1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli \ 399/II Sayılı Cetvel

399/II Sayılı Cetvel

 
11:08
30 Ekim 2019
Unvan bazında, TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretleriUnvan bazında, TCDD'de, 399 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışan sözleşmeli personelin temel ücretlerini yayınlıyoruz.
 
 
14:00
29 Mayıs 2019
399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli süreler, kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 399 sayılı KHK'ya tabi olarak geçen sözleşmeli hizmet sürelerinin, daha sonra memurluğa atanan kişinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilebileceğine karar verdi.
 
 
00:05
22 Ekim 2018
KİT'lerde, 3 yıl nakil yasağı, 2019 yılında da devam edecekKamu İktisadi Teşebbüslerine, 2018 yılında olduğu gibi, 2019 yılında da merkezi yerleştirmeyle atanacak olanlar, 3 yıl boyunca, halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak.
 
 
08:00
21 Ekim 2018
KİT'ledeki bir kısım taşeron personel kadroya geçecek. Resmi Gazetede yayımlandıKamu İktisadi Teşebbüsleri'nde çalışan bir kısım taşeron personelin nasıl kadroya geçirileceği 2019 yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesinde yer aldı
 
 
00:03
22 Şubat 2018
Açığa alınan ve ihraç edilen KİT personeli göreve dönerse, başarı ücreti alır mı?
 
 
12:10
01 Kasım 2017
KİT'lere KPSS ile yapılacak atamalarda 2 yeni düzenleme2018 yılı yatırım ve finansman kararnamesine göre, KİT'lere atanacak personelle ilgili yeni düzenleme yapıldı
 
 
00:02
26 Ekim 2017
Kapsam dışı KİT personeli iş mahkemelerinde dava açacak25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'na göre, kapsam dışı personel, kurumu aleyhine davaları idare mahkemesinde değil iş mahkemesinde açacak
 
 
10:35
03 Ağustos 2017
KİT'lerde yıllık izin süreleri nasıl hesaplanır?KİT'lerde yıllık izin süreleri nasıl hesaplanır?
 
 
00:04
24 Temmuz 2017
PTT İHS Personeline ve KİT Genel Müdürlerine Süper Zam!Yapılan yeni düzenlemeyle, yönetim kurulu başkanlarına iki kata kadar yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesinin önü açıldı.
 
 
22:15
22 Temmuz 2017
KİT Ücret Gruplarındaki Değişiklik Ne Anlama Geliyor?Ücret gruplarının beşten üçe düşmesiyle yönetim kurullarının temel ücret belirlemesindeki takdir yetkileri genişlemektedir. Ancak bu yetki 2018 yılına kadar kullanılamayacaktır. 2018 yılından itibaren yapılacak değişikliklerde ise bir grupta yer alan personele ödenen temel ücretlerin toplamının %5indne fazla maliyet artışına neden olunamayacaktır.
 
 
00:01
01 Mayıs 2017
KİT'lerde başarı ücretine ne zaman hak kazanılır?Devlet memuru iken 399'a tabi sözleşmeli personel olanlar, deneme süresine tabi olmaz.
 
 
14:15
10 Nisan 2017
Özel sektörde geçen çalışmalar, KİT sözleşmeli personelinin yıllık izninde dikkate alınır mı?KİT'lerde yıllık izin süreleri nasıl hesaplanır?
 
 
10:16
04 Nisan 2017
KİT temel ücret gruplarının üçe düşecek olması ne anlam ifade ediyor?KİT Temel Ücret Gruplarının 5'te 3'e Düşmesi Ne İfade Ediyor?
 
 
12:24
23 Mart 2017
DPB'den, KİT sözleşmeli personelinin yıllık izinleri için önemli açıklamaDevlet Personel Başkanlığı, KİT'lerdeki sözleşmeli personelin 2016 yılında kullanamadıkları yıllık izinlerini 2017 yılında kullanabilecekleri yönünde görüş verdi
 
 
11:55
08 Mart 2017
399'a tabi personeli kapsayan yıllık izin düzenlemesi yürürlüğe girdi399'a tabi sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerin sonraki yıla aktarılmasını düzenleyen kanun yürürlüğe girdi
 
 
10:02
15 Haziran 2016
Görevlendirme yoluyla çalışan KİT personelinin sicil amirinin tespitinde önemli kararDanıştay, görevlendirme yoluyla başka unvanda çalışan personelin sicilinin, 6 aydan uzun süre birlikte çalıştığı sicil amirince doldurulması gerektiğine karar verdi.
 
 
12:23
04 Mart 2016
Sözleşmeli personel, geçici görevlendirilebilir mi?399'a tabi sözleşmeli personel 657 sayılı Kanunun ek 8. maddesi çerçevesinde geçici olarak görevlendirilebilir mi?
 
 
00:11
25 Şubat 2016
1 derece, KİT'teki 399'a tabi sözleşmeli personele nasıl uygulanır?Bir derece KİT'lerde 399 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışan sözleşmeli personele nasıl uygulanır?
 
 
14:40
21 Mayıs 2015
399'a tabi sözleşmeli personelin maaş hesabı399 sayılı KHK'ya tabi personelin maaşı nasıl hesaplanır?
 
 
00:15
11 Aralık 2014
KİT'teki sözleşmeli personelin naklinde, 657 uygulanmazDanıştay, 399 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışan sözleşmeli personelin naklinde, 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayacağına karar verdi.
 
 
11:19
07 Ağustos 2014
KİT personeli, lisans diplomasını intibak edebilir mi?KİT mevzuatı ile 657 sayılı Kanuna tabi mevzuat birbirinden bazı yönlerden farklıdır. Bazı hallerde KİT personeli hakkında da 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanabilmektedir.
 
 
00:05
04 Aralık 2013
KİT'lerde eş durumundan tayin olmaz kararı399 sayılı KHK'ya tabi çalışan sözleşmeli personelin eş durumundan nakil hakkı var mıdır?
 
 
29 Kasım 2012 06:28
KPSS ile KİT'lere yerleştirilenlerin bilmesi gerekenler
 
 
06 Nisan 2011 12:16
KİT'lerdeki memurların ek ödemesi belli oldu
Ek ödemeler konusunda en çok sıkıntı çekilen konulardan birisi, amirlerin memurların düşük maaş alması idi. Bu sorun, 399 sayılı KHK'nın 25/b maddesinde yer alan bir sınırlamadan kaynaklanıyordu. Burada, KİT amirlerine, en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde 100'ünü geçmemek üzere ek tazminat verileceği hüküm altına alınmıştı. Bu hüküm, 6111 sayılı Torba Kanunun 121. maddesi ile yüzde 200'üne çıkarılmıştır. Hangi personele ne oranda ek tazminat verileceği ise, Devlet Personel Başkanlığı görüşüne dayalı olarak Maliye Bakanlığınca bırakılmıştır. Maliye Bakanlığı yaptığı düzenlemeyi bugün açıkladı.
 
 
21 Mart 2011 10:55
399'a tabi personelin kıdem ücretinde yıl hesaplaması nasıl yapılmalı?
 
 
28 Ocak 2010 11:48
KİT'lerdeki amirler hala memurlardan düşük maaş alıyor
657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar açısından yaşanan "memurdan daha düşük zam alan amir" durumu, 12 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile düzeltilmiştir. Ancak, KİT'lerde söz konusu uygulama devam etmektedir. KİT'lerdeki uygulamanın değiştirilebilmesi için YPK'nın karar alması gerekmektedir.
 
 
18 Eylül 2008 00:15
KİT'lerdeki Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Alacak mı?
Önceki adı denge tazminatı olan yeni adı ise "ek ödeme" olan zamdan 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinde II sayılı cetvele tabi olarak sözleşmeli çalışanlar da faydalanacak mıdır? Bu konuda, söz konusu yasal düzenlemede bir hükme yer verilmiştir. Buna göre KİT'lerde sözleşmeli personel olarak çalışanlara ek ödemenin verilebilmesi için Yüksek Planlama Kurulu kararına ihtiyaç bulunmaktadır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
08 Aralık 2007 00:30
KİT personelinin kınama cezasına dava açabileceğine ilişkin danıştay kararı
 
 
31 Ağustos 2006 11:43
Yıllık izinde hastalanan KİT personeli nasıl hareket etmeli?
 
 
26 Mart 2006 12:15
399'a Tabi Personelin Ücretinde Eğitim Durumuna Göre Farklılık Olabilir mi?
22.03.2006 tarihinde Danıştay 11. Dairesinin bir kararını yayımladık. Bu kararda 399/II sayılı cetvele tabi personelin ücretinde eğitim durumuna göre bir farklılaştırma olamayacağı belirtilmekteydi. Bu karar sonrasında sitemize gelen sorular doğrultusunda bazı açıklamalar yapma gereği duyuyoruz. Sitemiz editörlerinin hazırladığı özel dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
27 Şubat 2006 18:06
PTT'yi Tercih Edecekler Bu Dosyayı Okumalı
PTT, ÖSYM kanalıyla 1.619 sözleşmeli pozisyona atama yapacak. Ancak, PTT'deki sözleşmeli görev diğer sözleşmeli görevlere benzememektedir. PTT'deki sözleşmeli görevin hakları 399 olarak adlandırılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Buradaki iş güvencesi, memurlukla neredeyse aynı düzeydedir. Bu ve benzer hususlara ilişkin hazırladığımız özel dosyayı görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
27 Şubat 2006 02:52
399'a Tabi KİT'lerde Çalışan Personelin Nakli
Kamu İktisadi Teşebbüslerine kısaca KİT adı verilmektedir. Burada işçiler dışında, 657 tabi I sayılı cetveldeki personel ve 399 sayılı KHK'ya tabi II sayılı cetveldeki personel olmak üzere iki önemli statü daha bulunmaktadır. Sitemize gelen sorular doğrultusunda işçilerle birlikte bu iki gruptaki personelin nakil durumlarına ilişkin özel bir dosya yayımlıyoruz. Dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayınız.
 
 
10 Şubat 2006 11:15
399/ II Sayılı Cetvele Tabi Personelin Ücretsiz İzin Hakkı
Devlet memurlarının aylıksız izin haklarına ilişkin ayrıntılı bir dosyayı geçen haftalarda yayımlamıştık. Bugün ise 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi KİT'lerdeki sözleşmeli personelin aylıksız izin haklarına ilişkin bir dosya yayımlıyoruz. 399 sayılı KHK'nın II sayılı cetveline tabi sözleşmeli personelin ücretsiz izin haklarının neler olduğu ve bu konuya ilişkin diğer detaylarla ilgili ayrıntılar için başlığa tıklayınız.
 
 
18 Kasım 2005 12:33
399 Sayılı KHK'nın, II Sayılı Cetveline Tabi Çalışan Sözleşmeli Personelin Yıllık İzinleri
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları, 399 sayılı KHK'da belirlenmiştir. Sözleşmeli personel, bu KHK'dan dolayı, II sayılı cetvele tabi personel, olarak tanımlanır. Bu personelin yıllık izinleri, KİT'lerde çalışan I sayılı cetvele tabi memurlar ile diğer kamu kurumlarında 657'e tabi çalışan memurlardan farklılık gösterir. Sözleşmeli personelin yıllık izinlerine ilişkin oluşturulan özel dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
04 Şubat 2005 00:03
Bir Derece, 399/II sayılı Cetvel İçin Ne Anlam İfade Eder?
KİT'lerde çalışan ve memur olmayan personel 399 sayılı KHK'ya tabidir. Bunlar II sayılı cetvelde yer alır. Sitemize sık sık 399 sayılı kanun Hükmünde Kararnemenin II sayılı cetveline tabi olarak çalışanların bir dereceden yararlanıp yararlanmayacağı ve bu bir derecenin kendilerinin şu an aldıkları maaşlara bir etkisi olup olmayacağı ytönünde sorular ulaşmaktadır. Sitemiz Uzmanlarının hazırladığı cevap için tıklayın.
 
SON HABERLER
12:27 - Trabzon'da bir mahalle karantinaya alındı12:25 - Karakol komutanı 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti12:24 - Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor12:20 - Dolar haftaya nasıl başladı?12:15 - Benzine 15 kuruş zam geliyor12:08 - Trabzon'da sokak hayvanları 'mikroçip' ile takip ediliyor
12:04 - ORC'nin anketine göre sadece 3 parti seçim barajını aşıyor12:00 - Beyin kanaması inmeye neden olabilir11:52 - Yargıtay'dan emsal karar: 10 yılı geçen nafaka alacakları silinecek11:51 - Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı11:47 - 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:26 - Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak
11:20 - Kovid-19 'helal turizme' ilgiyi artırdı11:15 - MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı11:13 - 'Maske bunaltıyor olabilir ama hasta olursanız çok daha kötüsünü yaşarsınız'11:05 - Gram altın 480 lira seviyelerinde11:02 - DGS soru ve cevapları yayımlandı
10:59 - NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam