Mağdur olan Amirler nasıl bir iptal davası açmalı?

Amir, memurdan düşük maaaş alır mı? Maliye Bakanlığının yaptığı düzenlemeler nedeniyle bu mümkün oldu. Ancak, gelen tepkiler üzerine 30 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile bazı unvanlar açısından bu mağduriyet giderildi. Ancak mağduriyet giderilirken aynı idari görevde bulunanlar açısından unvan ayrımı yapılmış olup, bu unvan ayrımının iptal edilmesi mümkün bulunmaktadır. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2008 10:45, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

30 AĞUSTOS 2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YER ALAN DÜZENLEME

MADDE 2 ? 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar?a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, ekli "Ek Ödeme Cetveli"nin "A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "2-Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (a) ve (b) sıraları ile aynı kısmın "3-Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (d) sırasında sayılan kadro veya pozisyonlarda görev yapmış olup bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan ve müdür kadrolarında bulunanlardan makam tazminatı almayanlar için ek ödeme oranı %100 olarak uygulanır."

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

Yukarıdaki geçici 1. maddede yer alan "2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden;" bölümünün (a) sırası başmühendisleri, (b) sırası ise Mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanları ifade etmeketdir.

"Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;" bölümünün (d) sırası ise Veteriner hekimleri ifade etmektedir.

DÜZENLEMENİN KAPSAMADIKLARI

Ek ödemeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının,

- "Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden;" bölümünün (c) sırasında yer alan Jeolog, hidrolog , hidrojeolog , jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlar ile (d) sırasında yer alan "Bu sınıfta yer alan diğer kadro unvanlarında bulunanlar"

- "Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;" bölümüde veteriner dışında kalan personel,

ve

- Teknik ve sağlık kökenli olmayan,

bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan ve müdürler bu düzenlemeden yararlanamayacaktır.

NE YAPILABİLİR?

Öncelikle açılacak davada tüm düzenlemenin iptalini istemeden sorunun çözümüne çalışılmalıdır. Bunun için, Danıştay nezdinde, 60 gün içinde, "ekli "Ek Ödeme Cetveli"nin "A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "2-Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (a) ve (b) sıraları ile aynı kısmın "3-Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (d) sırasında sayılan kadro veya pozisyonlarda görev yapmış olup" ifadesinin iptalini istemek yeterlidir. Bu halde ifade şu hale gelecektir ve herkesi kapsayacaktır:

"GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, ... bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan ve müdür kadrolarında bulunanlardan makam tazminatı almayanlar için ek ödeme oranı %100 olarak uygulanır."

Yukarıdaki türden bir davayı herhangi bir amir açabileceği gibi sendikalar da açabilir. İfadenin yürürlüğünün durdurulması sonrasında geriye dönük ödeme alınabilecektir.

Açılacak davada gerekçe olarak, düzenlemenin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, aynı idari görevde olanlar açısından unvanlar arasında ayrım yapmanın kamu yararına uygun olmadığını belirtmek yeterli olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber