Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması
 
İkiz plaka kurbanı sürücüye 5 bin lira ceza
 
AÖF sorularını değerlendiriyoruz
 
Arınç'tan Davutoğlu'nun partisine ilişkin açıklama
 
MHP'den Davutoğlu'nun partisine 'FETÖ' göndermesi
 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video
 
Şırınga çikolatadan 2 çocuğun ölümüyle ilgili gerçek! Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

30 Ocak 2009 07:27
Yazdır

30 Ocak 2009 CUMAResmî GazeteSayı : 27126

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14579

?Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar? ile ?Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar?ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/1/2009 tarihli ve 101 sayılı yazısı üzerine, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR

MADDE 1 ? (1) Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

(2) Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

MADDE 2 ? (1) Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

(2) Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

(3) Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

MADDE 3 ? (1) Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmî diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

(2) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmî veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

MADDE 4 ? (1) Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye'den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.

(2) Türkiye'den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40'ını aşması halinde aşan kısmın % 70'i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;

a) I-III no'lu sütunlarında gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100'ünden,

b) IV-VI no'lu sütunlarında gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 80'inden,

c) VII-X no'lu sütunlarında bulunanlar için % 70'inden,

fazla olamaz.

(3) Bu Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündeliklerin artırımlı miktarları esas alınır.

(4) Bu madde hükmü yurtdışı sürekli görev harcırahının hesabında dikkate alınmaz.

MADDE 5 ? (1) Bu Karar;

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar hükümleri uygulananlara,

b) Staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),

c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),

uygulanmaz.

MADDE 6 ? (1) Bu Karar 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 ? (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Cetvelin word halini görmek için tıklayınız.

YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL

GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ T.B.M.M. Başkanı, Başbakan Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri , merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Hükümeti Temsilen Kararname ile Görevlendirilen Heyet Başkanları Hükümeti Temsilen Kararname ile Görevlendirilen Heyet Üyelerinden Diğer Şekilde Görevlendirilenlerden Tedavi Amacıyla Gönderilen Erbaş ve Erler
Ek göstergesi 5300 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar Ek göstergesi 5300 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
ÜLKELER I II III IV V VI VII VIII IX X
(PARA BİRİMLERİ) SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN
A.B.D. (A.B.D. Doları) 220 182 146 132 128 100 117 110 93 46
Almanya (Euro) 198 164 131 118 114 90 105 99 83 41
Avustralya (Avustralya Doları) 342 283 227 205 198 154 181 171 143 71
Avusturya (Euro) 199 166 132 119 115 91 106 100 84 42
Belçika (Euro) 194 161 128 116 112 88 103 97 81 41
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.491 1.238 988 895 865 676 791 746 627 310
Finlandiya (Euro) 179 148 119 107 104 80 95 90 74 38
Fransa (Euro) 192 160 127 115 111 88 102 96 81 40
Hollanda (Euro) 187 156 125 112 109 87 100 94 80 39
İngiltere (Sterlin) 139 115 91 83 80 63 74 69 59 29
İrlanda (Euro) 186 155 124 112 108 84 99 94 78 39
İspanya (Euro) 191 158 126 114 110 87 101 95 80 40
İsveç (İsveç Kronu) 1.637 1.359 1.085 983 950 740 867 819 687 341
İsviçre (İsviçre Frangı) 341 283 226 205 198 154 181 171 143 71
İtalya (Euro) 183 152 122 110 107 83 98 92 77 38
Japonya (Japon Yeni) 37.801 31.405 25.127 22.948 22.073 17.150 20.118 18.901 15.914 7.880
Kanada (Kanada Doları) 295 244 195 177 171 134 156 147 125 61
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 61 50 40 36 35 27 33 31 25 12
Lüksemburg (Euro) 194 161 128 116 112 89 103 97 82 40
Norveç (Norveç Kronu) 1.437 1.193 952 862 833 650 762 719 604 299
Portekiz (Euro) 186 155 124 111 108 84 99 93 78 39
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) 744 617 492 446 432 337 395 372 313 155
Yunanistan (Euro) 191 158 126 114 110 87 101 95 80 40
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 152 127 101 92 89 70 81 76 65 32
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 190 157 125 113 109 87 100 95 80 40
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:14 - Türkiye ithal oyuncağa 5 yılda 1,8 milyar dolar harcadı18:08 - Nazilli Menderes Anadolu Lisesinden devamsızlığı azaltan uygulama18:02 - Otomotiv ihracatının dörtte biri Bursa'dan yapıldı17:56 - Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi17:51 - Kapadokya, turizmde yılı rekorla kapatacak17:46 - Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması17:41 - Babanın azmi felçli kızını yaşama bağladı17:36 - Kedi yavrusu rektörlüğün maskotu oldu17:35 - Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı17:31 - Bakan Turhan açıkladı... Akdeniz Sahil Yolu akıllanıyor
17:26 - Bakıcının yaptıklarını gören aile dehşete düştü!17:21 - İstanbul'da sıcak hava keyfi17:16 - Prof. Dr. Ortaylı'dan Nobel Ödülü eleştirisi17:11 - Saatlerdir süren arızanın nedeni belli oldu17:06 - Dünyanın en güçlü kadınları belli oldu!17:01 - Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi16:56 - Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı16:51 - Atatürk Havalimanı'nda sahibinden satılık yolcu uçağı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam