Formunda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları n ı n atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

9. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME VE BELGE ÇIKARMA İSTEKLERİ

Adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 30 gün içinde yerleştirme sonucunun incelenmesi için bu Kılavuzdaki "Genel Amaçlı Dilekçe örneği"ni kullanarak ÖSYM'ye başvurabilirler. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için, dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına 5 000 000 TL'nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir. Adaylar, Yerleştirme Sonuç Belgelerinin yenisini çıkarmak için de yukarıdaki hesaba 3 500 000 TL yatıracaklardır.

BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

1. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapacağınız başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihlerinizi yapmadan önce aşağıdaki koşulları dikkatle
okumanız son derece önemlidir.


2. BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

2.1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahipolmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı
almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmışolması gerekmektedir.).

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğram iş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devletsırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5) Erkekadaylariçinaskerlikdurumuitibariyletercihedilecekkadrolar için aranan askerlik şartını taşımak (Tercih edilecek kadrolar için askerlik şartı aranmamış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak).

6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının
engel olacağına resmi sağlık kurullarından alman raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.).

7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer " BAKINIZ BAŞVURMA ÖZELŞARTLARI..." ifadesi varise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra bu bölümde belirtilen şartlan da taşımaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün değildir.

2.2.1. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. (*)

Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel gUvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

Ayrıca yine aynı Kanunun 14 üncü maddesine göre ise; özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüzyirmi ders saatinden; ... az olmamak üzere düzenlenir. Halen bünyesinde gUvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve bünyesinde güvenlik bölümleri (fakülte veya meslek yüksekokulu) açabilecek olan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda beş yıl süreyle silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında içişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir.

* 5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM'ce yerleştirilmelerini müteakip, adı geçen Kanun çerçevesinde içişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek Özel Güvenlik Temel Eğitiminde başarılı olmaları ve haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

2.2.2. PROGRAMCI

"Programcı" kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların, Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları veyadiğerfakülte veya yüksekokullardan mezun olanların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmaları şarttır.

2.2.3. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

"Bilgisayar işletmeni" kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;

a) öğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya

b) öğrenim kurumlarının diğer bölümlerinden mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar işletmeni Sertifikası sahibi olmaları şarttır.

2.2.4. SOSYAL ÇALIŞMACI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü "Sosyal Çalışmacı" kadrolarını tercih edecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç(Bir baba veyadul ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine
getirmekte iken ölmüş veya görev sırasında ve kendilerine 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olmuş veyahut savaşta akibeti meçhul kalmış veya hakkında gaiplik kararı alınmışsa, ondan sonra gelen ilk oğlu, istekli olmadıkça silah altına alınmaz.), askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

2.2.5. PSİKOLOG

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü "Psikolog" kadrolarını tercih edecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç (Bir baba veya dul ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölmüş veya görev sırasında ve kendilerine 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olmuş veyahut savaşta akibeti meçhul kalmış veya hakkında gaiplik kararı alınmışsa, ondan sonra gelen ilk oğlu, istekli olmadıkça silah altına alınmaz.), askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

2.2.6. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kadrolarını tercih edecek adayları n 298 sayılı KHK'nm30'uncu maddesi gereğince aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.

b) Herhangi bir siyasi parti listesinden aday olmamak.

2.2.7. PEDAGOG

Adalet Bakanlığı Pedagog kadrolarını tercih edecek adayların aşağıdaki şartlardan birini taşımaları gerekmektedir:

a) Eğitim Fakültelerinin öğretmen yetiştirme programlarından mezun olmak.

b) Eğitim Bilimleri lisans programlarından mezun olmak.

2.2.8. MUHAFAZA MEMURU

Gümrük Müsteşarlığı Muhafaza Memuru kadrolarını tercih edecek adayların boy uzunluğunun net olarak erkeklerde 1,71 metreden, kadınlarda ise 1,61 metreden kısa olmaması gerekmektedir.

2.2.9. İTFAİYE ERİ

"itfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik"in 8 inci maddesine göre, Belediye itfaiye teşkili kadrolarına atanacaklarda Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlarda aranır:

a) itfaiye Teşkilatının çalışma şartlarını taşıdıklarının tam teşekküllü bir hastaneden alınacak raporla belirlenmesi,

b) Boylarının en az 1.60 m. olması, kilosunun aşırı olmaması,

c) Askerliğini bitirmiş ve 27 yaşından gün almamış olması.

2.2.10. ZABITA MEMURU

"Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği" nin 16 ncı maddesine göre, Belediye Zabıtası mesleğine girmek için aşağıdaki şartları taşımak gereklidir:

a) Türk olmak,

b) SOyaşını aşmamış olmak,

c) Fakülte veya Yüksek okul, Halk Sağlığı okulu, Lise veya dengi, ortaokul veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak,

c) Eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak, (Fakülte veya Yüksek okul mezunları ile Kadın personel için bu şart aranmaz. 18 yaşını bitirmiş olması yeter sayılır.),

d) Boyu erkeklerde 1.64 metreden, kadınlarda 1.60 metreden kısa olmamak, (Fakülte ve Yüksek okul bitirenlerde bu koşul aranmaz.) *

e) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak, (isteklilerin sağlık durumu ile ilgili hususlar belediye tarafından gösterilecek tam kuruluşlu bir hastaneden alınacak Kurul Raporu ile belirtilir.)

f) Siyasi ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

g) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak,

2.2.11.HAVATRAFİK KONTROLÖRÜ

Hava Trafik Kontrolörü pozisyonlarını tercih eden adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a) 4 yıl veya daha fazla süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veyafiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

c) Sınav tarihi itibariyle (26) yaşından gün almamış olmak,

d) KPDS'de en az (C) seviyesinde ingilizce bilmek veya TOEFL'dan en az (150) puan almış olmak veya
ingilizce bilmek (bkz.3.5),

e) ICAOANNEX'1 deki sağlık kriterlerine sahip olmak.

3. DİĞER HUSUSLAR

Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

3.1. Adayların, tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; yabancı dil bilgisi, sertifika, ustalık-kalfalık belgesi, sürücü belgesi, askerlik durumunu gösterir belge vb. diğer belgelere başvuru tarihi (Yerleştirme Tercih Formunun ilgili Makamlara teslim edildiği tarih) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

3.2. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde sadece bir öğrenim kurumu ve bölümü belirtilmiş ise, diğer öğrenim kurumlarının aynı bölümlerinden mezun olmuş bulunmaları
da yeterlidir.

Örnek: Öğrenim durumu ve bölümü olarak "FAKÜLTELERİN ELEKTRiK MÜHENDiSLiĞi BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK"yazılmış ise, FAKÜLTELERİN ELEKTRlK-ELEKTRONlKMÜHENDlSÜĞI BÖLÜMÜ MEZUNU olanlarda bu kadroyu tercih edebileceklerdir.

Diğer taraftan, Öğrenim durumu ve bölümü olarak "FAKÜLTELERİN ELEKTRİK-ELEKTRONlK MÜHENDiSLiĞi BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK"yazılmış ise FAKÜLTELERİNELEKTRlKMÜHENDlSLlĞI BÖLÜMÜ MEZUNU olanlar bu kadroyu tercih edemeyeceklerdir.

3.3. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla öğrenim kurumu ve bölümü belirtilmiş ise, bunların sadece birinden ya da dengi öğrenim düzeyindeki diğer öğrenim kurumlarının aynı bölümlerinden mezun olmuş bulunmaları dayeterlidir.

Denklik belgesi; ilköğretim ve ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığından, yükseköğrenim kurumları için de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından temin edilecektir.

3.4. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların
ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir.

3.5. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde belirtilen yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenlerde söz konusu kadroları
tercih edebilirler. Denklik tablosu aşağıdadır.


Yeterlilik Düzeyleri
KPDS TOEFL Yeni / Eski
IELTSAKADEMİK
FCE / CAE / CPE
Yeterli 70 193 / 523 Her Bölümden En az 6,5 A / C / C
İyi 80 213 / 550
Her Bölümden En az 7,5
A / B / C
Çok iyi 90   250 600 Her Bölümden En az 8,0 - / A / B


3.6. Başvuru şartları arasında dil şartı olarak sadece "iNGiLiZCE BiLMEK" gibi bir yabancı dil bilme şartının yeralması halinde, bu kadroları, (3.5.)'debelirtilenlerdışında Fakülte veya Yüksekokulların ingilizce hazırlık sınıflarını bitirmiş olan adaylar ile yabancı dilde eğitim veren Ortaöğretim (ingilizce) kurumlarından mezun olanlar da tercih edebileceklerdir.

3.7. Başvuru şartları arasında"B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESi SAHiBi OLMAK" niteliği aranan kadroları, "C", "D" ve "E" sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

3.8. Başvuru şartları arasında "MEB'DEN ONAYLI BiLGiSAYAR İŞLETMENİ SERTİFİKASI SAHiBi OLMAK" niteliği aranan kadroları, MEB'den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB'den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar tercih edebileceklerdir.

3.9. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.

3.10. örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, "M.E.B.'dan Onaylı Bilgisayar işletmeni Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine ve aynı
şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, "M.E.B.'dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

3.11. ilanda yer alan kadrolar için aranan yaş şartının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

10.07.2004 (sınav tarih i)-10.07.1980 (doğum tarihi) = 24yaşında olup, 25 yaşından gün almamıştır. Bu durumda, "Sınav tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış olmak" şartı aranan bir kadroyu, 10.07.1980 ve daha sonraki doğumlular tercih edebileceklerdir.

10.07.2004 (sınav tarihi)-10.07.1975 (doğum tarihi) = 29 yaşında olup, 30 yaşından gün almamıştır. Bu durumda, "Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak" şartı aranan bir kadroyu, 10.07.1975 ve daha sonraki doğumlular tercih edebileceklerdir.

ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun'un 53 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte özürlü memur istihdamı ayrıca düzenlenmiş olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşları toplam dolu kadro sayılarının (taşra teşkilatı dahil) %3'ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda olduklarından, bu suretle istihdam edilecek özürlüler için özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında kurumsal bazda ayrı bir sınav uygulaması yapılmaktadır.

Memurolmak isteyen özürlü vatandaşların; özürlü kontenjanı çerçevesinde özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte belirtilen prosedürçerçevesinde ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara atanabilmeleri için bu kurum ve kuruluşlara başvurmaları ve ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde memur olarak istihdam edilmeleri mümkün olabilecektir.

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Tablo-1 ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2 önlisans mezunlarının ve Tablo-3 lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonları içermektedir.

2. Her tabloda üç ayrı grup bulunmaktadır. I. Grupta 01-10 Eylül 2004 tarihleri arasında alınan tercihlere göre yapılan yerleştirme ve atamalardan sonra boş kalan kadro ve pozisyonlar (Ek Yerleştirme),

II. Grupta 05-09 Nisan 2004 tarihleri arasında alınan tercihlere göre yapılan yerleştirme ve atamalardan sonra boş kalan kadrolar ve III. Grupla yeni kadrolar yer almaktadır.

3.1. ve II. Gruplardaki kadro ve pozisyonlara daha önce yerleştirme yapılmış olduğundan, tablolarda bu kadro ve pozisyonların en küçük puanları bulunmaktadır. En küçük puanların altında puanı olan adayların bu kadro ve pozisyonları tercihleri arasında göstermemeleri gerekir. III. Gruptaki kadro ve pozisyonları, geçerli puanı olan her aday tercih edebilir.

4.1. Grup ve II. Gruptaki kadro ve pozisyonların karşısında en küçük puanlar sütununda "-" işareti bulunuyorsa, bu kadro ve pozisyonların kontenjanları yerleştirme sırasında dolmamış demektir. Bu kadro ve pozisyonları adaylar, en küçük puan sınırlandırması olmadan tercih edebilirler.

5. II. ve III. Gruplardaki kadro ve pozisyonlar illerin trafik kodu sırasında, I. Gruptaki kadro ve pozisyonlar ise kurum ve kuruluşların adları (alfabetik) sırasında verilmiştir. Adayların, tabloları incelerken bu hususu göz önünde tutmaları gerekir.

6. Pozisyonlar I. Grupta kadroların sonunda, III. Grupta ise kadrolar ile birlikte verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu hususu da dikkate almaları gerekir.

7. Tercihler yapılırken kadro ve pozisyonların koşulları dikkatle incelenmelidir. Koşullarına uyulmayan kadro ve pozisyonlar tercihler arasında kesinlikle gösterilmemelidir. Koşullara uyulmadan yapılan tercihler,
bu tercihlere yerleştirme yapılsa bile atama yapılmayacağından, hem o kadro ve pozisyonun boş kalmasına neden olmakta, hem de adayların koşullarına uydukları daha alt tercihlerindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirilmelerini engellemektedir. Adaylar tercihlerini yaparken kadro ve pozisyonların koşullarına uymayı kendileri için çok önemli bir ödev saymalıdırlar.

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3'TE YER ALAN BAŞLICA KISALTMALAR

AH : Avukatlık Hizmetleri KUR. : Kurumu
A.Ş : Anonim Şirketi MÜD. : Müdürlüğü
Bk. : Bakınız S : Sözleşmeli
BYŞ : Büyükşehir SH : Sağlık Hizmetleri
DH : Din Hizmetleri SSK : Sosyal Sigortalar Kurumu
EÖH : Eğitim-öğretim Hizmetleri TH : Teknik Hizmetler
GEN. : Genel VET. SAĞ. : Veteriner Sağlık
GİH : Genel idare Hizmetleri YH : Yardımcı Hizmetler
HİZ. : Hizmetler Y.Ö. : Yüksek Öğrenim
İŞL. : İşletmesi  

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber