'2004 Kasım KPSS Yerleştirmeleri'ne İlişkin Soru ve Cevaplar

Askerde iken ataması yapılanların durumu, daha sonra KPSS-A kadrolarına geçiş olup olmayacağı, düşük puan alanların atamasının yapılıp yapılmayacağı, yaş hesaplama programı, hangi kamu kurumlarının tercih edilmesi gerektiği gibi çok sayıda soru ve cevabın yer aldığı bu özel dosya için tıklayın.

Haber Giriş : 10 Kasım 2004 21:37, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Tercih formlarını alım yerleri

Tercih formları ÖSYM'nin 145 adet sınav merkezi yöneticiliklerinden alınabilmektedir. Genel olarak üniversite ve meslek yüksek okullarında ÖSYM'nin sınav merkezi yöneticilikleri bulunmaktadır.

KPSS başvurularında hangi sınav puanları kullanılacak?

Sınav sürelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır. Sadece, 1999 yılında yapılan DMS sınavının sonucu 2 yıl daha uzatılmış olup, bu süre de 03.05.2004 tarihinde dolmuştur. Ayrıca KPSS-B'ye yönelik olarak 2003 yılında bir sınav açılmamıştır. Bu çerçeve geriye iki sınav sonucu kalmaktadır. Birincisi, 2004 KPSS ikincisi ise 23 Kasım 2002 tarihinde yapılan KPSS-SB sınavıdır.

Tercihte bulunabilmek için belirli bir puan almak gerekli midir?

Daha önce yapılan DMS sınavında 70 puan sınırı bulunmaktaydı. Ancak, yeniden düzenlenen merkezi sınav sisteminde puan sınırı getirilmemiştir. Dolayısıyla yeni kadrolar için 10 puan alan aday bile tercihte bulabilecektir. Ancak, ek yerleştirme kılavuzda yer alan Grup I ve Grup II kadroları ek yerleştirme kadrolarıdır. Bu kadrolarda genel yerleştirme esnasında oluşan taban puanlara sahip olanlar tercihte bulunabilir.

Düşük puan alan aday atanabilir mi?

Her aday 15 tercihte bulunacaktır. Yerleştirme işlemi de kadro bazında yapılacaktır. Dolaysıyla hiç kimsenin tercih etmediği bir kadroyu 30 puan alan bir adayın tercih etmesi halinde, bu aday ilgili kadroya atanacaktır. Ancak, 98 puan alan aday, örneğin Ankara'da iki kadroyu tercih etmesi, fakat bu tercihlerinin 99 puan alan adaylarca da tercih edilmesi halinde açıkta kalacaktır. Çünkü, 98 puan alan aday başka bir tercih yapmamıştır, yaptığı tercihleri de kendisinden yüksek puanlı adaylar tercih etmiştir.

Daha önce memur olarak çalışırken istifa edenlerin durumu?

İstifa eden devlet memurlarının KPSS ile yeniden devlet kadrolarına dönmesi mümkündür. Ancak, bu durumdaki kişilerin KPSS'ye girmiş olması ve istifa etme şekline bağlı olarak, istifa ettikleri tarihten itibaren 6 ay veya 1 yıllık sürelerin geçmiş olması gerekmektedir. KPSS'ye girmeyen adaylar tercihte bulunamayacaktır. Ancak, bu adaylar açıktan atama ile hizmetlerine ihtiyaçları olan kamu kurumlarına dönme hakkına sahiptir.

Diyanet kadrolarına nasıl atama yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığınca KPSS Kılavuzunda 'Vaizlik', 'Kur'an Kursu Öğreticiliği', 'İmam-Hatiplik' ve 'Müezzin-Kayyımlık' olmak üzere dört statüde kadro ilanı yapılmıştır. Bu kadrolara başvurabilmek için Stajyer Vaizlik, Stajyer Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık yeterlik belgelerine sahip olmak gerekmektedir. Bu belgeler için daha önce 21.05.2004 tarihine kadar başvurular alınmış ve yapılan sınavlar sonucu başarılı olanlara bu belgeler verilmiştir. Bu belgelere sahip olanlar, sınava girdikleri öğrenim düzeyinden tercihte bulunmaları gerekmektedir. Örneğin sınava lisans düzeyinde girmiş olan bir ilahiyat mezunu, lise düzeyinde kadro şartı isteyen bir tercihte bulunamayacaktır.

Branşımızda kaçıncı olduğumuzu öğrenebilir miyiz?

Milli Eğitim Bakanlığı teknolojik alt yapısının geliştirdiği için, öğretmen adaylarına branşları bazında kaçıncı olduklarının bilgisini vermiştir. Ancak, ÖSYM Başkanlığı bu bilgiyi yayınlamamaktadır. Dolaysıyla adayların şu an için bu bilgiyi edinmesi mümkün değildir. Sonuç belgesinde gösterilen sıralama, öğrenim düzeyi içindeki sıralamayı göstermektedir.

ÖSYM'nin gönderdiği 100'e yakın puandan hangileri kullanılacaktır?

ÖSYM'nin göndermiş olduğu sınav sonuç belgelerinde lisans mezunları için 100'e yakın puan türü bulunmaktadır. Bunlardan KPSSP10 öğretmenlik atamalarında, KPSSP3 ise bu tercihlerde kullanılacak olan puandır. Diğer puanlar bu tercihlerle ilgili olmayıp, daha sonra açılacak ve memurlar.net'ten takip edebileceğiniz müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımlığı ile kaymakam adaylığı kadrolarına yapılacak başvurularda kullanılacaktır.

Diğer taraftan, ön lisans mezunları KPSSP93 veya KPSS-SB, ortaöğretim puanı ise KPSSP94 veya KPSS-SB puanını kullanacaklardır.

Özürlüler tercihte bulunabilir mi?

2004-KPSS Kılavuzunda kadrolar için aranan genel şartlar bölümünde "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı bulunmamak (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)" açıklamasına yer verilmiştir. Bu açıklama, oluşan sorunları çözememektedir. Zira bu açıklama ile tüm yetki, sağlık raporlarını inceleyecek olan kamu kurumlarına bırakılmıştır. Dolaysıyla, herhangi bir özürlülüğe sahip bir adayın, özürlülüğünün o görevi devamlı yapmasına engel olmayacağını düşünmesi ve buna göre karar verdikten sonra tercihte bulunması gerekmektedir. Tercih sonrasında eğer kişi o kadroya yerleşirse kamu kurumu, adayın sağlık kurulu raporunu inceleyerek söz konusu kadroya atanıp atanamayacağına karar verecektir. Diğer taraftan, "Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerinden %40 oranında yoksun olduğunu resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlere sakat denmektedir. Bu durumda olan adayların tercihte bulunmaması gerekmektedir. Zira bunlar devlet kadrolarına KPSS dışında kamu kurumlarınca yapılan bir ayrı sınavla alınmaktadır.

Lisans mezunları lise düzeyinden tercih yapabilir mi?

2004- KPSS sınavı ortaöğretim, ön lisans ve lisans olmak üzere üç düzeyde yapılmıştır. Her düzey için sorulan sorular da farklıdır, alınan puanlar da? Bu nedenle, lisans mezunlarının ön lisans veya lise düzeyinde, ön lisans mezunlarının da lise düzeyinde tercihte bulunması mümkün değildir. Bu tür bir tercihin yapılması halinde, bilgisayar kontrolünde bu tercih dikkate alınmayacaktır.

Askerlik durumu açısından bakaya olanlar başvuru yapabilir mi?

Başvuru şartları arasında yer alan "askerlikle ilişiğin olmadığına dair belgenin" tercih formunun ÖSYM'ye teslimi tarihi itibariyle sahip olunması gerekmektedir. Yani en geç 10.09.2004 tarihi itibariyle askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin alınması gerekmektedir. Bakaya durumunda olanlara, bir sonraki celp döneminde sevke tabi olduklarına dair belge verilmektedir. Bu belge ile herhangi bir işe başlanamamaktadır. Bakaya durumunda olan kişilerin en son 10 Eylül tarihine kadar haklarında açılan davanın sonuçlanması halinde başvurmaları mümkün bulunmaktadır.

Daha sonra KPSS-A kadrosuna kazanmam halinde geçiş yapabilir miyim?

KPSS-B ile herhangi bir kadroya atanan bir aday daha sonra müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından birini kazanması halinde aday memur olsalar dahi naklen geçiş yapabilirler. Bu konuya ilişkin olarak ilgili mahkeme kararları memurlar.net'te yer almaktadır.

Askerdeyken atamam yapılırsa kadrom saklı kalır mı?

Uygulamada atamanın yapılmasından itibaren en geç 2 ay içinde işe başlanması gerekmektedir. Aksi halde aday istifa etmiş sayılmaktadır. Ancak mahkemelerce verilen kararlara göre askerde olan adayların haklarının saklı tutulması gerekmektedir. Bu konuya ilişkin mahkeme kararları memurlar.net'te yer almaktadır. Ancak, ataması yapılan memurların askerde olması durumunda ilgili idareye bir dilekçe ile başvuruda bulunması ve haklarının saklı tutulmasını talep etmesi gerekmektedir. İlgili idarece olumsuz cevap verilmesi halinde bu cevaba karşı 60 gün içinde dava açılması gerekmektedir.

Yerleştirme İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?

Yerleştirme işlemlerinde her adaya 15 tercih hakkı tanınmıştır. Bir adayın yaptığı 15 tercihe kendisinden daha düşük puan alan bir aday atanmayacaktır. Yerleştirmeler, sadece tercih edilen kadro bazında, en yüksek puandan başlayarak yapılmaktadır. Bir adayın tercih etmediği bir kadroya 100 puan alsa dahi atanması mümkün değildir. Yine 10 puan alan bir adayın kimsenin tercih etmediği bir kadroyu tercih etmesi halinde atanması mümkündür.

Memurlar Tercihte Bulunabilir mi?

Uygulamaya yön vermekle yükümlü Devlet Personel Başkanlığı hala bu sorunu çözmemiştir. Bu nedenle kamu kurumları açısından bu konuda hala belirsizlik bulunmaktadır. Ancak, genel olarak kabul edilen uygulama şu şekildedir. Memur olan kişilerde eğer KPSS'ye girmiş iseler tercihte bulunabilmektedirler. Ancak, bu kişilerin tercih ettikleri memur kadrolarına yerleşebilmeleri için mutlaka kurumlarından muvafakat almaları gerekmektedir. Çalışılan kurumun muvafakat vermemesi halinde geçiş yapmak mümkün değildir. Ancak, çalışılan kamu kurumunun muvafakat vermemesinin haklı bir gerekçesi olmalıdır. Eğer ortada haklı bir sebep yoksa, muvafakat verilmemesi yönündeki işlem dava edilebilir. Diğer taraftan, bu durumda olan adaylar 'memur kadrolarına' istifa ederek geçiş yapamazlar. Zira devlet memuru, istifa etmesi halinde istifa etme şekline bağlı olarak en az 6 ay başka bir kamu kurumunda 'memur' olarak göreve başlayamamaktadır.

Burada bir diğer önemli noktada tercih kılavuzunda yer alan memur kadroları ile sözleşmeli pozisyonları arasındaki farktır. Sözleşmeli pozisyonlar, KİT'lerde bulunmaktadır. Bu statüde çalışmak isteyenler 399 sayılı KHK'ya tabi olmaktadır. Güvence olarak memuriyet ile aynıdır. Kamu kurumlarında memur olarak çalışanlar sözleşmeli unvanları tercih etmesi ve buraya kazanması halinde muvafakat almalarına gerek yoktur. İstifa ederek bu yeni sözleşmeli unvana başlayabilirler. Çünkü memurlar 657'e, sözleşmeliler ise 399 sayılı KHK'ya tabidir. Yani ortada iki farklı statü vardır. İstifa ettikten sonra istifa etme şekline bağlı olarak en az 6 ay başka bir kamu kurumunda memur olarak çalışılamayacağına ilişkin sınırlama sadece memur kadroları arasında söz konusudur. Bu durumun tersi de aynen geçerlidir. Yani sözleşmeli olarak çalışan bir aday, memur kadrosunu tercih etmesi ve buraya yerleşmesi halinde istifa ederek memur kadrosuna başlayabilir.

Hangi tarihe kadar mezun olanlar tercihte bulunabilir?

Tercihlerin geçerli olabilmesi için Tercih Formlarının teslim edildiği tarihte, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. 12 Kasım 2004 tarihinden sonra mezun olacakların tercihleri işleme alınmayacaktır.

Yaş tespiti hangi tarih esas alınarak yapılmaktadır?

Yaş hesaplama programımız için tıklayın.

Bazı kadroları benzer bölüm mezunları da tercih edebilir mi?

Kılavuzda her kadro için belirli bölümler tek tek sıralanmıştır. Kadro ve pozisyonlara sadece ilgili mezunların başvuruda bulunması gerekmektedir. Ancak, başvuru şartlarında sadece bir öğrenim kurumu ve bölümü var ise diğer öğrenim kurumlarının aynı bölümlerinden mezun olanlar da başvuru yapabilirler. Kılavuzda Elektrik-Elektronik mühendisliği mezunlarının "Elektrik mühendisliği mezunu olmak" şartının arandığı kadroyu tercih edebileceği belirtildiğinden, "Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü" mezunlarının "Büro Yönetimi Bölümü mezunu" olma şartını taşıyan kadroları tercih etmesi mümkündür.

Kimler bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olarak değerlendirilmektedir?

Örgün eğitim (Dikkat: Açık öğretim kabul edilmemektedir) yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, "M.E.B.'dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine ve aynı şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, "M.E.B.'dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine sahip olarak değerlendirilmektedir.

Açık öğretimi bitirenlerin diğer bölüm mezunlarından bir farkı var mıdır?

Açık öğretim fakültesini bitirenlerin örgün eğitim yoluyla aynı bölümü bitiren diğer adaylardan bir farkı bulunmamaktadır. Bu nedenle AÖF mezunu adaylar da durumlarına uygun diğer kadroları tercihleri arasında gösterebilir.

Tercih nasıl yapılmalıdır?

Öncelikle, tercih yaparken yarışılacak aday sayısını mümkün olduğunca azaltmak gerekmektedir. Örneğin, Elektrik teknisyeni bir aday sadece lise ve dengi okul mezunlarının başvurabileceği bir kadroyu tercih etmesi halinde yüzbinlerce kişiyle, ama sadece elektrik teknisyenliği bölümü mezunlarının başvurabileceği bir kadroyu tercih etmesi halinde çok daha az sayıda bir adayla yarışacaktır. Yine askerlik, yaş ve diğer istenen sertifikalar gibi belgelere sahip olma yarışılacak aday sayısını azaltacaktır.

Bir diğer önemli husus ise şudur: Tercihte bulunacağınız hiçbir kadroya sizden düşük puanlı bir aday yerleştirilmeyecektir. Bu nedenle en çok çalışmak istediğiniz illeri tercihleriniz üst sıralarına, en az gitmek istediğiniz illeri de alt sıralara yazınız.

Hangi kamu kurumları tercih edilmelidir?
(Not: Bu soru Eylül ayında cevaplanmıştır. Bu nedenle belirtilen bazı kadrolar Kasım Kılavuzunda yer almayabilir.)

Tercih kılavuzunda kamu kurumları arasında tercihte bulunurken maaş, çalışma ortamı ve nakil kolaylığı gibi hususlara dikkat edilmelidir.

Maaş: Kılavuzda ilana çıkan kurumlardan, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, SSK Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve tüm KİT'ler, çalışan memurlarına diğer kurumlarda aynı unvanda çalışan memurlardan daha yüksek bir maaş vermektedir.

Nakil kolaylığı: Geniş bir taşra ağı olan kamu kurumları, çalışan personeline eş ve sağlık durumu özrü ile belirli bir hizmet yılından sonra da istek üzerine nakil kolaylığı sağlayabilmektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, SSK Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışan personeline nakil kolaylığı sağlayabilmektedir. Zira bu kurumların hemen hemen her il'de teşkilatı bulunmaktadır. Ancak, üniversite ve mahkeme başkanlıklarının sadece bulundukları yerde teşkilatı bulunmaktadır. Örneğin Mersin Üniversitesinin sadece Mersin'de teşkilatı bulunmaktadır. Bu nedenle bu kurumlarda çalışanlar, eş veya sağlık durumundan dolayı başka bir il'e geçmek istediklerinde mutlaka kendilerini almak isteyen başka bir kamu kurumu bulmaları gerekmektedir. Bu da nakil yapmak isteyenlerin karşılaştığı en büyük problemdir.

Çalışma ortamı: Memurlar.net sitesine gelen yorumlara göre askeri kurumlar ile üniversitelerde çalışan memurlar, bulundukları kurumdaki çalışma şartlarını beğenmemektedirler. Tercih kılavuzunda Sahil Güvenlik Komutanlığının ve çok sayıda üniversitenin kadro ilanı bulunmaktadır.

Üniversitelerdeki akademik personel tercih yapabilir mi?

Üniversitelerdeki akademik personel 2914 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabidir. Tercih kılavuzunda ise 657'e tabi memur kadroları ile 399'a tabi sözleşmeli pozisyonlar yer almaktadır. KPSS sınavına giren akademik personel aldığı puan ile tercihte bulunabilir ve herhangi bir kadroya yerleşmesi halinde istifa ederek ilgili göreve başlayabilir. Bu personel için bekleme süresi söz konusu değildir.

Bu Habere Tepkiniz