Öğretmen olarak atananlar ne yapacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2009 22:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2009/2 öğretmen atama işlemlerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak yerleştirmesi yapılanların ne tür işlemler yapacağı 2009/2 öğretmen atama kılavuzunun 9. maddesinde yer almaktadır.

Atanan öğretmen adaylarına hatırlatmak amacıyla ilgili bölümü aşağıya kopyalıyoruz.

9. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BASLAMA

Kadrolu öğretmen olarak atananların atama kararnameleri ile sözlesmeli öğretmenlere ait görevlendirme onay belgeleri PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir. Kadrolu ve sözlesmeli öğretmen olarak atanmıs bütün adayların adreslerine, görevlerine baslamaları için 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre tebligat yapılarak, tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve baslamaları gerektiği bildirilecektir.

Tebligatı beklemeksizin göreve baslamak isteyen kadrolu ve sözlesmeli öğretmenler, atama sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren atandıkları/görevlendirildikleri il millî eğitim müdürlüklerine basvurmak suretiyle göreve baslayabileceklerdir.

Sözlesmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmıs olanlara tebligatlar, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine yapılacaktır. Bu durumdaki sözlesmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile basvuru yaparak kadrolu öğretmen olarak atanmaları nedeniyle sözlesmelerinin feshini isteyeceklerdir. Dstemeleri hâlinde göreve baslama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği dosyalarında bırakılmak kaydıyla asılları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

Sözlesmeli öğretmenlerin SSK primleri ile aylıkları pesin olarak ödendiğinden, ödemelerin iadesi islemlerine maruz kalınmaması açısından ödenmis sigorta priminin son günü itibarıyla ilisikleri kesilecektir.

Göreve baslayacak adaylardan, bu kılavuzun ?Adaylardan istenecek Belgeler? baslıklı 7.2'nci maddesinde belirtilen belgeler istenecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde ?Adli sicil kaydı vardır.? ibaresi bulunanlara ait belgeler Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değistirme Dairesi Baskanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta olusturulacak Sicil Kaydını Dnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda islem yapılacaktır.

9.1. Göreve Baslama Esnasında istenecek Belgeler:

Basvuruda istenen belgelerle birlikte;

a) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği,

b) KPSSP10 sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

c) Son altı ay içinde çekilmis üç adet vesikalık fotoğraf,

d) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair Sağlık Durumu Beyanı (EK-6),

e) Onaylı Elektronik Basvuru Formu,

f) Mal Bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

g) Bağlı olduğu Askerlik Subesinden alınmıs Askerlik Durum Belgesi,

h) Millî Sporcu Belgesi (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ya da ilgili federasyonlardan alınacak).

9.2. Göreve Baslamayanlar Hakkında Yapılacak Dslemler

Öğretmen olarak ataması yapılanlardan basvurusunda belirtilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve baslamayanların atama islemi, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63'üncü maddeleri gereğince iptal edilecektir. Bu durumda olanların, atandıkları tarihten itibaren 1 yıl dolmadan yeniden öğretmenlik basvuruları kabul edilmeyecektir.

Bu Habere Tepkiniz