Kamu kurumlarının ve kurullarının bağlı oldukları Bakanlıkların tam listesi

Haber Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Kamu kurumlarının ve kurullarının bağlı oldukları Bakanlıkların tam listesi

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN

BAĞLI KURULUŞLAR

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLAH GÜL

GÖREVLER

  • İnsan Hakları ile İlgili Kurullar ve İnsan Hakları ile İlgili Konularda Eşgüdüm

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDULLATİF ŞENER

BAĞLI KURULUŞLAR

İLGİLİ KURULUŞLAR

İLİŞKİLİ KURULUŞLAR

GÖREVLER

  • Yurt Dışına Yapılacak İnsani Yardımların Eşgüdümü
  • Kıbrıs ile İlgili Eşgüdüm İşleri
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI  MEHMET ALİ ŞAHİN

BAĞLI KURULUŞLAR

İLGİLİ KURULUŞLAR

GÖREVLER

  • Danıştay ile İlişkiler 
  • Kamu Toplu-iş Sözleşmelerinin Eşgüdümü
  • Parlemento İle İlişkiler

DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY

BAĞLI KURULUŞLAR 

İLGİLİ KURULUŞLAR 

İLİŞKİLİ KURULUŞLAR

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN

BAĞLI KURULUŞLAR


İLGİLİ KURULUŞLAR


DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN

BAĞLI KURULUŞLAR

GÖREVLER

  • Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunları
  • Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile Kardeş Topluluklarla İlişkiler ve Bunlarla İlgili Araştırma, Planlama ve Eşgüdüm Sağlanması

DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT

BAĞLI KURULUŞLAR

GÖREVLER

  •   İstihdamı geliştirme konularında çalışmalar yapmak.

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN

BAĞLI KURULUŞLAR

İLGİLİ KURULUŞLAR

GÖREVLER

  • Yurt Dışı Müteahhitlik, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerinin Eşgüdümü
KURULLAR
KURUL ADI KURULA KATILACAK OLANLAR
Yüksek Planlama Kurulu: Başkan Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan
Üye Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Üye Ali BABACAN Devlet Bakanı
Diğer Üye Bakanlar : Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, (Ek:2003/26 sayılı genelge)Sanayi ve Ticaret Bakanı
(Başbakan'ın bulunmadığı toplantılarda Kurul'a Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER Başkanlık edecektir.)
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Başkan Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Üye Ali BABACAN Devlet Bakanı
Diğer Üye Bakan :
Maliye Bakanı
Özelleştirme Yüksek Kurulu: Başkan Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan
(Değişik: 2003/23 sayılı genelge) Üye Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı
Üye Ali BABACAN Devlet Bakanı
Diğer Üye Bakanlar :
Maliye Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı
Doğal Afetler Koordinasyon: Başkan Mehmet AYDIN Devlet Bakanı
Diğer Üye Bakanlar : İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Sağlık Bakanı
Haberleşme Yüksek Kurulu: (Değişik: 2003/31 sayılı Genelge) Başkan Beşir Atalay Devlet Bakanı
Diğer Üye Bakanlar : İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı
GAP Yüksek Kurulu Başkan Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Diğer Üye Bakanlar : Bayındırlık ve İskan Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı
Savunma Sanayii Yük. Koordinasyon Kurulu Başkan Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan
Üye Ali BABACAN Devlet Bakanı
Diğer Üye Bakanlar : Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı,Sanayi ve Ticaret Bakanı
Kriz Koordinasyon Kurulu Başkan Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Üye Prof.Dr. Beşir ATALAY Devlet Bakanı
Diğer Üye Bakanlar : Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı
Bakanlıklarını ilgilendiren konularda ; Devlet Bakanı (Ekonomik işlerden sorumlu), Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Orman Bakanı, Çevre Bakanı.
Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetim: Başkan Beşir ATALAY Devlet Bakanı
Üye Ali BABACAN Devlet Bakanı
Diğer üye Bakanlar : Adalet Bakanı, Maliye Bakanı
Bakanlıklarını ilgilendiren konularda ; İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı
Ulusal Yönlendirme Kurulu Koordinatör: Devlet Bakanı Beşir Atalay
Üyeler: Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğü temsilcileri
2003/24 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Bu Habere Tepkiniz