Toplu görüşme priminde yeni düzenleme

26 Haziran 2009 tarihinde yayımladığımız haberde, Anayasa Mahkemesinin verdiği ancak henüz Resmi Gazetede yayımlanmadığı için yürürlüğe girmeyen memura sendika ödeneğine ilişkin kararını ele almıştık. Söz konusu kararı ele alırken, iptal kararının verildiği 375 sayılı KHK'nın ek 4. maddesinin birinci fıkrasının 2009 yılında nasıl uygulanacağını gösterir hükmünün de nasıl anlaşılması gerektiğini değerlendirmiştik.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Temmuz 2009 17:51, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Yapmış olduğumuz değerlendirmede özetle şu hususları belirtmiştik.

1- Anayasa Mahkemesi kararı henüz Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. Karar Resmi gazetede yayımlanmadığı sürece hüküm ifade etmeyecek ve memura toplu görüşme primi (10 TL) verilmeye devam edilecektir.

2- Karar Resmi Gazetede bugün itibariyle yayımlanmış olsaydı, 2009 yılı bütçe kanununda 29. maddesinin 3. fıkrası uygulanamayacaktı. Zira bütçe kanunu hükmü şu şekildeydi: "27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan ?her ay için 5 YTL tutarında sendika ödeneği verilir.? ibaresinin, 15/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere ?her ay için 10 TL tutarında toplu görüşme primi verilir.? şeklinde uygulanır"

2009 yılı bütçe kanunu, 375 sayılı KHK'nın ek 4. madde hükmünün nasıl uygulanacağını göstermektedir. Anayasa Mahkemesinin kararı Resmi Gazetede yayımlanmış olsaydı, fıkra ortada olmayacağı için, uygulamada olamayacaktı.

3- Geçen hafta yapılan Meclis görüşmelerinde bu konuya ilişkin bir madde kabul edilmiştir. 2009 yılı bütçe kanununda yer alan hükümlerin ilgili kanunlara eklenmesini öngören 5917 sayılı torba kanun görüşmelerinde kabul edilen madde şu şekildedir:

"(9) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;
b) Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?5 YTL tutarında sendika ödeneği verilir.? ibaresi ?10 TL tutarında toplu görüşme primi verilir.? şeklinde değiştirilmiştir. "

Torba kanun görüşmelerinde kabul edilen yukarıdaki maddenin de yer aldığı kanun, onay için Cumhurbaşkanlığı makamına gönderilmiştir. Bu kanun, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanıp, Resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Yukarıda yer verilen kanun hükmü, bütçe kanunu hükmü gibi bir uygulama maddesi olmayıp ana maddeyi değiştirmektedir. Anayasa Mahkemesinin kararının ve bu kanun hükmünün Resmi Gazetede yayımlanmış olması halinde, elimizde başvurabileceğimiz kanun ibaresi şu şekilde olacaktı: ?10 TL tutarında toplu görüşme primi verilir.?.. Bu ibarede, toplu görüşme priminin kime ödeneceği konusunda bir belirleme bulunmamaktadır. Askeri personel ödenecek midir, yönetim personeline ödenecek midir? Ödenmeme gerekçesi nedir?

Özetle şuan için Anayasa mahkemesi kararı, Resmi Gazetede yayımlanmadığı için hüküm ifade etmemektedir. Resmi Gazetedeki yayıma kadar 375 sayılı KHK'nın ek 4. maddesinin birinci fıkrası ve bu fıkrada değişiklik yapan bütçe kanunu hükmü (veya onaylanırsa torba kanunu hükmü) uygulanmaya devam edilecektir. Ancak, kararın Resmi Gazetede yayımlanması sonrasında çok önemli tartışmalar oluşacaktır. Zira bu halde elimizdeki tek hüküm ?10 TL tutarında toplu görüşme primi verilir? olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz