2009 yılı il içi ve il dışı atama kılavuzları yayınlanmadan önce yapılacak işlemler

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2009 07:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2009 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Tayin Başvuru Kılavuzu ile İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Başvuru Kılavuzları yayınlanmadan önce Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30/7. maddesindeki;

?(7)Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları veya hangi hizmet bölgelerinde ne kadarını tamamladıkları ile özürleri nedeniyle görev yerleri değiştirilenlerin özür durumlarının devam edip etmediği il millî eğitim müdürlüklerince izlenir.? hükümleri gereğince;

Kurumlarca aşağıdaki iş ve işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Eğitim Kurumu Müdürlüklerince yapılacak işlemler;

Yönetmeliğin 30/7. maddesi doğrultusunda önceki yıllarda yayınlanan yer değiştirme kılavuzlarında "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları ile özür durumundan zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenenlerin özür durumlarının devam edip etmediği takip edilecek, zorunlu çalışma yükümlüsü olup özrü ortadan kalkanlara atama dönemlerinde başvuru formunun düzenlenmesi sağlanacak, doldurmayanlara da tercih yapılmadan başvuru formu eğitim kurumu müdürünce doldurulacaktır. " ifadesi yer aldığı tespit edilmiştir. Buna göre;

1-Okul / Kurumlardaki zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin tespit edilerek isim listeleri oluşturulacaktır.

2?2009 yılında yapılacak olan İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu hükümlerine göre bu öğretmenlerin başvuruda bulunup bulunmadıklarının listeden kontrol edilecektir.

3-Listelerin resmi yazı ile bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir.

4-Zorunlu hizmet yükümlüsü olmasına rağmen yukarıdaki paragraf doğrultusunda özür durumları nedeniyle zorunlu hizmet yükümlülüğü ertelenenlerin özürlerinin ortadan kalkıp kalkmadıklarının takip edilecek, özürleri hala devam ediyor ise belgelerinin istenilerek özlük dosyalarında muhafaza edilecek, birer suretleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek, bu durum oluşturulan listede de belirtilecektir.

5?2009 Yılında yayınlanacak olan İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzundaki bu konu ile İlgili hükümlere göre hareket edilecektir.

Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacak işlemler;

İlgi Yönetmeliğin 30/7. maddesi doğrultusunda önceki yıllarda yayınlanan yer değiştirme kılavuzlarında; "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları ile özür durumundan zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenenlerin özür durumlarının devam edip etmediği takip edilecek, zorunlu çalışma yükümlüsü olup özrü ortadan kalkan öğretmenlere eğitim kurumu müdürlüklerince atama dönemlerinde başvuru formu doldurulup doldurulmadığı kontrol edilecek, doldurmayanlar ile doldurmak istemeyenler için de tercih yapılmadan başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce doldurulması sağlanacaktır." İfadesi yer aldığından Buna göre;

1-Yazı ile tüm okul / kurum müdürlükleri bilgilendirilecektir.

2-Okul / Kurum Müdürlüklerince konunun titizlikle takip edilmesinin sağlanacaktır.

3-Okul / Kurum Müdürlüklerinden gelen listelerin ve ekteki belgelerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde muhafaza edilerek 2009 yılında yayınlanacak kılavuz ve başvurular ile ilgili dosyada muhafaza edilecektir

4?2009 yılında yayınlanacak olan İl içi ve İller Arası İsteğe Bağlı Tayin Kılavuzları doğrultusunda yapılacak başvurularda belgelerin Bakanlığa hemen gönderilecek halde hazır tutulacaktır.

5?2009 Yılında yayınlanacak olan İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunda "Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Öğretmenler ile ilgili açıklamalara göre hareket edilecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber