Belediyedeki sözleşmeli personel ne kadar ek ödeme alacak

Denge tazminatı ile başlayan ve daha sonra eşit işe eşit ücret olarak adlandırılan mevzuatın son haline ulaşmak oldukça zordur. Zira Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi, en küçük tebliğleri bile yayınlarken hala Bakanlar Kurulu Kararlarına yer vermemektedir. Güncel olan mevzuata ulaşmadaki sorun ise uygulama yanlışlıklarına neden olmaktadır. Memurlar.net'e gelen bazı iletilere göre bir kısım belediyeler 49. maddeye göre istihdam ettiği sözleşmeli personele ek ödeme vermemekte olup, bu uygulama yanlıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2009 00:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Ek ödemeye ilişkin 3 ana mevzuat bulunmaktadır.

1- 375 sayılı KHK'nın ek 3. maddesi

2- 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli ?375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar?

3- 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar? (2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

Ve tüm bunların uygulamasını gösterir 2008 tarihli Maliye Bakanlığı Genelgesi

Yukarıdaki 4 link de, memurlar.net tarafından, yapılan değişikliklere uygun olarak güncelleme yapılmaktadır.

BELEDİYE SÖZLEŞMELİSİNİN DURUMU

Belediyelerde çalışan sözleşmeli personelin ek ödeme alıp alamayacağı veya alacaksa bile ne kadar alacağı, 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar?da düzenlenmiştir.

Bu karar belediyelerdeki sözleşmelileri ikiye ayırmıştır.

1- Belediyelerde çalışan 4/B'liler: Bunlara en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dâhil) kararnameye ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanacak tutarda ek ödeme verilecektir.

2- 5393 sayılı Kanunun 49 maddesinin 3. fıkrasına göre çalıştırılanlar: Bunlara ek ödeme yapılabilmesi için bu sözleşmeli personelin, sözleşmeli olarak çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanının"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar"da yer alması gerekmektedir. Eğer sözleşmeli olarak çalıştırılmaya esas kadro unvanı ise sözkonusu KHK'da yer alıyorsa bu kişilere, Kararda tespit edilen tutarda, sözleşme her ay ek ödeme yapılacaktır. Bu tutar sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeyecektir.

Detaylı bilgiler yukarıda yer verilen linklerde yer almakta olup, uygulamanın buna göre yapılması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz