KİT'lerdeki Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Alacak mı?

Önceki adı denge tazminatı olan yeni adı ise "ek ödeme" olan zamdan 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinde II sayılı cetvele tabi olarak sözleşmeli çalışanlar da faydalanacak mıdır? Bu konuda, söz konusu yasal düzenlemede bir hükme yer verilmiştir. Buna göre KİT'lerde sözleşmeli personel olarak çalışanlara ek ödemenin verilebilmesi için Yüksek Planlama Kurulu kararına ihtiyaç bulunmaktadır. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2008 00:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEVZUAT DÜZENLEMLERİ

Ek ödemeleri düzenleyen 375 sayılı KHK'nın son hali için tıklayınız.

375 sayılı KHK'nın KİT personeline ilişkin bölümü şu şekildedir:

"(9) Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele birinci fıkrada belirlenen tutarı aşmamak üzere ve bu madde hükümleri çerçevesinde, statüleri ve kurumları dikkate alınarak ödeme yapıp yapmamaya, sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin yapılacak ek ödeme tutarını belirlemeye, ücretleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenenler için bu Kurul, diğerleri için Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ek ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz."

2006 YPK

Bu düzenleme gereğince her yıl Yüksek Planlama Kurulu kararı çıkarılmaktadır. Denge tazminatının hayatımıza girdiği 2006 yılında çıkarılan Yüksek Planlama Kurulu Kararının ilgili bölümü şu şekildedir: "9.27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi çerçevesinde, kamu iktisadı teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personele (Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü personeli hariç), her ay 1/1/2006-30/6/2006 tarihlerinde 40- YTL, 1/7/2006 tarihinden itibaren de 80- YTL eK ödeme yapılmasına, bu ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamasma,ek ödemenin ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemelerin hesabında dikkate alınmamasına,"

2007 yılı YPK

2007 yılı Yüksek Planlama Kurulu kararında yer alan düzenleme işe şu şekildedir:

8 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personele (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeli hariç), 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılmasına, bu ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamasına, ek ödemenin ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemelerin hesabında dikkate alınmamasına,

2008 yılı YPK

2008 yılına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı henüz çıkmamıştır. Bu nedenle 2008 yılı başından bu yana KİT'lerde denge tazminatı avans olarak ödenmektedir.

EK ÖDEME VERİLECEK Mİ?

Yukarıdaki düzenleme incelediğinde şu tespitlerde bulunabiliriz:

1- Son yapılan ve Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı zam düzenlemesinden KİT sözleşmeli personelinin yararlanabilmesi için Yüksek Planlama Kurulunun kararına ihtiyaç bulunmaktadır.

2- Denge tazminatı, memurlar da olduğu, KİT personeline aynı miktarda ödenmiştir. Bu nedenle, çıkacak Yüksek Planlama Kurulu kararında, Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı zamların da yer alması yüksek ihtimal dahilindedir.

3- Yüksek Planlama Kurulu geçtiğimiz Cuma günü toplanmıştır. Bize ulaşan bilgilere göre şuan için karar yazılmaktadır. Karar yazımı tamamlandıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanacaktır. 2007 yılı YPK kararı 10 Ağustos 2007 tarihli resmi Gazetede yayımlanmıştır.

4- YPK kararı Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra, memurlara verilen zammın ne kadarlık bir bölümünün, KİT sözleşmeli personeline de yansıtıldığı konusunda detaylı açıklama, aynı gün memurlar.net'te yer alacaktır.

Bu Habere Tepkiniz