(KPSS)-2004/2 Ek Yerleştirme Kadroları

Haber Giriş : 10 Kasım 2004 15:09, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıdaki liste KPSS yerleştirme kılavuzunda her kadronun karşısında yer alan şartları göstermektedir.

Listede yer alan bölümlere bakarak Kılavuzu alıp almaya karar verebilirsiniz.


TABLO-1. TABLO-2 VE TABLO-3'TE YER ALAN KADRO VE POZİSYONLARIN KOŞUL VE AÇIKLAMALARI


Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu olmak.

Bk. 3. Sınav tarihi itibarıyla (35) yaşından gün almamış olmak.

Bk. 4. Lise dengi okulların Elektronik, Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olmak.

Bk. 5. Cinsiyeti erkek olmak.

Bk. 7. Sınav tarihi itibarıyla (31) yaşından gün almamış olmak.

Bk. 8. Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması.

Bk. 9. T.S.K. sağlık yeteneği yönetmeliğinde belirtilen sağlık koşullarını taşımak ve sevk edilecek askeri hastaneden sağlam raporu almak.

Bk. 10. Lise dengi okulların Matbaa Bölümü mezunu olmak.

Bk. 13. Sınav tarihi itibarıyla (30) yaşından gün almamış olmak.

Bk. 14. Lise dengi okulların Elektrik Bölümü mezunu olmak.

Bk. 15. Lise dengi okulların Sıhhi Tesisat Bölümü mezunu olmak.

Bk. 17. Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Bk. 19. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.

Bk. 20. Lise dengi okulların inşaat Bölümü mezunu olmak.

Bk. 21. Lise dengi okulların Makine Bölümü mezunu olmak.

Bk. 31. Lise dengi okulların Metal işleri Bölümü mezunu olmak.

Bk. 34. E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Bk. 35. Lise dengi okulların Tesviye Bölümü mezunu olmak.

Bk. 36. Lise dengi okulların Kimya Bölümü mezunu olmak.

Bk. 38. Sınav tarihi itibarıyla (25) yaşından gün almamış olmak.

Bk. 39. Lise dengi okulların Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat) Bölümü mezunu olmak.

Bk. 41. Lise dengi okulların Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olmak.

Bk. 45. Sınav tarihi itibarıyla (27) yaşından gün almamış olmak.

Bk. 46. Meteoroloji Meslek Lisesi mezunu olmak. Bk. 48. Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

Bk. 50. Sınav tarihi itibarıyla (32) yaşından gün almamış olmak.

Bk. 53. Lise dengi okulların Soğutma ve Iklimlendirme Bölümü mezunu olmak.

Bk. 54. Lise dengi okullann Bilgisayar (Donanım) Bölümü mezunu olmak.

Bk. 55. Sınav tarihi itibarıyla (36) yaşından gün almamış olmak.

Bk. 59. AdaletYüksekokuluveyaAdaletMeslekYüksekokulu mezunu olmak.

Bk. 60. iki yıllık yüksekokulların Elektrik Bölümü mezunu olmak.

Bk. 61. iki yıllık yüksekokulların Harita Kadastro Bölümü mezunu olmak.

Bk. 62. M.E.B.'dan onaylı Bilgisayar işletmeni Sertifikası sahibi olmak.

Bk. 64. Adalet Yüksekokulu mezunu olmak.

Bk. 72. iki yıllık yüksekokulların Kimya Bölümü mezunu olmak.

Bk. 73. iki yıllık yüksekokulların Makine Bölümü mezunu olmak.

Bk. 76. B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Bk. 77. Sınav tarihi itibarıyla (26) yaşından gün almamış olmak.

Bk. 79. Cinsiyeti kadın olmak. Bk. 80. ingilizce bilmek.

Bk. 81. 4 yıl veya daha fazla süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

Bk. 82. Fakültelerin Psikoloji Bölümü mezunu olmak. Bk. 83. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu mezunu olmak.

Bk. 84. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

Bk. 85. Fakültelerin Kütüphanecilik Bölümü mezunu olmak.

Bk. 86. En az 4 yıl süreli yüksekokulların Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olmak.

Bk. 87. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak.

Bk. 89. Fakültelerin işletme Bölümü mezunu olmak.

Bk. 90. Fakülte veya enaz 4 yıl süreli yüksekokulların Bilgisayar Bölümü mezunu olmak.

Bk. 92. Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk. 94. Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk. 95. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu veya fakülte veya yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak.

Bk. 97. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü mezunu olmak.

Bk.103. Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Bk.104. Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak.

Bk.105. Fakültelerin Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.106. Fakültelerin inşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.109. Fakültelerin Işletme-lktisat Bölümü mezunu olmak.

Bk.110. Fakültelerin Maliye Bölümü mezunu olmak. Bk.111. Fakültelerin Gazetecilik Bölümü mezunu olmak.

Bk.112. KPDS'de ingilizce'den en az B seviyesinde bir puan almış olmak.

Bk.114. Muvazzaf askerlik hizmetini Komando ya da Jandarma Komando olarak tamamlamış olmak.

Bk.115. Tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu almak.

Bk.120. Fakültelerin Biyoloji Bölümü mezunu olmak.

Bk.122. Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.123. Fakültelerin Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.127. Fakültelerin Kimya Bölümü mezunu olmak.

Bk.135. Fakültelerin Uluslararası ilişkiler Bölümü mezunu olmak.

Bk.140. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların MütercimTercümanlık (ingilizce) Bölümü mezunu olmak.

Bk.142. Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.149. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Bk.150. Fakültelerin iktisat Bölümü mezunu olmak.

Bk.152. Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.155. KPDS'de ingilizce'den en az C seviyesinde bir puan almış olmak.

Bk.156. Fakültelerin Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.159. Fakültelerin Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak.

Bk.160. Fakültelerin Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.162. Fakültelerin Mimarlık Bölümü mezunu olmak. Bk.163. Fakültelerin Bitki Koruma Bölümü mezunu olmak.

Bk.164. istenilen sınıftaki sürücü belgesine en az (5) yıldır sahip olmak.

Bk.165. Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.169. ORACLE veC++veya Delphi programlama dilini bildiğini belgelemek.

Bk.173. ilahiyat Fakültesi mezunu olmak.

Bk.174. Fakültelerin Fizik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.191. Fakültelerin işletme Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.193. Fakültelerin Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.195. Sınav tarihi itibarıyla (28) yaşından gün almamış olmak.

Bk.199. Fakültelerin Tarım Ekonomisi Bölümü mezunu olmak.

Bk,210. Lise veya lise dengi okul mezunu olmak. Bk.211. iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

Bk.216. Lise dengi okulların Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

Bk.226. Aşçı Bonservisi sahibi olmak. Bk.229. imam Hatip Lisesi mezunu olmak.

Bk.230. Lise dengi okulların Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

Bk.232. Laborant Meslek Lisesi mezunu olmak. Bk.233. Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunu olmak. Bk.234. Aşçılık Meslek Lisesi mezunu olmak.

Bk.236. Fakültelerin Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.237. Ticaret Meslek Lisesi mezunu olmak.

Bk.239. Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye herhangi bir siyasi parti listesinden aday olmamış olmak.

Bk.240. Fakültelerin Meteoroloji Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.243. Lise dengi okulların Laboratuvar Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.244. Fakültelerin istatistik Bölümü mezunu olmak.

Bk.245. Fakültelerin Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.247. Fakültelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.248. Fakültelerin Kamu Yönetimi, iktisat, işletme veya Işletme-lktisat Bölümü mezunu olmak.

Bk.251. Lise dengi okulların Sağlık Memurluğu (Toplum Sağlığı dahil) Bölümü mezunu olmak.

Bk.252. Cinsiyeti erkek olmak ve muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

Bk.253. Lise dengi okulların Diş Protez Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.255. Cinsiyeti erkek olmak ve muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.

Bk.256. iki yıllık yüksekokulların Radyoloji Bölümü mezunu olmak

Bk.302. Bu kılavuzda "BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI" bölümünde "2.2.3. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ" kısmına bakınız (Sayfa 7).

Bk.305. Bu kılavuzda "BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI" bölümünde "2.2.1. KORUMA VE GÜVENLİKGÖREVÜSİ" kısmına bakınız(Sayfa 6).

Bk.306. Bu kılavuzda "BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI" Bölümünde "2.2.7. PEDAGOG" kısmına bakınız (Sayfa 8).

Bk.307. Bu kılavuzda"BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI" Bölümünde "2.2.4. SOSYAL ÇALIŞMACI" kısmına bakınız (Sayfa 7).

Bk.308. Bu kılavuzda"BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI" Bölümünde "2.2.5. PSİKOLOG" kısmına bakınız (Sayfa 7).

Bk.310. Bu kılavuzda"BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI" Bölümünde "2.2.6. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI" kısmına bakınız (Sayfa 8).

Bk.311. Bu kılavuzda"BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI" Bölümünde "2.2.11. HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ" kısmına bakınız (Sayfa 8).

Bk.312. Bu kılavuzda"BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI" Bölümünde "2.2.10. ZABITA MEMURU" kısmına bakınız (Sayfa 8).

Bk.406. Bk.407. Bk.416. Bk.425. Bk.427. Bk.429. Bk.430. Bk.431. Bk.432.

Bk.313. Bu kılavuzda"BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI" Bölümünde "2.2.9. İTFAİYE ERİ" kısmına bakınız (Sayfa 8).

Bk.406. Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Kalorifer Ateşçiliği sertifikasına sahip olmak.

Bk.407. İki yıllık meslek yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu olmak.

Bk.416.Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olmak.

Bk.425. Fakültelerin işletme, iktisat, Ekonomi ve Işletme-Iktisat Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Bk.427. imam Hatiplik yapmaya engel bir özürü bulunmamak.

Bk.429.iki yıllık yüksekokulların Büro Yönetimi Bölümü mezunu olmak.

Bk.430. iki yıllık yüksekokulların Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

Bk.431.Lise dengi okulların Anestezi Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.432.Lise dengi okulların Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı Bölümü mezunu olmak.

Bk.433. Lise mezunu olmak.

Bk.434. Lise dengi okulların Ebelik Bölümü mezunu olmak.

Bk.435. Lise dengi okulların Bilgiişlem, Bilgisayar, Bilgisayar (Yazılım), Bilgisayar işletimi Bölümü mezunu olmak.

Bk.438. iki yıllık yüksekokulların Laboratuvar Bölümü mezunu olmak.

Bk.439. C Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

Bk.440. iki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Destekli Muhasebe Bölümü mezunu olmak.

Bk.441. Fakültelerin Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.444. iki yıllık yüksekokulların Tesisat Teknolojisi Bölümü mezunu olmak.

Bk.445. iki yıllık yüksekokulların Anestezi Bölümü mezunu olmak.

Bk.446.Lise dengi okulların Tıbbi Sekreterlik Bölümü mezunu olmak.

Bk.447. Lise dengi okulların Radyoloji Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.448. iki yıllık yüksekokulların Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak.

Bk.449. öğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar işletmeni Sertifikası sahibi olmak.

Bk.450. Fakülte veya en az dört yıl süreli yüksekokulların işletme (Açıköğretim) Bölümü mezunu olmak.

Bk.451. iki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü mezunu olmak.

Bk.455. Lise dengi okulların Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma Bölümü mezunu olmak.

Bk.458. Lise dengi okulların Çevre Sağlığı Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.459. Fakülte veya en az dört yıl süreli yüksekokulların Sosyal Hizmetler Bölümü veya Sosyal Hizmetler Yüksekokulu mezunu olmak.

Bk. 460. Fakültelerin iktisat, işletme veya Işletme-lktisat Bölümü mezunu olmak.

Bk.461. iki yıllık yüksekokulların Halkla ilişkiler Bölümü mezunu olmak.

Bk.462. Fakültelerin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.

Bk.463. Fakültelerin Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.

Bk.465. Fakültelerin Heykel Bölümü mezunu olmak.

Bk.466. Diyanet işleri Başkanlığınca verilen Imam-Hatiplik Belgesine sahip olmak.

Bk.467. Konusu ile ilgili alanlarda Doktora Diplomasına sahip olmak.

Bk.468. Diyanet işleri Başkanlığınca verilen Stajyer Vaizlik Belgesine sahip olmak.

Bk.469. Diyanet işleri Başkanlığınca verilen Müezzin-Kayyımlık Belgesine sahip olmak.

Bk.471. Lise dengi okulların Ağaç işleri Bölümü mezunu olmak.

Bk.472. Lise dengi okulların Tekstil Boya-Baskı-Desen Bölümü mezunu olmak.

Bk.474. iki yıllık yüksekokulların Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.475. iki yıllık yüksekokulların Elektrik veya Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olmak.

Bk.478. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Güverte Bölümü mezunu olmak.
Bk.486. Maliye Meslek Lisesi mezunu olmak.

Bk.487.Lise dengi okulların Bilgisayar işletimi Bölümü mezunu olmak.

Bk.489. iki yıllık yüksekokul mezunu olup MEB'den onaylı Bilgisayar işletmeni Sertifikasına sahip olmak.

Bk.491.Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği veya Bilgisayar ve öğretim Teknolojileri öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.492.Fakültelerin Fizik, Matematik-Bilgisayar, Matematik veya istatistik Bölümü mezunu olmak.

Bk.497.Hukuk Fakültesi veya Fakültelerin Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak.

Bk.498.Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.499..Lise dengi okulların Matbaa veya Matbaacılık Bölümü mezunu olmak.
Bk.501. Fakültelerin Arşivcilik Bölümü mezunu olmak.

Bk.502. Lise dengi okulların Büro Hizmetleri Bölümü mezunu olmak.

Bk.503. Fakültelerin Uluslararası ilişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü mezunu olmak.

Bk.504. iki yıllık yüksekokulların Makine veya Gemi Makineleri Bölümü mezunu olmak.

Bk.505. Lise dengi okulların Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Bölümü mezunu olmak.

Bk.506. Lise dengi okulların Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz) Bölümü mezunu olmak.

Bk.S07. Fakültelerin Maliye, Kamu Yönetimi, işletme, iktisat veya Ekonomi Bölümü mezunu olmak.

Bk.508.' iki yıllık yüksekokulların Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama veya Bilgisayar Destekli Muhasebe Bölümü mezunu olmak.

Bk.510. iki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama veya Büro Yönetimi Bölümü mezunu olmak.

Bk.512. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık veya Uluslararası Ticaret ve işletmecilik Bölümü mezunu olmak.

Bk.515. Fakültelerin Eğitim Programları Anabilim Dalı mezunu olmak.

Bk.516. Lise dengi okulların Bilgisayar işletimi Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.519. Lise dengi okulların Bilgisayar (Donanım), Bilgisayar işletimi Teknisyenliği, Bilgisayar işletimi, Bilgisayar (Yazılım) veya Bilgisayar Bölümü mezunu olmak.

Bk.520. Lise dengi okulların Bilgisayar (Donanım), Bilgisayar işletimi Teknisyenliği veya Bilgisayar işletimi Bölümü mezunu olmak.

Bk.523. Tapu Kadastro Meslek Lisesi mezunu olmak.

Bk.524. Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi, Veteriner Sağlık/Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesi veya lise dengi okulların Veteriner Sağlık Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.525. Fakültelerin Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.527. Fakültelerin istatistik, Matematik veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Aktüerya Bölümü mezunu olmak.

Bk.528. iki yıllık yüksekokulların Muhasebe Bölümü mezunu olmak.

Bk.529. Fakültelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu olmak.

Bk.530. Fakültelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, iktisat, ingiliz Dili ve Edebiyatı, işletme, Jeoloji Mühendisliği veya Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak.

Bk.532. MEB'den onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.

Bk.533. Boy uzunluğu net olarak 1.70 m'den kısa olmamak.

Bk.534. iki yıllık yüksekokulların itfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.535. iki yıllık yüksekokulların Maliye, Muhasebe, Personel Yönetimi, Sosyal Bilimler, Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) veya Bilgi Yönetimi (internet) Bölümü mezunu olmak.

Bk.536. Fakültelerin iktisat, işletme, Maliye, Işletme-Iktisat, Kamu Yönetimi, fakülte veya en az dört yıl süreli yüksekokulların işletme Bilgi Yönetimi veya en az dört yıl süreli yüksekokulların Muhasebe Bölümü mezunu olmak.

Bk.537. Lise dengi okulların Sağlık Memurluğu Bölümü mezunu olmak.

Bk.539. iki yıllık yüksekokul mezunu olmak veya iki yıllık yüksekokulların itfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.540. Fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Ekonometri, iktisat, işletme, Maliye veya Muhasebe-Finansman Bölümü mezunu olmak.

Bk.542. En az 4 yıl süreli yüksekokulların Muhasebe, fakülte veya en az dört yıl süreli yüksekokulların Bankacılık ve Sigortacılık veya fakültelerin iktisat, işletme, Kamu Yönetimi, Maliye veya Yönetim ve
Organizasyon Bölümü mezunu olmak.

Bk.543. Fakültelerin Tarla Bitkileri Bölümü mezunu olmak.

Bk.544. Fakültelerin Tarım Makineleri Bölümü mezunu olmak.

Bk.545. Fakültelerin Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.546. Dört yıl veya daha fazla süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olup MEB'ten onaylı Bilgisayar işletmeni Sertifikasına sahip olmak.

Bk.547. Fakültelerin Bilgisayar öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.548. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Bilgisayar Teknolojisi Bölümü mezunu olmak.

Bk.549. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü mezunu olmak. -

Bk.550. Fakültelerin Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.

Bk.551. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü mezunu olmak.

Bk.552. Fakültelerin istatistik veya Bilgisayar Bilimleri Bölümü mezunu olmak.

Bk.553. Fakültelerin Coğrafya Bölümü mezunu olmak.

Bk.554. Fakültelerin Muhasebe-Finansman Bölümü mezunu olmak.

Bk.555. En az 4 yıl süreli yüksekokulların Bankacılık Bölümü mezunu olmak.

Bk.556. En az 4 yıl süreli yüksekokulların Mütercim-Tercümanlık (Ing.-Frn.-Türkçe) Bölümü mezunu olmak.

Bk.557. En az 4 yıl süreli yüksekokulların Sigortacılık Bölümü mezunu olmak.

Bk.558. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Avrupa Birliği ilişkileri Bölümü mezunu olmak.

Bk.559. Fakültelerin Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.560. Fakülte veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü mezunu olmak.

Bk.561. Fakültelerin Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.562. Fakültelerin istatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar veya Matematik Bölümü mezunu olmak.

Bk.563. KPDS'de ingilizce'den en az E seviyesinde bir puan almış olmak.

Bk.564. Fakültelerin iktisat, işletme veya Muhasebe-Finansman Bölümü mezunu olmak.

Bk.565. KPDS A seviyesinde ingilizce bilmek.

Bk.566. Fakültelerin iktisat, işletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Işletme-lktisat, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümü veya en az 4 yıl süreli yüksekokulların Muhasebe Bölümü mezunu olmak.

Bk.567. Fakültelerin Havacılık Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.568. Fakültelerin Uçak Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Bk.569. Fakültelerin Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak veya Bitkisel Üretim Bölümü mezunu olmak.

Bk.570. Fakültelerin Tarım Teknolojisi Bölümü mezunu olmak.

Bk.571. Fakültelerin Toprak Bölümü mezunu olmak.

Bk.572. KPDS'de ingilizce'den en az D seviyesinde bir puan almış olmak veya TOEFL'da en az puan 100 puan almış olmak veya ingilizce bilmek.

Bk.573, Lise dengi okulların Bilgiişlem veya Bilgisayar Bölümü mezunu olmak.

Bk.574. Lise dengi okulların Harita ve Kadastro Bölümü mezunu olmak.

Bk.575. Lise dengi okulların Resim Bölümü mezunu olmak.

Bk.576. Ticaret Meslek Lisesi veya lise dengi okulların Muhasebe Bölümü mezunu olmak.

Bk.577. Lise dengi okulların Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu olmak.

Bk.578. Adalet Meslek Lisesi, imam Hatip Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi veya Lise mezunu olmak.

Bk.579. Ik! yıllık yüksekokulların Elektronik veya Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olmak.

Bk.580. iki yıllık yüksekokulların Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olmak.

Bk.581. iki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü mezunu olmak.

Bk.582. iki yıllık yüksekokulların Maliye Bölümü mezunu olmak.

Bk.583. iki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayar Programcılığı, Genel işletme, Halkla ilişkiler, iş idaresi, Muhasebe veya Personel Yönetimi Bölümü mezunu olmak.

Bk.584. Adalet Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu veya iki yıllık yüksekokulların Adalet Bölümü mezunu olmak.

Bk.585. iki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü mezunu olmak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber