Bütçe Verileri

Bütçe Verileri

2021 yılı merkezi yönetim bütçe teklifi ve eki cetveller
2021 yılı merkezi yönetim bütçe teklifi ve eki cetveller
2018 yılı bütçe kanununun tam metni
2018 yılı bütçe kanununun tam metni
2017 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tam metni
2017 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tam metni
2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı
2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı
2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı
2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı